Keď Mária a iné ženy prišli po Ježišovej smrti k hrobu, naskytol sa im úžasný pohľad. Čakali, že uvidia kameň zakrývajúci hrob, a potrebovali spôsob, ako vojsť na miesto odpočinku svojho milovaného Učiteľa. Kameň predstavoval prekážku k ich cieľu: a cieľom bolo pomazať telo ich milovaného Učiteľa voňavými olejmi. Som si istá, že ich srdcia boli stále zronené, keďže žiaľ zaplavoval ich duše. 

Kto nám odvalí kameň?“ pýtali sa jedna druhej.

Tieto ženy zrejme nemali dosť síl. Niektoré zdroje tvrdia, že kameň, ktorý zakrýval vchod do hrobu, mohol vážiť i celú tonu. Ako len mohli pomazať Ježišovo telo, ak vchod zakrýval takýto kameň? Predstavte si teda, aké boli šokované, keď pozdvihli zrak zo zeme a zazreli, že kameňa niet.
 
Kto ho odvalil? Matúšovo evanjelium odpovedá, že to bol "Pánov anjel"
 
Máte pri vchode do svojho srdca kamene, zahĺbené do hlbokých koľají - kamene strachu, rebélie, zúfalstva alebo nedostatku odvahy? Vyzerajú také obrovské, že sa vzdávate iba pri myšlienke, že by ste sa pokúsili ich odvaliť? Alebo ste sa snažili, a jediné, čo ste si uvedomili, bolo, že nimi nič nepohne? Prekážky nie sú z kameňa, ale zdajú sa byť rovnako obrovskými a mocnými - a vy cítite, že nimi nedokážete hnúť. Nech sú tieto kamene - alebo okolnosti - akékoľvek, váš nepriateľ sa snaží zatvoriť vchod do vášho srdca a mysle až do posledného lúča svetla. Nevidíte žiadnej cesty von... alebo dnu. A uvažujete, „Kto odvalí tento kameň?“ Neviete, kam sa obrátiť, ale viete, že chcete, aby kameň zmizol.
 
A potom pozdvihnete svoj zrak vo viere, a čo uvidíte, je naozaj úžasné. Nevidíte kamene, ale malé kamienky, nie tmu, ale denné svetlo. Na mieste kameňa je obrovský otvor a možno vo svojom vnútri počujete tichučký Boží šepot niekde vo svojom vnútri „Ja už som ten kameň odvalil.
 
Veľká noc je o odvaľovaní kameňov. Keď tieto prekážky zmiznú, objaví sa nádej - nový život v Kristovi. Ale pamätajte si - je to Boh, kto dokáže odvaliť kameň. Či hľadáte cestu dnu alebo von, Ježiš hovorí: 

Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6).

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie otvorili dvere novému životu. Kamene, ktoré nás väznia alebo blokujú našu cestu, už nemajú moc nás zničiť. On jediný odvaľuje naše kamene a prináša radosť, nový život a slobodu skrze Krista.

Toto je súčasťou veľkonočného odkazu. A tu leží naša nádej. Dvíhajme zrak!
 
 
 
...
 
Obrázok: Dollar photo club
Zdroj: http://www.crosswalk.com/special-coverage/easter/who-will-roll-away-your-stone.html