V koši skončí 89 tisíc ton jedla celej Európy. Čisté bláznovstvo pri pohľade na svet, kde nielen v typicky chudobných krajinách nemajú ľudia čo jesť – plošne.

Už len pri pohľade na našu slovenskú realitu a na ľudí, ktorí vyťahujú (ešte stále)  jedlo z kontajnerov, je jasné, že sa máme dobre a máme čo vyhadzovať. Alebo: ešte sa vám to nikdy nestalo?

Berieme to všetci ako samozrejmosť, čo s jedlom, ktoré už nechce nik jesť? O čo viac (ak sme sa nad tým niekedy vôbec zamysleli) to platí v tých našich megaobchodoch, kde sa zmilujú len nad pečivom pred koncom otváracích hodín  či mäsových a mliečnych výrobkoch pred koncom záruky. Kde však mizne všetko to, čo sa jednoducho nepredá: od chleba, cez jogurty až po múku či cestoviny. Ale: jedlo sa predsa podáva a varí aj vo fastfoodoch a reštauráciách, jedálňach a pizzeriách...  čo sa deje s tým, čo už podľa pravidiel hygieny nie je možné ponúkať zákazníkom?

Ak máme stiahnuté hrdlo a pocit viny, ak splachujeme polievku do záchodu či sypeme do smetného koša jedlo navarené a ohrdnuté, o čo viac to platí v objeme, aký plní európske koše?

Hygienické štandardy sú jedna vec – a majú svoje opodstatnenie. Nedostatok jedla kvôli zlej finančnej situácii je vec druhá: ešte stále sa aj tu na Slovensku (a asi všade) nájdu ľudia, ktorí si nemajú za čo dovoliť kúpiť nič viac, ako ozaj veľmi základné potraviny. Z toho pohľadu je vyhadzovanie jedla (v akomkoľvek stave či forme úpravy) odmietnutím princípu lásky k blížnemu, ktorý možno oveľa bližšie, ako si myslíme, čaká na jedlo hodené do odpadu.

Vidieť krok Talianska, ktoré nedávno prijalo zákon značne obmedzujúci fyzickú likvidáciu potravín a jedla, je veľmi dobrým impulzom a výzvou aj pre situáciu u nás. (A tiež vidieť aj to, že na rozdiel od Francúzska, ktoré už takýto zákon má, je ten taliansky preventívny a pozitívny: neponúka pokuty, ale úľavy a stimuly pre obchody, ktoré darujú jedlo charite).

Na Slovensku nie sme o nič horší: veľké reťazce len za minulý rok vyhodili ako nebezpečný biologický odpad potraviny, ktoré podľa etikety boli po dátume spotreby v hodnote 12,5 milióna eur a vo váhe 15 tisíc ton. Paradox je, že potraviny údajne po záruke boli aj po prísnom testovaní tri (a mnohé aj dlhšie) mesiace bez úhony spôsobilé na konzumáciu.

V čase, kedy rastú kuvičie hlasy, že planéta Zem neuživí toľko ľudí, kedy mnoho ľudí argumentuje proti prijatiu ďalšieho dieťaťa do rodiny aj tým, že by ho neuživili, sú tieto informácie výkrikom. Nehovoriac o tom, aké kvantum potravín sa stále vyrába a koľko stoja – pre koho a na čo?

Začať s nápravou treba každý doma: mať ozaj len toľko potravín, koľko zjeme, a radšej ich rozdať, ako vyhodiť, sa musí začať v hlave a v srdci.  Zatiaľ iba vidieť plné košíky zákazníkov, ktorí štatisticky majú mať potraviny maximálne pre 3,5 človeka (dvaja manželia a priemer 1,5 dieťaťa na rodinu).

Odtiaľ je hádam už kratšia cesta k uzákoneniu – aj keď sa to na Slovensku zdá ako sen. Pretože kým v zahraničí nie je problém darovať takéto potraviny charite, u nás je to zakázané. Zvláštne: kým v Taliansku a Francúzsku tento vážny problém riešia zákonom (pretože to vidia ako problém!), v Dánsku existuje obchod s dobrými potravinami po záruke, v Nemecku dobrovoľníci postavili chladničky, kde môžu iní priniesť jedlo, ktoré sa dá ešte zjesť.

V Bratislave sa pokus postaviť pár „sociálnych“ chladničiek na presne tento účel zatiaľ nepodaril: nadšenie dobrovoľníkov nestroskotalo na financiách či podpore ľudí: ale na nesúhlase hygieny a ministerstva. A tak sa jedlo zas a ďalej vyhadzuje.

Čo povieme v tejto veci na konci časov, škoda premýšľať. Stačí sa pozrieť jednému z našich hladných bratov do očí.  

...

Snímka: pixabay.com