Raymund Kolbe sa narodil 8. januára 1894 v mieste zvanom Zduńska Wola v Poľsku. V roku 1907 spolu so svojím bratom Františkom odišiel ku františkánom. O tri roky neskôr sa u nich stal novicom a prijal meno Maximillian.

Bol nadaným študentom. V roku 1915 získal doktorát z filozofie a pokračoval v štúdiu na Pápežskej univerzite sv. Bonaventúru, kde nadobudol doktorát z teológie. V roku 1918 prijal kňazskú vysviacku a vrátil sa do Poľska, ktoré len krátko predtým získalo nezávislosť. Tu aktívne šíril úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii. V rokoch 1919 - 1922 učil v krakovskom seminári. V januári 1922 založil mesačník Rytier Nepoškvrnenej a v nasledujúcich rokoch jeho publikačná činnosť obdivuhodne rástla. Mnoho mladých mužov sa k nemu túžilo pridať, preto v roku 1927 založil blízko Varšavy nový františkánsky kláštor Niepokalanów. Rehoľníkov bolo vyše osemsto a vzniklo tu aj obrovské vydavateľstvo. Pre neubúdajúci zástup mladých mužov, ktorí chceli slúžiť Ježišovi prostredníctvom Márie, Kolbe o dva roky založil aj menší seminár.

Akoby to nestačilo, v období rokov 1930 - 1936 Maximilián podnikol aj sériu misijných výjazdov na Ďaleký východ, najprv do Číny, potom do Japonska a do Malabaru v Indii. Po ťažkej tuberkulóze mu fungovala len jedna strana pľúc, žil v otrasnej biede a neúnavne pracoval. Niet sa čo diviť, že si takýto štýl života vybral daň na jeho zdraví. Vrátil sa do Niepokalanówa a spustil rozhlasovú stanicu, kde sa usiloval prinášať katolícky názor na rastúce nebezpečenstvo zo strany Nemecka. Po tom, čo v roku 1939 Nemci vtrhli do Poľska, začali sa aj jeho problémy s nacistami.

So svojimi spolubratmi ukrýval v Niepokalanówe Židov a nacisti ho napokon zajali a previezli do Osvienčima. Určite viete, že tam aj zomrel, pretože sa obetoval namiesto iného väzňa, ktorý mal manželku a deti a úpenlivo prosil o život. Maximiliánov posledný výdych prišiel následkom injekcie po tom, ako ho dva týždne mučili hladom.

Návšteva Osvienčimu (Auschwitzu) vo vás vzbudí bázeň, ktorú cítite až vo vnútornostiach. Zástupy turistov zaiste právom umĺknu do posvätného ticha, keď prechádzajú týmto najväčším múzeom neľudskosti ľudstva na svete. Trpí tu myseľ i žalúdok. Pravdu, ktorú sa tu dozviete, je ťažké prijať a náležite spracovať. Ako mnohí iní, i ja som sa musel spytovať, kde bol Boh uprostred tejto hrôzy.

K obratu došlo, až keď sme vstúpili do cely, kde bol páter Kolbe umučený.