Už ani v RTVS nevnímajú konzervatívne hodnoty. Niektorí politici dokážu pred/po voľbách radikálne zmeniť svoje názory. No napriek tomu má slovenská politika aj svoje vzory. Viac v prehľade týždňa.


Nezávislosť redaktorov RTVS

Počas víkendu a začiatkom týždňa vrcholili protesty proti novým interrupčným zákonom v Poľsku. Tento protest verejne podporila aj moderátorka RTVS Zuzana Hanzelová, ktorá zverejnila na svojom facebookovom profile fotku s hashtagom #czarnyprotest, ktorý podporoval protesty. Tento príspevok bol verejný a pri počtoch likeov a komentárov mohol mať dosah na desiatky tisíc ľudí.

Na tento príspevok reagovala bývalá moderátorka Zuzana Hanusová. Pripomenula, že bola v čase svojho pôsobenia v Slovenskom rozhlase predvolaná pred vedenie inštitúcie za to, že sa zapojila do petície Novinári za život. Dostala napomenutie s dodatkom, že ak sa to bude opakovať, Slovenský rozhlas z toho vyvodí dôsledky. Terajšie vedenie reagovalo na obidve tieto skutočnosti v zmysle, že Zuzana Hanzelová v súčasnosti nenarušila žiadne pravidlá verejnoprávnej RTVS a nemôže reagovať na situáciu Zuzany Hanusovej, lebo sa to udialo za bývalého vedenia RTVS.

RTVS je verejnoprávna televízia a mala by objektívne a vyvážene pristupovať k hodnotovým a spoločenským témam. Avšak v posledných rokoch môžeme vidieť nenápadné podporovanie liberálnych tém a, naopak, zatracovanie, prípadne ignorovanie tých konzervatívnych. Mohli sme to vidieť pri neodvysielaní reklám Referenda za rodinu, pri perzekúcii redaktorky Žembovej za to, že vystúpila v tejto reklame, vo vysielaní častých reportáží o právach homosexuálov či nezverejnení reportáže o konferencii o jednotnej európskej definícii manželstva, hoci sa jej zúčastnila.

Súčasná situácia je opäť výzvou pre nás kresťanov – nenechať sa vytlačiť z verejného priestoru, ale angažovať sa a povzbudzovať ďalších kresťanov, aby sa nebáli ovplyvňovať vrch médií na Slovensku.

Protesty učiteľov

Iniciatíva slovenských učiteľov už takmer rok protestuje a štrajkuje za zvýšenie platov a za zlepšenie pomerov v školstve. Ich cieľom teda nie je len navýšiť platy učiteľom, ale aj nepedagogickým pracovníkom, no celkovo zvýšiť financovanie školstva, vedy a výskumu, ktoré je na Slovensku podhodnotené. Predseda NR SR Andrej Danko sa pred pár dňami nechal počuť, že štrajk učiteľov je nezákonný a Iniciatíva slovenských učiteľov nemá žiadnu legitimitu.

V januári 2016, pred parlamentnými voľbami, mal však predseda SNS iný názor. Podľa tohto dokumentu píše člen SNS v Dankovom mene, že podporujú ich iniciatívu a že majú takmer totožné požiadavky pre rozvoj školstva ako Iniciatíva. Dnes má SNS vlastného ministra školstva a má priamu zodpovednosť za jeho vývoj. V priebehu pol roka v ňom nevidíme žiadnu zásadnú zmenu, len dehonestáciu tých, ktorí o ňu žiadajú už rok.

K tomuto mi napadá opäť len slovné spojenie – politická kultúra. Za takéto správanie by sa mal predseda SNS minimálne ospravedlniť a pristupovať k Iniciatíve slovenských učiteľov s úctou a rešpektom – tak ako aj pred voľbami. A reálne začať meniť školstvo, pretože ono potrebuje v tejto krajine radikálnu obnovu a reformu.


Hrdinovia v politike

Túto stredu zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč. Napriek tomu, že Kováč mal komunistickú minulosť a na začiatku pomohol Vladimírovi Mečiarovi dostať sa na Slovensku k moci, po tom, ako bol zvolený za prezidenta, sa politicky postavil proti vtedajšej vláde, ktorá zneužívala svoju moc.

V stredu večer som mal na Facebooku desať z pätnástich príspevkov o smrti prvého slovenského prezidenta. Oslavovali ho ako statočného bojovníka, veriaceho človeka, ktorý bojoval proti vtedajšiemu režimu a zneužívaniu moci. Veľmi túžim, aby sa zrodili aj v súčasnej politickej generácii hrdinovia viery, na ktorých sa bude spomínať ako na bojovníkov za spravodlivosť a lepšie Slovensko. Verím, že práve medzi kresťanmi sa mnohí takí nachádzajú.

 


Nebeský Otec, prosíme ťa za slovenské médiá. Požehnávaj ich a daj, aby prinášali objektívne a pravdivé spravodajstvo. Daj, aby si verejnoprávne médiá uvedomili, že zastupujú všetkých občanov Slovenska.

Nebeský Otče, prosíme ťa za slovenské školstvo. Úprimne ťa prosíme, nájdi si ľudí, ktorí nájdu odvahu a posunú ho o niekoľko krokov vpred.

Ocko, ďakujeme ti za všetky vzory v politike, ktoré sme kedy mali a ktoré máme. Prosíme ťa, vzbuď nám v politike nových hrdinov viery, ktorí budú zakorenení v tebe, ktorí prinesú spravodlivosť a prosperitu do našej krajiny. Amen.


...

Snímka: Flickr.com (CC licencia)