DEŇ BEZ BOHA NEPRINÁŠA POŽEHNANIE ANI DO PODNIKANIA

Dlhé roky ste podnikateľom, zažili ste niekoľko zmien vlád aj zákonov. Ako sa má podnikateľ na Slovensku?

Každá strana má dve mince. Iba tí, ktorí hľadajú výhovorky, tvrdia, že v našej krajine sa nedá podnikať. Dá sa podnikať, máme tu slobodný trh, nie sú tu vojny a základy demokracie u nás fungujú. Pravda však je, a to je tá druhá strana mince, že sa podniká ťažko. Zákony sú nastavené nie na podporu, ale proti podnikateľskému prostrediu. Vláda neumožňuje ľahké podnikanie, máte pocit, že na vás ako na podnikateľa čaká na každom kroku poleno hodené pod nohy zo strany štátu. Vymožiteľnosť práva, odvodové zaťaženie, byrokracia sú len špičkou ľadovca.

Podnikáte viac ako dvadsať rokov. Čo iné viete poradiť začínajúcim kresťanským podnikateľom ako tri základné, najdôležitejšie body v podnikaní?

Po prvé: možno budem až príliš osobný, ale poradím kresťanskému podnikateľovi, aby sa naučil v tichu svojej izby ležať na tvári pred Pánom Ježišom Kristom a takto sa aj telesným prejavom svojej pokory pred ním naučiť odovzdať mu svoje ťažkosti, zlyhania, prosby, víťazstvá a pády. V tomto stave pokory si aj pýtam odpovede na otázky, kam ďalej, ako sa rozhodnúť.

Po druhé: mne sa v poslednej dobe osvedčila ako vítaná možnosť viac žiť svoje kresťanstvo sviatostným spôsobom. Po tretie: nájdite si niekoho, s kým sa môžete porozprávať o vašej ceste a aj sa s ním poradiť. Nejakého skúseného kresťana, ideálne takého, ktorý má blízko k podnikaniu.

Ak by sme vošli do vašej kancelárie, čo by nás vizuálne ubezpečilo, že sme u niekoho, u koho má Boh prvé miesto?

Mám vedľa seba na stene kríž, ktorý mi pripomína, že mám nad sebou svojho Pána Ježiša Krista.

Podnikateľ je človek, ktorý si váži každú minútu – a každá je využitá. Nachádzate si vy osobne čas na súkromnú modlitbu, na duchovný život a formáciu?

Nie je to ľahké a často je to boj so sebou samým. Často sa mi stáva, keď tento boj nevyhrám a situáciu podcením, že taký deň nenesie so sebou požehnanie. Mám však skúsenosti, že keď ma čakajú ťažké chvíle a ja sa sústredím na to, aby som mal kvalitný čas so svojím Pánom, ani neviem ako a ťažký deň sa zmení na pokojný a úspešný.

Máte veľkú rodinu. Vnímate manželstvo a deti ako prvú a najdôležitejšiu investíciu svojho podnikania?

Som vďačný, že mám úžasnú rodinu. S manželkou Jankou máme osem detí. Z toho sa v súčasnosti s láskou staráme o šesť detí, jedno máme v nebi a to ôsme nosí Janka pod srdcom a tešíme sa, že v lete ho privedie na svet. Je to pár dní, čo sme v kruhu našej rodiny slávili sederovú večeru. S Jankou sme mohli prežiť, akým je pre nás nezaslúženým darom od Boha stráviť spoločný čas radosti v kruhu našej rodiny. Akým sú pre mňa všetci darom, to si uvedomujem aj v ťažkých chvíľach podnikania. Keď sú vo firme ťažkosti, o to viac prežívam ten nezaslúžený dar, že môžem prísť do pokojného domu, kde môžem v kruhu rodiny načerpať sily ako v oáze.

 

BUDEM SA PRED BOHOM ZODPOVEDAŤ ZA TALENT PODNIKANIA

Vy i mnohí iní máte pred názvom podnikateľ aj možno nevyslovené prídavné meno „kresťanský“. V čom je (alebo má byť) rozdiel oproti iným podnikateľom?

Rozdiel je napríklad aj v tom, že verím, že po svojej smrti predstúpim pred svojho Boha a Pána a z darov, ktoré som dostal (a podnikanie je tiež dar – talent), sa budem zodpovedať, ako som s nimi naložil. Ako som ich rozvinul, či som spravoval dar podnikateľstva na Božiu slávu, alebo som tento dar zakopal. Túžim aj po tom, aby som doviedol firmu do takého stavu, aby robila Bohu skvelé meno, aj keď ľudia nemusia na prvý pohľad zistiť, že majiteľ je kresťan.

