Projekt Godzone organizuje konferenciu každoročne už od roku 2012 práve preto, aby vytváral priestor hlbšej formácie, akejsi duchovnej obnovy pre tých, ktorí sa stotožňujú s víziou projektu. Od roku 2012 hovorí aj o generácia KIOBK – Generácii, ktorej ide o Božie kráľovstvo. „Godzone konferencia má zmysel hlavne kvôli tomu, že sa tu stretávajú ľudia z celého Slovenska, ktorým sa prihovárajú duchovné autority zo širokého spektra. Keďže veríme, že žijeme s Duchom Svätým, veríme aj, že im zjavuje to, čo je aktuálne pre celú Cirkev. Preto to má pre mňa veľký jednotiaci zmysel. A samozrejme, je veľmi mocné, že sa spolu modlíme a žehnáme si navzájom ako ľudia z rôznych spoločenstiev a z rôznych miest,“ povedala o konferencii Lucia Sekerová, jedna z účinkujúcich a členka dobrovoľníckeho tímu.

Víziou projektu Godzone je prinášať na Slovensko prebudenie, zjednotenie a povzbudenie. Svedectvom rastúcej jednoty, ktorú projekt prináša, bolo aj spoločné slávenie svätej omše, na ktorom sa pri oltári stretli členovia viacerých rehoľných spoločenstiev spolu s diecéznymi kňazmi a tajomníkom Rady KBS pre mládež a univerzity otcom Onderejom Chrvalom. Hlavným celebrantom svätej omše bol provinciál Rehole piaristov na Slovensku otec Juraj Ďurnek a v kázni sa účastníkom prihovoril redemptorista a misionár, otec Michal Zamkovský. Vo svojom príhovore pozýval mladých k úprimnému životu pred Božou tvárou a  k ochote neustále si priznávať svoje chyby. „Naše zlyhanie Boha nikdy neprekvapí. Jeho náruč je stále otvorená, milujúca a pripravená nás prijať, nech sme urobili čokoľvek,“ povedal vo svojej kázni slovenský misionár milosrdenstva, otec Michal Zamkovský.

Počas Godzone konferencie sa účastníkom prihovorila aj sestra Timotea Šebeňová, kňaz Vlado Beregi a riaditeľ projektu Godzone Július Slovák. Okrem vyučovaní účastníci prežili aj veľa chvíľ spoločných modlitieb vo chválach a príhovroch za našu krajinu. Keďže projekt Godzone je známy svojou kreativitou a stále novými nápadmi, nechýbal ani priestor na zábavu počas obrovského šampionátu v hre kameň-papier-nožnice alebo pri špeciálnej súťažno-zábavnej šou pod názvom Mix Session. „Na Godzone konferencii bolo tradične cítiť rodinnú atmosféru, stretli sa tu mladí, stredná aj staršia generácia a tiež deti ktoré mali vlastnú konferenciu,“ zhodnotil konferenciu Lukáš Valach, člen dobrovoľníckeho tímu. O priebeh celej konferencie sa staral 200 členný tím dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí pripravoval Liptov Arénu na toto podujatie už do štvrtkového rána.

Godzone je evanjelizačný projekt, ktorý vznikol v roku 2010. Je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom Jánom Bucom, kňazom Katolíckej cirkvi pracujúcim s mládežou, ďalej tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovneska Ondrejom Chrvalom a provinciálom rehole piaristov P. Jurajom Ďurnekom SchP. Chod projektu je financovaný vďaka príspevkom pravidelných aj nepravidelných darcov a momentálne ho môžete podporiť aj prostredníctvom darcovskej SMS v hodnote 2 eur odoslaním SMS v tvare: DMS (medzera) KIOBK na číslo 877.