Všetky deti poznajú Pinocchia a jeho dobrodružný život. Drevený chlapček, ktorého vyrobí bábkar Gepetto, a jeho noštek citlivý na klamstvá svojho majiteľa.

Škoda, že to takto nefunguje aj v normálnom živote... O čo menej zbytočných slov by sa vyslovilo, o čo menej zranení by bolo, ak by človek vstupoval do klamstva s vedomím, že sa jeho nos o poznanie predĺži, a tak bude okamžite odhalený.
 
Nuž, musíme sa spoliehať len na vlastný úsudok. Tak sa, prosím, spoliehajme!