Pápežská rada pre rodinu hovorí o tom, že zažívame koróziu hodnôt. Hrdzavejú nám rodiny a manželstvá?

Posledné desaťročia skutočne nežijú mnohí ľudia v normálnej rodine, kde je základom bezpečný nerozlučný vzťah manželov. Ak ľudia nezažívajú istotu v partneroch ako manželoch, ak deti nemajú istotu v rodičoch ako nerozlučiteľných manželoch, aj ostatné ľudské hodnoty sa stávajú relatívnymi. Dnes strácame istotu v rozlišovaní, čo je dobré a čo zlé, čo je normálne a čo nenormálne.

Akí sú mladí, ktorí ku Vám prichádzajú a chcú uzavrieť manželstvo. Sú zrelí?

Prichádza veľmi pestrá škála ľudí. Od osemnásťročných po zrelých päťdesiatnikov, od študentov po rodičov s viacerými deťmi, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo. Od neveriacich po praktizujúcich veriacich. Ich osobná duchovná zrelosť nemusí vždy súvisieť s vekom. Často nás v dobrom zmysle slova milo prekvapia naozaj mladí múdri snúbenci, ktorí presne vedia, čo sviatostné manželstvo znamená a čo im do spoločného života prinesie. Na druhej strane prichádzajú snúbenci, pre ktorých je cirkevný sobáš skôr formalita, ktorú absolvujú z rôznych dôvodov ako napríklad tradícia alebo splnenie požiadavky niekoho z rodiny. Raz sme mali na kurze manželov už s veľkými deťmi, ktorí chceli cirkevný sobáš, aby mohli byť krstnými rodičmi. Aj očakávania sa u každého účastníka líšia. Niekto hľadá v manželstve svoje šťastie, niekto hľadá spôsob, ako urobiť šťastným svojho manžela, manželku.

 

PRÍPRAVA ZAČÍNA UŽ V DETSTVE, KOPÍROVANÍM RODIČOV

Čo si prinášajú zo svojich rodín?

Štatistiky hovoria, že každé druhé manželstvo na Slovensku sa rozvádza. Medzi snúbencami sa nájde určité percento tých, ktorí zažili problémový vzťah vlastných rodičov. Páči sa nám, keď rodičov neodsudzujú, ale hľadajú cestu, ako v problémových situáciách „stavať na zelenej lúke“. Väčšina sa o rodičoch vyjadruje s úctou a uznaním. Je to dobrý predpoklad, aby po vzájomnej dohode prevzali to dobré zo svojich pôvodných rodín do svojej novej rodiny.

Od kedy treba začať s prípravou na manželstvo?

Hovorí sa, že človek sa pripravuje na manželstvo od detstva. Vidí vzor svojich rodičov. Volá sa to vzdialená príprava na manželstvo. Nie nadarmo ľudia vymysleli porekadlo: Aká matka, taká Katka. Keď mladí ľudia začínajú spolu chodiť, prichádza na rad blízka príprava na manželstvo. Majú sa spoznávať, hľadať, čo ich spája, čo ich rozdeľuje, či dokážu spolu komunikovať, obetovať sa jeden pre druhého. Kurzy, ktoré robíme, sú vhodné aj pre túto etapu vzťahu. Na každý termín kurzov príde niekoľko párov, ktoré ešte neuvažujú o sobáši, len si chcú vyjasniť svoj vzťah. Keď sa mladí ľudia rozhodnú pre manželstvo a určia si už aj termín sobáša, prichádza etapa bezprostrednej prípravy na manželstvo. Väčšina snúbencov prichádza na kurzy práve v tejto etape.

Je príprava v súčasnosti dostatočná? Napríklad kňaz sa pripravuje niekoľko rokov, musí zložiť skúšky, prejsť psychotestami, zatiaľ čo "zobrať sa" môže byť otázka niekoľkých hodín.

Služba kňaza je špecifikovaná ináč ako služba manželov. Kňaz sa pripravuje na službu pre širšie spoločenstvo a iným spôsobom ako snúbenec či snúbenica, ktorí sa pripravujú v prvom rade na službu pre svoju manželku, manžela, rodinu.

Hoci si to snúbenci možno ani neuvedomujú, ich príprava je tiež dlhodobá. A skúškou je práve vedomé zrelé rozhodnutie pre manželstvo so svojím partnerom. Určitá forma prípravy na manželstvo, ktorú treba absolvovať pred cirkevným sobášom by mala správnemu rozhodnutiu pomôcť.

