"Kto má právo hovoriť o hodnotách života, ak nie ten, ktorý to všetko prežil? Komu máme veriť, ak nie tomu, kto celý život stál za svojou pravdou a kto pravde a boju za slobodu a demokraciu obetoval všetko čo mal? Dnes za ním smútime nielen my tu v Bratislave. Lúči sa s ním celé Slovensko, a nielen Slovensko."

prezident SR Andrej Kiska

"Odišiel kňaz, ktorý rok milosti žil celý život a milosrdnú a chudobnú cirkev žil dávno pred pápežom Františkom."

kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák

„Prešiel si utrpením, ale mal silu od Boha všetko prežiť a venovať druhým lásku. Pomáhal najslabším."

provinciál saleziánov, don Jozef Ižold

...

Fotografie: © Matúš Hasil / cestaplus.sk