Aká bola vaša inšpirácia na založenie programu Teen STAR pre študentov?

Dr. John Billings ma požiadal, aby som sa pozrela na službu pre mládež, ako to nikto predtým nerobil.

 

Čo je jeho hlavným cieľom?

Spočiatku treba zabrániť potratom tým, že zabránite kríze v tehotenstve, čo sa najlepšie dosiahne vylúčením sexuálnych vzťahoch, kým mladí ľudia nie sú pripravení na dieťa. Neskôr sme si uvedomili, že primárne bolo učenie v porozumení a ocenení svojej sexuality a plodnosti, bez ohľadu na akýkoľvek zámer rodinného plánovania.

 

V čom je program Teen STAR odlišný?

V sexuálnom vzdelávaní vo verejnom sektore je tendencia zameriavať sa na osobu a jej sexuálne uspokojenie, neberúc do úvahy biologickú realitu plodenia, s výnimkou snahy skrátiť ju pomocou antikoncepcie; snaží sa tiež vyhnúť sa pohlavne prenosným infekciám.

 

Pre koho je program určený?

Každá mladá osoba, ktorá vstúpi do puberty alebo je ešte pred pubertou, musí pochopiť zmeny v jej tele a spôsob, ako integrovať toto chápanie do vlastného konceptu a možností správania.

 

Ako by ste opísali skúsenosti ľudí, ktorí používali tento program?

Programy služieb Teen STAR sa začali v roku 1985. Vtedy náš prvotný výskum, ktorý sa začal v roku 1980, ukázal, že to bolo prospešné.

 

Program beží po celé desaťročia, ako by ste opísali jeho dopad a ovocie, ktoré doteraz priniesol?

Vždy žiadame programy, aby robili anonymné výstupné dotazníky, ktoré zahŕňajú nielen postoje, ale aj vzťahy s rodičmi a rovesníkmi, ako aj akékoľvek sexuálne správanie. Publikovali sme nasledovné výsledky: vynikajúca podpora primárnej abstinencie (kdekoľvek od jednej do dvoch tretín predtým sexuálne aktívnych dospievajúcich – chlapcov a dievčat, ktorí prestávajú mať sex) i sekundárna abstinencia, keď viac pochopia význam sexuálnej aktivity. Rodičia účastníkov veľmi podporovali tento program.

 

Čo pre vás osobne znamená program?

Sú to prostriedky, ktoré mi Pán dal v službe jeho deťom. Je  radosť nájsť toľko ľudí, ktorí sú ochotní začať pracovať, najmä nádherní učitelia na Slovensku. Nech Pán rozhojňuje ich prácu!