Gloria Polo, autorka knihy „Stála som pri bráne neba a pekla“, bola tiež vyznávačkou slobody a manželstvo ako inštitúciu zaznávala. Hrdá, úspešná zubárka bola cestou do knižnice zasiahnutá bleskom, upadla do kómy a tento zásah pre ňu samu sa stal kľúčovým momentom jej života. Ocitla sa pred Božou tvárou, pred Pravdou, a jej pohľad na manželstvo sa radikálne zmenil.

Gloriina matka dostala do vienka ťažký kríž: manžela, ktorý celý ich spoločný život, 38 rokov, cudzoložil a holdoval alkoholu. Sama Gloria ju nespočetnekrát nahovárala na rozvod, veď bolo naň, podľa nej, sto dôvodov.

„To predsa nemôže byť, aby si jednoducho tak znášala takého chlapa, ako je môj otec! Buď si predsa vedomá svojej dôstojnosti ženy! Vydoby si späť svoju česť a ukáž mu predsa, že si niečím cenným, zvláštnym, a nie kusom zablatenej handry, o ktorú sa môže otrieť!“ Tieto a podobné frázy jej opakovala.

S ľútosťou píše: „Stavila som všetko na to,aby som svojich rodičov od seba oddelila, by som ich dotlačila k rozvodu ich manželstva.“

Na to jej matka odpovedala:

„Nie, milá moja dcéra, nedám sa rozviesť. Nemysli si, že toto správanie tvojho otca nie je pre mňa ponižujúce a bolestné. Trpím tým veľmi ‒ ako si iste vieš predstaviť.“ Pokračovala: „Keď sa s otcom rozídem, kto sa potom ešte bude modliť za to, aby sa obrátil a bola tak zachránená jeho duša? Bolesť a ponižovanie,ktoré mi spôsobuje tvoj otec,spájam s nevýslovnými bolesťami nášho Pána Ježiša Krista na kríži.“

Pokračuje: „Každý deň hovorím nášmu Pánu Bohu: »To, čo tu musím trpieť a znášať, nie je predsa vôbec ničím v porovnaní s bolesťami, ktoré si za nás vytrpel na kríži. Aby moje utrpenie získalo hodnotu, prosím, dovoľ, aby som sa spojila a zjednotila s Tvojím utrpením, aby tak aj moje malé útrapy získali silu, aby som od Teba dostala milosť, aby sa môj muž a moje deti obrátili a tak boli zachránené pred večným zatratením!«“

Gloriu tieto matkine výpovede ešte väčšmi dráždili a popudzovali jej hnev. Začala sa zasadzovať za emancipáciu a ženské práva, obhajovať potrat ako možnosť voľby, právo žiť vo voľnom partnerstvepropagovať rozvod.

Svojím postojom, názormi a životom sa postupne vzďaľovala od Boha, až kým ju sám milujúci Ježiš neprivinul späť. Keď stála pred samým Bohom, veci zrazu nabrali úplne inú optiku. Vidiac celý jej život a čeliac presvedčeniu, že jej duša smeruje k večnému zatrateniu, uvidela celú túto situáciu v Božom svetle. Zbadala svojho otca, ktorý trpel v nevýslovnom utrpení v očistci a pýtala sa: „Otec, čo tu robíš?!“

Odpovedal jej plačlivým hlasom: „Dcéra moja, to je za hriechy cudzoložstva! Vďaka mojej milovanej manželke, tvojej matke, ktorá sa viac ako 38 rokov modlila za mňa a za moje obrátenie a viedla príkladný život, som zachránený pred peklom. Môžem povedať len toľko, že najbolestnejšia je tu túžba po Bohu, ktorý je láska a ktorý pre naše hriechy veľmi trpí! My tu chceme trpieť, aby sme sa očistili od hriechov a dozrievali v láske, lebo len s čistým srdcom budeme môcť ísť do neba.“ Gloriin otec sa obrátil osem rokov pred svojou smrťou. S hlbokou skrúšenosťou prosil Boha o odpustenie, ale ešte si neodpykal dôsledky svojich hriechov. Preto sa nachádzal v očistci, kde veľmi trpel.

Gloriina matka pochopila význam manželstva. Žila, verila, milovala a modlila sa až do konca. Svoju dcéru a jej šesť súrodencov nikdy neučila nenávidieť ich otca. Zvykla hovoriť: „Boh mi ukázal, ako sa Zem otvorila a zhltla tvojho otca.“ Takto jednoducho vyjadrila jeho duchovnú smrť. Matka mala, podľa Glorie, mystický zážitok počas života. Vravievala: „Videla som to. Satan ho zviazal, ale vieš, dcéra moja, držala som ho vďaka ružencu.“ Hĺbku týchto slov pochopila Gloria až pred Božou tvárou.

Jej trpezlivá a navzdory okolnostiam vytrvalá viera a modlitba jej pomohli naplniť to, k čomu sme všetci v manželstve volaní – doviesť jeden druhého do neba.

...

Kniha Stála som pri bráne neba a pekla