V rozhovore, ktorý poskytol v Španielsku, sa o potratoch vyjadril ako o „najväčšom morálnom zle západných krajín“.

Propagoval svoj najnovší film The Stoning of Soraya M. (Ukameňovanie Soraye M.; pozn. prekl.). Redaktori časopisu Sembrar sa ho spýtali: „Čo je podľa vás najväčším morálnym zlom západných krajín?“

„Jednoznačne potraty,“ odpovedal a pokračoval: „Ako povedala Matka Tereza: ,Potraty privedú svet k jadrovej vojne.‘ Ak muž zabije muža vo vojne, je to veľmi zlé, smutné. Attila [Húnsky] zašiel ešte ďalej. Povedal: ,Nezabijem iba mužov, ale aj ženy a deti.‘ Posunul hranicu.“

Caviezel dodáva: „Interrupcia taktiež posúva hranicu. Ak matka zabije svoje dieťa, koná proti vlastnej prirodzenosti, inštinktu. Ľudia síce hovoria o ,voľbe‘, ale keď to žena urobí, keď zmarí život vlastného nenarodeného dieťaťa, dosahujeme hranicu. Z pohľadu zla sa už nedá zájsť ďalej.“

„V Spojených štátoch sa od roku 1973 vykonalo päťdesiat miliónov potratov,“ informoval herec. Všimol si, že toto číslo je rovnaké ako počet obetí druhej svetovej vojny a jednej pätiny našej populácie.

„Demografický trojuholník sa obracia. Základ sa bude zmenšovať, až nebude mladých, ktorí by udržali populáciu. Čo potom? Ďalším štádiom je eutanázia – právo na smrť,“ pokračuje.

Caviezel je oddaný katolík, ktorý hral vo viacerých veľkofilmoch. Vďaka pro-life presvedčeniu si adoptoval dve hendikepované deti z Číny. Úloha v Umučení Krista mu priniesla celosvetové uznanie.

...

Snímka: EcoWallpapers.net