Stalo sa to už každému z nás. Priateľ, kolega či niekto blízky nás neúprosne skritizoval. Niekedy je to však presne to, čo potrebujeme, hoci nás ich slová najprv zrania. Ale ako rozlíšiť, či vám niekto hovorí konštruktívnu kritiku, alebo iba odmieta vaše konanie?

Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. (Gal 2, 11-12)

Pavol v tomto úryvku Galaťanom hovorí o tom, ako napomenul Kéfasa (tiež známeho ako Peter). Všimol si, že pri Židoch sa správa inak než pri ostatných. Viem si predstaviť, aké ťažké to pre Pavla muselo byť. Nakoniec, Peter bol jeden z dvanástich; bol odvážny šíriteľ viery ešte skôr, než Pavol vôbec uveril. No Pavol napriek tomu nasledoval Boha a zvládol túto náročnú úlohu.

Ako teda zvládnuť takéto situácie? Pavlov príbeh nám dáva hodnotný pohľad do vnútra týchto nepríjemných chvíľ. Nasledujúce tri tipy nám môžu pomôcť, čo robiť, keď nám niekto hovorí to, čo nechceme počuť.

1. Počúvajte a počúvajte dobre
Raz, keď som sa rozprávala s kamarátom, došlo k nečakanému zvratu. Bola som ohromená natoľko, až mi časť toho, čo hovoril, ušla. Isté vety boli pre mňa ťažšie než tie ostatné. Mala som sa väčšmi kontrolovať... Nechať ho pomôcť mi... Viac komunikovať... No sústredila som sa len na to negatívne a ostatné som nebrala do úvahy.

Tak často nám ujde podstata len pre to, lebo dobre nepočúvame. Keď sa začne takýto rozhovor, venujme mu plnú pozornosť. Pýtajme sa. Vytvorme otvorený dialóg. Vymieňajme si názory. No nesmieme prejsť do obrany. Tak ako pri Petrovi, aj pri nás Boh používa ľudí viery, aby nám dali hodnotné lekcie. No ak nebudeme pozorne počúvať, môžeme túto príležitosť zmeškať.

2. Zvážte aj to, od koho kritika pochádza