Je toho viac, čo chcem podnikaním dosiahnuť. Jednou z vecí je, že chcem svojím podnikaním prinášať prácu pre iných a prinášať pekné veci pre potešenie ľudí. V mojom prípade je to pekne opracovaný kameň. Čo tým myslím, si môžete pozrieť na našej stránke: www.kliestik.sk.

Aké nástrahy musí prekonávať v profesijnom aj osobnom živote kresťanský podnikateľ?

Mnohokrát sú to rovnaké nástrahy, ktoré má aj nekresťanský podnikateľ. Je to tlak na robenie kompromisov vo všetkých oblastiach. Podnikateľ je potom často vystavený „Sofiinej voľbe“. Nemalo by to tak byť. Žiaľ, robenie kompromisov je taký slovenský šport a tým myslím nielen na podnikateľov, ale myslím to od najvyšších vládnych predstaviteľov až po najmenšieho zákazníka!

Hovoríte o kompromisoch... Pre mnohých vašich kolegov to znamená aj večnú dilemu medzi prácou a rodinou, medzi prácou a časom na Boha, medzi prácou a spoločenstvom... Máte tip, čo s tým?

Áno, mám tip. Prvá vec je, aby sme si priznali pravdu a neklamali sami seba ani rodinu tvrdením, že to bude ideálne. Musíme si priznať, že podnikanie si vezme svoju daň a mnohí z nás prežijú to, že nedokážu dať Bohu a rodine ten čas, ktorý im patrí. No na druhej strane som zas zástancom toho, že sa nesmieme zmieriť s týmto stavom a že musíme neustále bojovať o modlitbový čas, čas, ktorý patrí Bohu, a musíme bojovať aj o čas pre rodinu a deti. Povzbudzujem seba a aj priateľov podnikateľov, že sa nikdy nesmieme vzdať a musíme o to bojovať. Problém nie je to, že padneme, problém by bol, ak by sme nevstali.

Mnohí z tých, ktorí veria a podnikajú, tvrdia, že sa to v tomto štáte poctivo nedá...

Profesor Ján Košturiak tvrdí, že je to výhovorka, mnohí to s ním tvrdia tiež a ja s nimi súhlasím. Poznám podnikateľov, ktorí používajú tento argument ako výhovorku a ospravedlnenie, aby pre to nemuseli nič urobiť. Ja však poznám aj podnikateľov, ktorí to dokázali, a potom poznám ďalších, ktorí sa o to neustále snažia a tento boj nevzdávajú, hoci sa niekedy javí ako márny.

Čo má urobiť kresťan-podnikateľ, na ktorého tlačia úradnícke chápadlá s požiadavkou „dotácie do vrecka“ či nepravdivých postojov alebo informácií za cenu vydania licencie či povolenia?

Použite všetky tri kroky, ktoré som spomenul v úvodnej časti rozhovoru.

Poznám mnohé príbehy a mám aj mnohé skúsenosti. Nechcem sa hrať na mudráka a dávať tu jasné stanoviská. Poznám nemálo kresťanov, ktorí by podnikateľa, ktorý je dotlačený k takémuto kroku, veľmi ľahko a jednoznačne posúdili a odsúdili. Týchto „chytráckych“ radcov spája jedna vec: väčšinou nikdy nepodnikali a ani nevedia, čo je to živnosť a živiť sa vlastným podnikaním a niesť ťažké bremeno zodpovednosti. Preto radím, aby sme sa modlili a robili spoločne najčestnejšie, ako sa dá, ako to v danej chvíli dokážeme. Aby som však nebol len teoretik, odmietnutie korupcie a dotácií do vrecka považujem u kresťana za samozrejmé a koketovanie s takýmito spôsobmi považujem za chybu.

Čo môže urobiť pre podnikateľa farnosť, rodina, okolie, aby sa necítil sám, aby zažil spoločenstvo, ktoré ho prijíma a podrží?

Presne to, čo hovoríte v otázke. Teda spoločenstvo, prijatie, modlitbu... Väčšinou sa to však nedeje. Mnohí považujú podnikateľa za prašivého vlka, ktorého treba zabiť, lebo má možno lepšie auto alebo dom. Niektorí ho považujú za dojnú kravu, ktorú treba len dojiť a brať z nej, zvlášť štát sa takto správa. Povzbuďte podnikateľa a povedzte mu, že to, čo tvorí, má hodnotu, odovzdajte mu vďaku za to, že zamestnáva ľudí. Za to, že od štátu neberie, ale mu dáva. Za to, že prispieva do spoločného rozpočtu. Za to, že je kresťan a snaží sa žiť svoju vieru napriek tlakom sveta. Nájdu sa takí?!