Na Slovensku existuje viac modelov prípravy na manželstvo. V niektorých dekanátoch temer každej diecézy sa robia kurzy schválené Konferenciou biskupov Slovenska. Kurz sa skladá z deviatich stretnutí, na ktorých sa preberie spolu dvanásť tém. Kratšiu prednášku ku konkrétnej téme majú väčšinou manželské páry, ktoré už majú za sebou „zopár“ spoločných rokov. Mnohí snúbenci oceňujú práve svedectvá manželov. Témy ako viera, sviatosti, kresťanský životný štýl mávajú aj kňazi. Prednáška je určitým impulzom pre rozhovor snúbencov vo dvojici. Práve tieto vzájomné rozhovory tvoria ťažisko celej prípravy. Dávajú priestor snúbencom, aby si predebatovali témy, ktoré sú pre manželstvo podstatné a oni sa k nim ešte nemuseli dostať.

Ako by mali vyzerať už vyškolení profesionáli manželia?

Ak profesionálny je synonymom dokonalého, tak je to celoživotné úsilie oboch manželov o dobro pre toho druhého. Samo to nepríde. Treba občas nejakú revíziu, "estekáčku", aby sa manželia posunuli vo vzťahu ďalej.

 

AJ ROZÍSŤ SA JE VÝSLEDOK

Koľko rokov už pripravujete kurzy? Máte aj spätnú väzbu, či nie je táto snaha zbytočná?

Prvé kurzy sa robili v rámci pilotného projektu v roku 2009. Každý rok ich počet rástol. Posledné roky bývajú raz za mesiac. Na kurz príde od desať do takmer štyridsať párov. Po skončení kurzu majú účastníci možnosť vyplniť anonymný dotazník so spätnou väzbou. Za tie roky z nich vznikla už celkom slušná databáza. Pomáha nám nestagnovať, ale čo sa dá, vylepšovať.

Je užitočným výsledkom, ak sa pár po vašom kurze rozíde? 

Cieľom kurzov je vzájomné spoznanie názorov snúbencov. Ak po kurze zistia, že si nerozumejú, je lepšie, keď sobáš odložia. Boli sme prekvapení, keď jedno dievča prišlo po nejakom čase na kurz opäť, ale s iným chlapcom.  Prvý kurz jej pomohol prehodnotiť kritéria výberu partnera.

Zúčastnili sa kurzov aj napríklad už manželia, ktorí chceli zlepšiť svoje manželstvo? 

Ak sa zlepšením myslí vstúpenie do sviatostného manželstva, tak áno. Prichádzajú aj manželia alebo dvojice, ktoré už majú deti a chcú uzavrieť sviatostné manželstvo.Pre zlepšenie manželstva poznáme iné programy ako napríklad manželské stretnutia či manželské večery.

Máte skúsenosť, že účastníci kurzu sa po čase manželstva aj rozviedli?

Dopočuli sme sa o jednom takom prípade. Pred mesiacom sme ponúkli absolventom kurzov spred viac ako dvoch rokov stretnutie.

 

DNES TAKMER NEEXISTUJE TABUIZOVANÁ TÉMA

Ako jednu z podmienok kurzu uvádzate otvorenosť. Sú mladí otvorení voči sebe? Nemajú problém spolu komunikovať do hĺbky?

Mladí komunikujú hlavne vo dvojiciach. Majú svoje súkromie, svoj stôl. Keď majú k dispozícii čas na rozhovor, je pustená hudba, ktorá má prispieť k tomu, aby sa blízko sediace dvojice nepočuli. Otvorenosť je ale individuálnou vecou každej dvojice.

Sú témy, na ktorých sa zadrhávate? Dnešná doba sa považuje za dobu komunikácie, ale často ide o virtuálnu rovinu, z očí do očí je to ťažšie.

Dnes už temer neexistuje tabuizovaná téma. Ale predsa len o prirodzených metódach plánovania rodičovstva sa niektorým hovorí ťažšie.

Sú tieto kurzy akceptované od miestneho kňaza? Máme skúsenosť, že to tak vždy nie je a kňaz ich neakceptuje.

V našom Žilinskom dekanáte sa kňazi dohodli, že všetci budú posielať snúbencov na kurzy. Na záver dostávajú snúbenci certifikát  podpísaný kňazom, ktorý sprevádzal kurz. Kurzy sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska. Do každej farnosti boli dodané zošity s metodikou týchto kurzov.

Na kurzy si pozývate lekára alebo psychológa. Chcete prebrať manželstvo z viacerých uhlov?

Nie vždy sú medzi prednášajúcimi manželmi lekári, či psychológovia. Manželia, ktorí prednášajú, majú k dispozícii materiály, na ktorých tvorbe sa podieľalo viac odborníkov. Mladým povedia, ako prežívajú manželstvo z uhla pohľadu aktuálnej témy. Človek nemusí ísť študovať medicínu, pedagogiku, teológiu či psychológiu na to, aby bol dobrým manželom.

