Zakladateľom portálu je Pavel Chvojka, salezián spolupracovník, manžel a otec dvoch detí. Oblasť manželstva a rodiny je jeho srdcu blízka. Momentálne si v tejto oblasti rozširuje vzdelanie na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku, kde sa aj dostal k myšlienke založiť portál. „Vnímam dôležitosť podpory manželstiev a rodín na Slovensku, keďže sú veľmi dôležitými prvkami spoločnosti,“ hovorí Chvojka, „portál je pre celú spoločnosť, nielen pre kresťanov. Pravdy o manželstve pochádzajúce od Boha sú univerzálne.“ Dodáva, že kresťania, ktorí sa snažia o svätosť v manželstve, majú možnosť ísť do ešte väčšej hĺbky.

Chceme znížiť rozvodovosť kresťanov aj nekresťanov

Články, videá a svedectvá na webe Manželského sľubu sú tematicky začlenené do deviatich kategórií. Autori sa v nich venujú napríklad povahovým rozdielom manželských partnerov, práci manžela, ale aj problematike nevery a rozvodu. „Rozvodovosť na Slovensku je na úrovni viac ako štyridsať percent,“ pripomína Chvojka, „táto skutočnosť zasahuje manželov, ich deti a jej dopady je cítiť v celej spoločnosti.“ Portál Manželský sľub sa snaží znížiť rozvodovosť tým, že manželom pomáha rásť vo vzájomnej vernej láske v úplnom darovaní sa.

Okrem spoločných tém tvorcovia tiež vyhradili osobitný priestor pre príslušníkov každého z pohlaví. V sekcii pre ženy sa čitateľky môžu inšpirovať spôsobmi, ako manželovi preukázať vďačnosť, naučiť sa, ako mužovi najúčinnejšie prejaviť lásku či ako dosiahnuť, aby si manžel rád vypočul manželkine emócie. „Je nápomocné, ak vytvoríš atmosféru, v ktorej sa bude tvoj manžel cítiť dobre. Skús sa s ním porozprávať, čo by mu uľahčilo takéto chvíle,“ radia tvorcovia webu manželkám, „v príjemnej atmosfére dokážu počúvať svoju manželku dlhšie a častejšie.“ Pripomínajú, že je vhodné manželovi vysvetliť či pripomenúť, že vyrozprávanie ženám mnohokrát stačí na vyriešenie problému.

Páni sa vo svojom oddelení môžu dozvedieť napríklad to, po čom ich manželky najviac túžia, inšpirovať sa tipmi na každodenné prejavy lásky svojej manželke, ale aj zistiť, ako vôbec ženský mozog funguje a ako ovplyvňuje vzťah i sexuálne spolužitie. „Ženský mozog sa dá prirovnať k internetovému prehliadaču. Pokiaľ nie je nejaká stará záležitosť vyriešená, tak sa sem a tam zobrazuje a žena to vníma ako niečo, čo je tu a teraz a veľmi reálne,“ píše sa v jednom z článkov, „potrebuje sa najprv zbaviť týchto vecí, aby sa mohla prepnúť a pomyslieť na sex.“ Ako dodáva autor, manžel môže prispieť k zatvoreniu nevyriešených okien objatím, uistením a tým, že si pre manželku vyhradí čas. „Uvidíš, aký krásny čas s ňou budeš môcť následne prežiť.“

 

Online kurzy žnú veľký úspech

Ďalšou zložkou portálu sú online kurzy. V súčasnosti je možné nechať si bezplatne zasielať tri série. Pre manželky je zostavený kurz Ako si získať jeho srdce. Sedemdňový cyklus je postavený na šiestich základných potrebách muža. Šesť dní po sebe manželka obdrží e-mail s konkrétnymi nápadmi, ako uspokojiť danú potrebu svojho manžela. „Bude cítiť, že uznávaš jeho autoritu a vedenie, keď jeho autoritu oceňuješ aj pred deťmi a nesúhlas mu prejavuješ len v súkromí,“ znie jeden z konkrétnych tipov.

Manželom je adresovaný kurz Ako si získať jej srdce, ktorý prebieha podobne ako ten pre ženy. „Tvoja manželka prežíva porozumenie, keď ju neprerušuješ pri vyjadrovaní pocitov a neodmietneš ich, aj keď by neboli logické,“ píše sa v materiáli zasielanom účastníkom kurzu. Tretí kurz je venovaný rovnako ženám aj mužom a venuje sa otázke vernosti.

„Online kurzy majú tú výhodu, že človek si môže zvoliť tému a počas niekoľkých dní dostáva informácie po malých dúškoch,“ vysvetľuje výber formy Chvojka, „môže tak nad nimi postupne hlbšie rozmýšľať.“ Dodáva, že v budúcnosti plánujú rozšíriť ponuku online kurzov. „Dostávame pozitívnu odozvu a vnímame, že ľudia majú záujem aj o ďalšie témy,“ hovorí, „za prvý rok od spustenia portálu prešlo cez online kurzy okolo tritisíc účastníkov.“

 

Zmenené i zachránené manželstvá

Manželský sľub už po roku existencie prináša ovocie. „Mnohí manželia sú vďační za nový pohľad na manželstvo, prostredníctvom ktorého chcú ďalej rásť v manželstve alebo ho radikálne posunúť k lepšiemu,“ hodnotí úspechy portálu jeho zakladateľ, „niektorí manželia po skúsenosti s portálom alebo po podpore vyskúšajú dať manželstvu ešte poslednú šancu.“

O veľkej priazni svedčia aj pozitívne hodnotenia čitateľov priamo na portáli, ako aj na fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti. „Chcem sa vám veľmi poďakovať za kurz, ktorý ste pripravili. Uvedomila som si, koľko chýb som robila, mnoho vecí som si absolútne neuvedomovala,“ odkazuje v komentári zostavovateľom kurzu pani Alena, „urobím všetko pre to, aby som to aj uplatnila v praxi a budovala krásny vzťah.“

 

Túžime rásť obsahovo aj personálne

„Portál plánujeme ďalej rozširovať o online kurzy, články a podporovať manželov rôznymi formami podľa možností, ľudských a finančných zdrojov, ktoré budeme mať k dispozícii,“ prezrádza plány Pavel Chvojka. „Radi privítame nových ľudí, ktorí majú vo svojom srdci túžbu pomáhať manželom a rodinám, či už v modlitbách, písaním článkov alebo prostredníctvom rôznych iných činností.“

V súčasnosti sa venuje tvorbe portálu za modlitebnej podpory ďalších ľudí najmä Pavel Chvojka a jeho manželka. „Súhlasím s Jánom Pavlom II., ktorý v Teológii tela uvádza, že úplným dávaním seba nachádzame seba. V našom manželstve a v tejto službe to určite platí,“ zakončuje Chvojka.

...

Snímky: respondent