 

AKO PODNIKATEĽ SOM SA S PODPOROU CIRKVI NESTRETOL

Vaším zázemím je spoločenstvo kresťanských podnikateľov. Koľko takýchto spoločenstiev, stretiek je na Slovensku?

Nemám prehľad o ich počte. V SR je niekoľko platforiem, ktoré združujú skupiny podnikateľov naprieč viacerými cirkvami. Ja vediem celkom veľkú skupinu, ktorá je rozdelená na tri spoločenstvá po celom Slovensku.

V ktorých mestách nájdu podnikatelia takéto zázemie, v ktorom fungujete vy?

Spoločenstvá, o ktoré sa starám, sú rozdelené tak, aby sa mohol každý z podnikateľov, kto má záujem, prísť pozrieť. Jedno je na východe, druhé v strede a tretie na západe Slovenska. Raz za mesiac sa stretneme v týchto regiónoch a na ďalší mesiac sa stretnú všetky spoločenstvá. Miesto stretnutia si preto vždy dohodneme individuálne.

Keď sa zídeme, spoločne si dáme raňajky. Potom nasleduje modlitba chvál, po ktorej si vzájomne žehnáme a modlíme sa za seba a za svoje potreby. Na záver sa pozdieľame a porozprávame, povieme si, čo má kto nové. Upevňujú sa medzi nami nielen vzťahy, ale mnohé naše firmy začali medzi sebou aj spolupracovať.

Ponúkate aj inú možnosť formácie, sprevádzania a rastu, ako sú spoločenstvá podnikateľov?

Pilotný projekt je práve konferencia, ktorú organizujeme a spomíname ju v tomto článku.

Majú nejakú strešnú organizáciu?

V súčasnosti nie je organizácia, ktorá by riešila takéto zastrešenie.

Čo chýba kresťanským podnikateľom na Slovensku?

Je to viacero vecí a nie je na to jednoduchá odpoveď. Pravda však je, že na veci, ktoré im chýbajú, sú často sami. Keď sa začnú spájať a spoločne sa modliť k Bohu, často sa začnú riešiť aj veci, ktoré im chýbajú. Spoločná modlitba a vzájomná pomoc a podpora sú tým správnym kľúčom na chýbajúce veci.

Dostávajú títo podnikatelia nejakú podporu zo strany Cirkvi?

Ja som sa s takou pomocou nestretol. Viem o sporadickej pomoci niektorých kňazov a od laických vedúcich spoločenstiev. Radím túto pomoc do kategórie „svetlé výnimky“. Ak existuje takáto pomoc, rád by som sa o nej dozvedel.

Tvrdí sa, že podnikatelia majú viac peňazí. Máte skúsenosť, že sú ochotnejší dávať desiatky z toho, čo majú, a že majú otvorené srdce pre solidaritu a sociálnu pomoc?

Áno, poznám tento všeobecne rozšírený názor, že čo podnikateľ, to chodiaci bankomat. Každý podnikateľ je na tom inak a sú mnohí, ktorí sa finančne trápia. Ja považujem za správne prispievať nielen desiatkom na budovanie Božieho kráľovstva. Nepochybujem o tom, že takýto postoj nesie v sebe nemalé požehnanie a bola by chyba nechať si ho uniknúť. Som rád, keď podporujem Božie veci.

 

POTREBUJEME POČUŤ SVEDECTVO, ŽE SA TO DÁ, A SPOLOČNE SA ZA TO MODLIŤ

Organizujete prvý ročník konferencie kresťanských podnikateľov s názvom Neboj sa, nie si v tom sám!. Cítia sa kresťanskí podnikatelia osamelí vo svojom spôsobe života?

Áno. Podnikatelia sú osamelí. Podnikateľa vie najlepšie pochopiť len podnikateľ. Hoc aj skvelý kamarát, ale pokiaľ nikdy nepodnikal, len si raz za mesiac vezme svoju výplatu a „nestará sa“, nedokáže, čo ako by naozaj úprimne chcel, pochopiť podnikateľa. Pomôžem si príkladom: Kto najlepšie pochopí kňaza? Iba ďalší kňaz vie pochopiť, čo prežíva. A tak je to aj pri podnikateľoch a preto im radím, aby spoločne zdieľali svoju cestu v spoločenstvách.

