Fascinuje ma to.
Čoraz viac. Boh, ktorý prichádza na svet cez lono ženy a je úplne závislý od jej krvného obehu, napojený cez pupočnú šnúru na Máriu. Na ženu. Na človeka. Tak, ako sa to deje pri každom tehotenstve, keď srdce dieťaťa bije preto, lebo bije aj srdce jeho mamy. Ona ho drží pri živote a vďaka nej rastie pre tento svet. Človek dovolil žiť Bohu. Jeden Máriin krok mohol znamenať koniec života v jej lone.

Ako veľmi nás musí mať Boh rád, keď sa rozhodol pre tento postup? Keď riskoval svoj život, aby prišiel medzi nás?

Očaruje ma to.
To Jozefovo a Máriino nasadenie. Ich príbeh. Z nášho pohľadu vidíme iba romantickú dvojicu s anjelmi nad hlavami a do toho nám hrajú koledy, jemne padá sneh a nešetríme emóciami. Pre nich dvoch to bol adrenalín. Mária sa darovala Bohu v panenstve a zrazu ju mal čakať pôrod. Dnešný bulvár by ju si ju podal. Do toho anjel a útek do Egypta. Ich synovi išlo o život. Napätie, únava a určite aj nervozita. Ale pevná dôvera, že Boh to celé riadi, aj keď sami nevidia za ďalšiu zákrutu ich života. Ich prvé Vianoce neboli ani idylické, ani romantické, ale akčné a veľmi náročné.

Teší ma to.
Že to Boh zariskoval a prišiel medzi nás. Priniesol nádej, ktorá nám dnes tak veľmi chýba.
Tohtoročné Vianoce som viac ako inokedy vnímal tú agresívnu vianočnú kampaň, ktorá nútila nakupovať a sľubovala najkrajšie, dokonalé a najšťastnejšie Vianoce. Stačí len otvoriť peňaženku alebo priložiť bankomatovú kartu. Silné slogany však strácali na svojej sile, lebo zneli všade a čoraz hlučnejšie. Akoby chceli umlčať naše problémy, starosti a biedy. Lebo tie sú tu aj počas Vianoc, rovnako, ako počas roka. Boh sa rodí do biedy, aby prišiel aj do tej našej. Prichádza do chudoby, aby uchopil aj tú našu. A toto je nádej, ktorá je viac, ako uprataný dom, darčeky pod stromčekom a blikajúce svetielka.

Nech aj vás fascinujú, očarujú a tešia tieto Vianoce!

 

... 

VIANOČNÉ PRIANIA OD TVORCOV MAGAZÍNU CESTAPLUS.SK

...

Zuzana Vandáková, zástupkyňa šéfredaktora

Milovaní čitatelia, nechajte sa „vyrušovať“ Bohom a objavujte tak krásnu (ne)všednosť týchto vianočných dní! Nech vás neznepokojí zhon ani vaše (ne)dosiahnuté predstavy, či (ne)poriadok. Ježiš sa fakt túži narodiť vo Vašom srdci! I dnes. Stále. Tak nech sa vaše srdce stane chrámom, rovnako ako maštaľ v tej betlehemskej noci! Milostiplné sviatky plné Božích „vyrušení“ prajem!


Alžbeta Hrušovská, redaktorka

Viera, nádej a láska. No najväčšia z nich je Láska.
Nech teda Láska v jasličkách prinesie do Vašich domovovpokoj, radosť a požehnanie všetkých dobrých diel!


Mária Kohutiarová, redaktorka

Tento rok - aj vďaka znovuobjavenej službe pri nácviku jasličkovej - si silno uvedomujem, akú dôležitú úlohu mala tá hviezda... ukazovala smer, volala, viedla a zastala na správnom mieste, tam, kde bol Boh. Inak by ho mnohí nenašli a nespoznali.. Vyprosujem sebe aj vám, naši drahí čitatelia, aby sme boli takouto hviezdou, ktorá žiari, vedie, láka k Bohu, volá na cestu, na zmenu, na zanechanie toho, čo bolo, k tomu, čo má prísť... Aby sme v tomto poslaní boli pravdiví a zjavovali - možno bez slov, len tým, čím sme a ako žijeme - Boha!

Jana Vilmanis, redaktorka


Všetkým prajem veľa radosti. Aby ste si po ňu chodili kedykoľvek, keď vám bude treba, ako k nekonečnému prameňu. Pretože ten, ktorý prišiel k nám na svet, dáva neobmedzene a zadarmo. Stačí sa k nemu priblížiť. Veľa Božích dotykov všetkým!

 


Samuel Brečka, redaktor

Nám všetkým - čitateľom aj redakcii - želám, aby sme sa zastavili a potešili pri jasličkách, avšak nezostávali iba pri nich. Ale spolu s Ježišom ďalej rástli, spoznávali ho, nasledovali a prinášali lásku.

Miriam Bicková, prekladateľka


S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh! Želám všetkým našim čitateľom, aby videli toto proroctvo Starého zákona napĺňať sa v ich každodennom živote. Nech majú vedomie, že Boh po ničom inom netúži viac, než byť s nami.


Mariana Michalková, prekladateľka

Milí čitatelia! Prajem Vám, aby Vás Jeho narodenie naplnilo hlbokým pokojom, skutočnou radosťou, jasným svetlom a nádejou. 

Janka Guričanová, účtovníčka

Vám všetkým, čo čítate tieto slová, prajem, aby ​tohtoročné Vianoce vniesli svetlo radosti a nádeje do vašich životov, a aby rok 2017 bol pre vás rokom bohatého ovocia Otcovej lásky k vám a ovocia vašej lásky voči tým, ktorých máte okolo seba. Ježišovo narodenie v maštali je pozvaním prijať, že jeho láska nepozná hranice a je ochotná vstúpiť aj do našej špiny a nedokonalosti. Nech vás táto Láska premieňa, formuje a tvorí vo vás nové srdcia.


Zuzana Guričanová, korektorka

Nech sú Vianoce vzácnym časom, na ktorý sa nezabudne, časom, ktorý niečo nové naštartuje. Prajem zažívanie ozajstnej hĺbky vo vzťahu s Bohom i s blízkymi ľuďmi a zdravie pre dušu, ducha i telo. :)


Silvia Brečková, korektorka

Milí čitatelia, želám Vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, aby boli Vaše srdcia až po okraj naplnené láskou a pravým pokojom, ktorý nám prinieslo vtelené Slovo. Prežívajte túto radosť a pokoj aj vtedy, keď nebude všetko perfektné - dovoľte si robiť chyby (to Vám, prosím, hovorí korektorka :) ), pretože iba jedno je podstatné - narodený Ježiško. On prišiel do našej biedy a prijal ju za svoju, aby nás z nej vykúpil! Chairete!

 

 

...

Snímky: pixabay.com, redaktori