Začnime od základov. Kedy je rodina zdravá?

Organizmus rodiny môžeme prirovnať k ľudskému organizmu, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Ak je chorý jeden orgán tela, trpia tým i tie ostatné. Ak sú zasiahnuté životne dôležité orgány - srdce a mozog - organizmus zahynie a rozpadne sa. V porovnaní s rodinou sú týmito životne dôležitými orgánmi matka a otec. Rodina najprv zlyháva a nakoniec sa rozpadne.

Kedy môžeme povedať, že rodina je kresťanská?

Túto otázku si sám kladiem už mnoho rokov. A čím viac spoznávam rodiny, ktoré sa sami prezentujú ako kresťanské, tým ťažšie nachádzam odpoveď. Od tých nekresťanských sa líšia tým, že mali cirkevný sobáš, na Štedrý večer sa pomodlia a potom idú na polnočnú. Nič viac. Tie viac kresťanské rodiny dali pokrstiť deti a tie najkresťanskejšie ich ešte donútili k birmovaniu. Museli to však stihnúť do osemnástich rokov, pretože potom by to už  ich deti odmietli.

Poznáte aj choré kresťanské rodiny?

Áno a nie je ich málo.

Vyznieva to veľmi pesimisticky. Poznáte aj svetlé výnimky?

Výnimky áno.

Nazvať sa kresťanskou rodinou môže každý. Poznáte vo vašom okolí takéto opravdivé rodiny?

Nikto nie je dokonalý a nič nie je dokonalé. Neexistuje teda ani dokonalá ideálne kresťanská rodina. Problémy sú tiež napríklad i v rodinách protestantských duchovných. Dobré kresťanské rodiny však existujú a vyznačujú sa živou a zdravou vierou, zmyslom pre radosť a schopnosťou milovať a odpúšťať.

 

ODPORÚČAM NÁVRAT K OBYČAJNEJ ĽUDSKEJ SLUŠNOSTI

Mnohí hovoria, že z našich kresťanských rodín sa stráca Boh. Modlitba sa zúžila na tú pred jedlom. Čím to je?

Ak mám byť úprimný, musím povedať niečo, čo spôsobí, že tento rozhovor neuzrie svetlo katolíckeho sveta, pretože Cirkev je veľmi citlivá na kritiku z vlastných radov. Cirkev je rodina sui generis (svojho rodu, lat.). Pojem živého Boha sa vytráca nielen z našich rodín, ale i všeobecne z Cirkvi. Je nahradený formalizmom, obradníctvom, hľadaním tzv. nových pastoračných ciest, niekedy až násilne zavedenými modernistickými prvkami do liturgie. Predovšetkým ale na jednej strane nekritickou láskavosťou a na druhej strane neláskavou kritickosťou. Cirkev hľadá na jednej strane prostredníctvom ekumenizmu jednotu s inými cirkvami a na druhej strane sa rozbíja jednota medzi duchovnými vo vnútri vlastnej Cirkvi. A všetci sa tvárime ekumenicky navonok a spokojne dovnútra. To už nie je o hlbokom duchovnom živote, ale o povrchnom divadielku pred Božou tvárou.

Môže byť absencia tohto života viery v novej generácii dôsledkom toho, že mladí sú znechutení z Cirkvi a odmietajú chodiť do kostola?

Isto, že môže. A tiež je. Ak mladý človek, ktorý je citlivý na pretvárku a nepoctivosť v prirodzenej rovine života, zistí, že sa to deje i v rovine nadprirodzeného života, hľadá pravdu inde a z Cirkvi odchádza.

Dá sa nejako vyliečiť táto znechutenosť mladých, ktorí sú nútení žiť kresťansky?

Zásadné ich nenútiť. Na mnohých miestach v evanjeliách Ježiš hovorí: "Ak chceš, ..." Vezmime si to ako vzor. Dnešní mladí ľudia hľadajú zmysel života a Ježiš ho ponúka. Hľadajúc cestu, hľadajú pravdu. A Ježiš je Cesta i Pravda. Prečo teda nútiť do niečoho, po čom je odbyt? Bohužiaľ, štýl a obsah života mnohých katolíkov je príčinou toho, že mladý človek nechce dopadnúť rovnako a preto chápe väzbu na kostol ako príčinu ľudského čudáctva.

Ako sa dá dobre pripraviť na zdravú rodinu?

Nemám rád zjednodušovanie zásadných vecí. A príprava na založenie zdravej rodiny jednoduchá nie je. Napriek tomu by som dve, i keď malé riešenia, mal. Odolávať mentalite doby, ktorá si až chorobne zamilovala povrchnosť. Povrchné záujmy, povrchné vzdelanie, povrchnú zábavu, povrchné vzťahy, povrchnú vieru v "niečo". Je nutné urobiť opak a ísť vo všetkých spomínaných veciach do hĺbky. I to je Ježišova výzva. A za druhé, doporučoval by som návrat k obyčajnej ľudskej slušnosti.

Kedy začať?

Pastorálna teológia učí, že pri príprave na manželstvo existujú tri stupne. Príprava vzdialená, blízka a bezprostredná. Vzdialenou sa rozumie príprava v rodine, kde dieťa žije.  Musí vidieť súlad medzi rodičmi, pracovnú činnosť otca i matky, vzťahy ku starým rodičom a súčasne musí prebiehať kontinuálna príprava vo farnosti. Blízka príprava sa týka doby ich dospievania a bezprostredná je vyhradená snúbencom. Toľko k teórii. Prax je iná. Mnoho detí doma nevidí práve pozitívne vzory, mnohé farnosti nemajú v tomto smere čo ponúknuť a masmédiá ponúkajú vzory, ktoré sú negatívne a nekresťanské. To, že pribúda detí, ktoré sú týrané, zneužívané a zranené, súvisí s postupným tvrdnutím ľudských sŕdc.

 

NEMÁME ČAS NA SEBA, AKO HO NÁJSŤ NA DRUHÝCH?

Čím všetkým dnes rodina trpí?

Rodina ako inštitúcia je v kríze a myslím, že u nás v Čechách a tiež v západnom svete, aj v rozklade. Namiesto klasického typu rodiny, ktorú tvorí muž a žena, nastupujú ľudia žijúci "singl", homosexuálne dvojice, dvojice v konkubináte a bezdetné plánovane páry.  Všeobecne medzi ľuďmi viazne komunikácia, životný štýl spôsobil, že ľudia nemajú čas ani sami na seba. Kde by potom vzali čas na druhého a deti? Ľudia trpia tým, že sa nevedia ustáliť, neistotou, obavami z budúcnosti, citovou ľahostajnosťou, nedostatkom vzájomnej lásky a tak to všetko hľadajú v alkohole, drogách alebo sexuálnej promiskuite.

Veriacim sa dáva za vzor svätá rodina - Jozef, Mária, Ježiško. V čom môžu byť pre nás vzorom aj po 2000 rokoch?