Divadelné predstavenie Nádenník je projekt, počas ktorého sa nepoužíva hovorené slovo. Umeleckými prostriedkami sú hudba, krátke herecké vstupy, choreografie tancov, či hra so svetlami. Inšpirácia vychádza z biblického príbehu o márnotratnom synovi. Príbeh je vsunutý do dnešného života a poukazuje na nadčasovosť tohto podobenstva.

Grafický motív, ktorý pomáha vstúpiť potencionálnemu divákovi do príbehu, vytvoril Martin Richnavský. Symbolicky zastrešuje myšlienku rodiny, v ktorej dochádza k rozdeleniu. „Jeden sa odtrhol (osamostatnil) od zvyšku rodiny aj za "pomoci" otcových peňazí. Časom však o všetko, čo mal, aj prišiel. Ako spraviť krok späť? Spraviť ho vôbec? Prosiť o odpustenie? Až tak sa pokoriť? Či pokúsiť sa o nápravu, splatenie dlhov vlastným úsilím? Ako zareaguje otec? A ako jeho brat?“ Približuje myšlienku predstavenia Martin.

Zelená časť trojuholníka v grafickom motíve predstavuje otcov majetok, ktorý mu ostal po odchode mladšieho syna, a s ktorým naďalej hospodári aj so svojim starším synom. Tmavá medzera medzi strateným synom a domovom symbolizuje premrhané peniaze, prerušené vzťahy. Márnotratný syn zostáva na malom trojuholníku vyprahnutej zeme. Posledné prepojenie s otcom je už len v spomienkach.

Čierne pozadie predstavuje divadelnú čerň a kontrastom upútava pozornosť na samotných hercov – figúrok na hracej ploche života. 

„Dokáže otcove objatie zoceliť rodinný trojuholník do pôvodného stavu?“ 

S ktorou figúrkou hráš vo svojom príbehu Ty?

Si "márnotratný syn"? "Milujúci otec"? "Urazený brat"? Žiješ svoj život v plnosti a radostnej každodennosti, alebo sa nechávaš najímať svetom vždy na jeden deň, hodinu, situáciu, okolnosť...?

"Istý človek mal dvoch synov..."  Vstúpiš aj Ty do nášho príbehu ?

Divadelné predstavenie bude 3. apríla 2016 na SOŠ automobilovej v Košiciach o 17,30 hod.

Ak by ste chceli tento projekt finančne podporiť môžete to urobiť cez startlab.sk

 

...

Viac info najdete na: www.nadennik.sk 

Facebook: Nádenník