A prečo konferencia? Bol som na mnohých konferenciách. Podnikateľské konferencie riešia, ako lepšie robiť biznis. Kresťanské konferencie sú zas zamerané viac duchovne. No a ja vidím skvelú myšlienku – spojiť tieto dve roviny. Jedným z hlavných hostí bude profesor Ján Košturiak, ktorý podniká a vedie podnikateľskú univerzitu a pomohol už mnohým firmám, nielen na Slovensku (viac o ňom na www.kosturiak.com), ďalším hosťom bude profesionálny networker z Google Ondrej Sočuvka a mnohí ďalší (viac informácií na plagáte alebo na www.prstenakluc.sk).

Podnikatelia potrebujú počuť príklady, vzory, príbehy. Túžime aj po tom, aby to bolo celé v duchovnej atmosfére, atmosfére modlitby a uctievania Boha. Preto chceme na konferencii viac modlitby, piesní chvál, osobných modlitieb za podnikateľov k Bohu a chceme sa aj modliť za podnikateľov samotných. Preto som rád, že jedným z organizátorov je aj Mário Tomášik a Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina. Kresťanskí podnikatelia, pozývam vás. Stretnime sa, povzbuďme sa navzájom a spoločne sa modlime.

Kde a kedy prišiel nápad usporiadať práve takúto špecifickú konferenciu?

Najskôr som o tom sníval spoločne s priateľom Máriom Tomášikom, potom sme do tohto sna pozvali aj Janka Košturiaka a počas príjemného posedenia na jeho chalupe na Morave sme začali sen premieňať na životaschopný projekt. Potom sa pridali ďalší ako Michal Steiner a manželia Vladko a Žanetka Šušoliakovci. Spoločne sme vytvorili organizačný tím a veci sa začali hýbať.

Prednášajúci budú z rôznych odborov, majú si navzájom čo odovzdať trebárs informatik a umelecký stolár?

Môžu si odovzdať veľmi veľa. Mnohé princípy a zákonitosti platia pre všetky firmy rovnako, aj pre informatika a aj pre stolára. No a zo svedectiev, príbehov, povzbudení a modlitby môžu čerpať všetci.

Konferencia ponúka osobné svedectvá podnikateľov. Potrebujú podnikatelia povzbudenie?

Máloktorá vec pomôže podnikateľom tak ako to, keď počujú príbeh od kolegu podnikateľa. Je to veľký dar, počuť, že nie som sám, kto sa trápi, kto musí bojovať. Je povzbudivé, keď nájdem a vypočujem brata v Kristovi a viem, že jemu sa napríklad podarilo zvíťaziť nad problémom, s ktorým sa teraz trápim ja. Vedomie, že sa to dá, pomáha a dáva silu.

Konferenciu bude sprevádzať aj veľadôstojný pán monsignor Ladislav Stromček zo Žiliny. Ako sa postavil k možnosti slúžiť na takomto fóre?

Viem, že veľadôstojný pán monsignor Ladislav Stromček sa pravidelne zúčastňuje na takýchto konferenciách a preto nebude táto jeho účasť prvá, za čo mu patrí vďaka. Pamätám si ho na konferencii pre podnikateľov, ktorá bola minulý rok na Biskupskom úrade v Žiline, celý čas bol s nami a pozorne počúval. Tešíme sa, že bude opäť s nami.

Akú účasť očakávate po prvom ročníku?

Potešilo by nás (organizačný tím), keby nás bolo osemdesiat až sto podnikateľov, ktorí sa budú spoločne modliť.

Váš podnikateľ, čo verí, sa možno vráti z konferencie nadšený... Má možnosť ostať po príchode domov napojený na spoločenstvá? Kde najbližšie nájde možnosť stretávať sa, formovať, povzbudiť, rásť vo viere?

Môže sa ozvať mne alebo ďalším členom organizačného tímu a pomôžeme mu. Na konferencii bude taká možnosť aj odprezentovaná.

Čo by ste odkázali tým, ktorí na konferenciu neprídu kvôli znechuteniu, váhaniu či iným dôvodom a bojujú s rozporom medzi svojou vierou a podnikaním?

Odkážem im, aby to zvážili a predsa len prišli na konferenciu. Okrem iného si tam môžu skvele oddýchnuť a budú mať možnosť načerpať nové sily. Budeme sa za nich modliť. No a aj samotné prostredie kúpeľov pôsobí blahodarne. Niekedy človeku pomôže aj to, keď na chvíľku, ľudovo povedané, „vypne“ a nechá si poslúžiť.

 

WEBSTRÁNKA: KRESŤANSKÁ KONFERENCIA PRE PODNIKATEĽOV

...

Snímky: respondent