„Bola v Káne Galilejskej svadba... Na svadbu pozvali aj Ježiša...“ (Jn 2, 1–2)

Ako si spomínate na svoju Kánu, na ktorej ste sa zúčastnili? Kedy to bolo?

Naše stretnutie Kána pre manželov sme prežili v roku 2012 v Spišskej Kapitule. Manžel si prišiel „vychutnať“ duchovný program, žil si v svojej bubline, že je všetko OK: sme šťastná rodina. Ja som prežívala pravý opak, že nie je nič v poriadku. Bola som veľmi nešťastná. V hĺbke srdca som však túžila po zmene v našom manželstve, no na druhej strane som už nedokázala veriť, že sa môže niečo stať – nastať nejaká zmena. Veď toľko pokusov som už urobila, a bolo to márne. Prežívala som náš vzťah v totálnej rezignácii.

Žili sme už sedemnásť rokov v manželstve, mali sme štyri deti a išli sme na zotrvačník. Spájala nás už iba výchova našich detí. Mnohokrát v myšlienkach mi napadalo opustiť manžela. Držal ma pri ňom jedine sľub vernosti – v dobrom aj v zlom...

Ako si spomíname na svoju Kánu? Ako na čas, keď sme dostali neočakávané. Objavili sme znovu jeden druhého a radosť zo stretnutia „byť spolu“. Prijali sme milosť druhého narodenia nášho manželstva.

Zmenila Kána vaše manželstvo? Ak áno, v čom?

Je toho veľa, čo sa zmenilo. Základom bolo spoznanie vlastného hriechu, ovocím čoho bolo vzájomné odpustenie a chuť skúsiť to znovu. Začali sme tráviť spolu viac času v dvojici, ale aj v trojici – my a Boh. Je nádherné aj po dvadsiatich rokoch opäť randiť.

Veľkou zmenou je, že sme začali pozývať Boha do našich rozhodnutí. Tento zázrak priniesol požehnanie aj celej našej rodine. Priniesol pokoj do našich vzťahov. Začali sme len tak tráviť čas s našimi deťmi – momentálne u nás bežia spoločenské hry. A tento zázrak sa neskončil - stále trvá v našom manželstve. Tešíme sa na to, čím nás ešte náš úžasný Boh chce prekvapiť.

Odkedy slúžite manželom na týchto stretnutiach?

Do tejto služby, slúžiť manželom, si nás povolal Pán skrze svoje slovo a bratov z komunity Chemin Neuf. V službe manželom sme od roku 2014. A zodpovednosť za misiu Kána na Slovensku komunity Chemin Neuf sme prevzali od februára 2015.

Odporučili by ste manželským párom, aby prišli na Stretnutie Kána pre manželov? Prečo?

Stretnutie Kána pre manželov by sme odporučili všetkým párom, pretože je to týždeň, počas ktorého je možné prerušiť ten čoraz rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár, obnoviť svoje manželstvo. Tiež je to pre tých, ktorí túžia po vzájomnej blízkosti, hľadajúci jednotu v páre. Pre tých, ktorí sú sklamaní a unavení, zasekli sa na jednom mieste a nevedia sa odraziť ďalej. Ako hovoríme – príďte si tento čas vziať a darovať si ho pre seba!

...


Príďte na svoju svadbu (do svojho manželstva) pozvať ježiša!

Stretnutie Kána pre manželov sa bude konať v dňoch 10. – 16. júla 2016 v Spišskej Kapitule. Je to týždeň pre manželské páry, organizovanéChemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je časom zastavenia sa, stretnutia v páre. Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť čoraz rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby.

Viac informácií www.kanapremanzelov.sk

...

Snímky: archív bratstva Kána na Slovensku