Na druhej strane je skvelé, keď na kurze je spomínaný odborník a v rámci prestávky alebo fakultatívneho programu môže poskytnúť snúbencom individuálne konzultácie. To však  už nie je súčasť povinného programu.

To, že mladí majú možnosť vypočuť si a predebatovať svoj vzťah z viacerých uhlov, im úprimne závidím. Porovnávam, ako nám chýbali mnohé z týchto informácií, keď sme sa šli brať a koľkým problémom by sme sa na začiatku manželstva vyhli, keby sme mali aspoň také poznanie, ako dostávajú mladí na kurze.

 

ĎAKUJEM ZA MUŽA, NA KTORÉHO SA SMIEM SPOĽAHNÚŤ

Sú účastníci otvorení pre tzv. "bigotné" témy? Mnohí z nich už spolu žijú v domácnostiach, vedia si vypočuť "predpotopné" názory?

Je rozdiel, ako spomínané „bigotné“ témy vnímajú snúbenci, ktorí si kurz sami iniciatívne vyhľadajú a ako ich vnímajú snúbenci, ktorí v rámci nášho dekanátu prídu na kurz „z povinnosti“. Kresťanský životný štýl im nevnucujeme, len ponúkame. Svedectvá manželov aj výborné prednášky kňazov im dávajú odpoveď na otázky „prečo“ je pre manželov ponúkaný životný štýl dobrý.

Čo najviac prekvapí mladých po vstupe do manželstva?

Ak je to pár, ktorý pred sobášom spolu nežije, prekvapí ich, že zamilovanosť pominie. Že táto láska, na ktorej sa nepracuje, vyprchá. Skutočnú cenu má láska, ktorú si potom začíname vo svojom manželstve prejavovať.

Ak sa vrátite ku vašej príprave na manželstvo, čo vám dala do života vo dvojici?

Uvedomujem si, aké bohatstvo som získala od rodičov, ako ma formoval ich pekný vzťah a bezpečie našej rodiny. Formovali nás aj „tajné stretká“ počas študentských čias. Vtedy bola povinná príprava zredukovaná len na polhodinové stretnutie s kňazom, ktorý nás sobášil.

Ako dnes vnímate slová "v šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe" s odstupom mnohých rokov?

Vnímam to ako veľkú vďačnosť Bohu za manžela, ktorého mi dal. Muža, na ktorého sa môžem spoľahnúť, ktorý ma má rád takú, aká som a ktorému sa viac či menej úspešne snažím jeho lásku opätovať a tiež mu byť oporou.

Ak by mali mladí siahnuť po dobrej knihe v rámci prípravy na manželstvo, ktorú ste im odporučili?

Je veľmi veľa dobrých kníh. Naposledy som mala v rukách od Garyho Chapmana „To keby sme vedeli... pred svadbou!“

 

Spätná väzba účastníkov kurzov:

  • Bolo to super, ale dúfam, že si prípravu nezopakujem a pôjdem len na manželské stretnutia:)
  • Páčili sa mi témy a povzbudili ma manželské páry. Príjemné vystupovanie, otvorenosť manželov. Humor na odľahčenie atmosféry. + páry z reálneho života, a nie len  kňaz s abstraktnými skúsenosťami z manželstva.+ nie ste fundamentalisti - prijímate aj neveriacich a netlačíte do kresťanskej viery
  • Napriek tomu, že som neveriaci, resp. neuznávam Cirkev, páčil sa mi prístup a podanie témy kresťanstva pánom Kutišom. Keby bolo v Cirkvi viac takto zdravo a moderne zmýšľajúcich ľudí, aj môj postoj k nej by som určite prehodnotil.
  • Prístup organizátorov nebol ortodoxný, ale viac menej ponechaný na voľbu poslucháča, čo mňa, neveriaceho, veľmi prekvapilo. Určite som po tomto zmenil názor na cirkev, najmä vďaka mladšej generácii kňazov.
  • Od kurzu som nemala žiadne očakávania. Ako človek, ktorý nemá svoju vieru jasnú, som sa skôr obávala, že sa budem nudiť ako v kostole, v ktorom neprežívam to, čo veriaci. Bolo pre mňa príjemným prekvapením, ako niektoré manželské páry dokázali pekne a otvorene rozprávať. Veľmi im za to ďakujem a vážim si to, skutočne.

 

Viac o príprave do manželstva a kurzoch do manželstva si môžete prečítať na webovej stránke www.domanzelstva.sk.

 

Fotografie:

archív Kondelovcov

© Copyright Lukáš Ronec
Ďakujeme za ilustrovanie našej témy mesiaca,
rovnako krásne fotky (už s Vami) môžete získať tu.