Čo bolo pre Vás impulzom na podporu, resp. tvorbu návrhu zákona o zákaze a trestoch za umelé oplodnenie a za zákaz interrupcií?

Téme ochrany života sa venujem mnoho rokov. Po revolúcii som bol, ako podpredseda federálnej vlády, predsedom 40-člennej komisie, ktorá sa touto témou profesionálne zaoberala. Dôležitosť ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť som často zdôrazňoval vo svojich knihách, na blogoch aj na Facebooku. Dnes má Slovensko zákony na ochranu prírody, zvierat, života zločincov, ale nenarodené deti nie sú chránené. S istou dávkou zveličenia možno povedať, že maternica je najnebezpečnejším miestom na Slovensku, lebo bola hrobom 1,36 milióna detí. Národná rada SR sa za posledné takmer štyri roky tejto téme nevenovala, hoci je výdobytkom Novembra 1989, že je to vec hodna diskusie, o ktorej však málo diskutujeme.

Tento rok sa vo väčšej miere ako inokedy objavili znamenia časov: takmer miliónové referendum, fantastický pochod za život a jeho manifest, list arcibiskupa Zvolenského poslancom, 13. ročník Sviečky za nenarodených, 14. ročník Dňa počatého života... Vyplýva z nich, že ak ľudia budú mlčať, kamene budú kričať. Roky už volajú, ale Slováci ich nepočúvajú.

Oba zákony, o ktorých je reč (prvý – zmena Ústavy SR na 68 miestach v prospech nenarodených detí, druhý – o zrušení umelého prerušenia tehotenstva), sa týkajú širokej palety otázok ochrany života a nových bioetických tém, ako je to v encyklike Jána Pavla II. Evanjelium života. Okrem potratov, eutanázie a umelého oplodnenia druhý zákon sa týka aj asistovanej reprodukcie, generovania embryí vo veľkom, ich zmrazovania a likvidácie, overovania medicínskych poznatkov a liečiv na nenarodených deťoch, prenosu nenarodeného dieťaťa, predimplantačnej genetickej diagnostiky, prenatálnych vyšetrení ohrozujúcich život nenarodených, eugenických praktík na selekciu embryí, rieši sa problém náhradného materstva, využívania ľudského tela, tela nenarodených a ich častí na zisk, problém klonovania človeka a nenarodených, biomedicínskeho výskumu na živých nenarodených, génovej terapie, spájania ľudských a zvieracích prvkov, využívania embryonálnych kmeňových buniek a iných častí nenarodených na akýkoľvek účel. Ide teda o mnohé nebezpečné a nepreskúmané metódy, ktoré sa v dnešnom „výskume“ a biznise objavujú. Poznamenávam, že v tomto zákone sa zakazuje aj obchodovanie s ľuďmi a nenarodenými, detská prostitúcia, nezákonná adopcia, nútené sobáše, odoberanie orgánov atď.

Téma je náročná, mnohí veriaci sú v nej slabo zorientovaní, resp. nerešpektujú stanovisko Cirkvi, príp. vedy. Nebolo by potrebné trochu viac komunikácie a edukácie v tomto smere?

Navrhované zákony sú maximalistické, nastavujú latku vysoko, zakazujú to, čo Katolícka cirkev nedovoľuje. Chcú upozorniť aj na vážne otázky, o ktorých sa v novinách nedočítate. Treba povedať, že nové liberálne trendy ohrozujú život a morálku, pretože sloboda má hranice. Cirkev hlása svoje učenie najmä v kostoloch, kde však pravidelne chodí len asi 11 % našej populácie. Morálka sa však týka všetkých, nevedomosť sa dá ospravedlniť iba do určitej miery. Aj pre Slovensko platí myšlienka sv. Augustína: Dobre bežíš, ale po zlej ceste.

Som rád, že v parlamente prebehla pomerne kultúrne rozprava k týmto zákonom, za svoj 25-minútový príspevok sa nehanbím. Nedostatkom bolo, že rozprava sa pri 151-bodovom programe najmenej štyrikrát nadlho prerušila, takže sa stratila kontinuita, nikto nevedel, kedy sa bude pokračovať a hlasovať. V hlasovaní bolo v prvom zákone 18 za, 11 proti, 68 sa zdržalo a 50 bolo neprítomných, v druhom zákone tieto čísla boli 19, 14, 65, 49. Tí, čo sa zdržali hlasovania ukázali, že hlavné posolstvo zákona, ktoré nebolo v trestoch, má zmysel.

Vo verejnom priestore absolvujem veľa diskusií na tieto témy. Na aroganciu a útočnosť protistrany som si už zvykol. Liberáli sú v nich dobre zorganizovaní, masovo sa na nich zúčastňujú, čo na kresťanskej strane, aj zapojením teológov a hierarchie, úplne absentuje. Horúce gaštany ostáva vyťahovať iba laikom.

Najviac kritiky zožal návrh na tresty a ich dĺžku za umelé oplodnenie.

Ihneď konštatujem, že navrhované tresty podľa Trestného zákonníka sú neprimerané a tvrdé. Poviem to prvýkrát otvorene – môj príspevok spočíval iba v mojom podpise. Tieto zákony pripravovali odborníci bezmála tri roky. Navrhovatelia by sami nikdy nedokázali niečo podobné vytvoriť. Poslanec Štefan Kuffa vie o tom najviac, mal by sa tiež vyjadriť. Od neho viem, že zákon, o ktorého príprave som netušil, predtým všelikde prerokovali, jeho predloženie sa však stále odkladalo. Kuffa si uvedomil, že v novom volebnom období už túto šancu nebude mať, tak sa rozhodol konať. Tesne pred poslednou schôdzou NR SR získal na podpis aj poslanca Mariána Kvasničku. 23. októbra bolo treba do 18-tej hodiny návrhy zákonov odovzdať do podateľne. Asi o 16.00 mi Kuffa zatelefonoval. Sľúbil som podpis na zákon o ochrane života, ktorý by začlenil do nášho systému garanciu práva nenarodeným deťom, aby od ich počatia mali právo na život, nedotknuteľnosť, ochranu zdravia, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aj zákaz ich potratu. O 16.30 ma vyvolal zo schôdze Svetového apoštolátu Fatimy a v aute som návrh zákona podpísal. Druhý zákon s aplikáciou Trestného práva a s neprimeranými postihmi a trestami som nemal možnosť si prečítať. Ospravedlňujem sa za to, KDH o zákone a ani o mojom podpise nič nevedelo. Táto metóda – podpísať dôveryhodnej osobe niečo v parlamente – je častá. Ak sa medzi poslancami počas rozpráv v rýchlosti podpisujú pozmeňovacie návrhy a novely zákonov, stačí krátke vysvetlenie obsahu textu.

Neľutujem, že sa táto téma objavila v parlamente. Niekedy, keď iné metódy zlyhávajú, treba spoločnosť liečiť a informovať aj šokom. V témach ochrany života treba konať, aj keď v Roku milosrdenstva navrhovať takéto tvrdé postihy bolo nesprávne a absurdné.

Spoliehali ste sa na druhé čítanie zákona, v ktorom ste chceli urobiť úpravy. Ako vidíte situáciu teraz?

Prvé čítanie zákonov je vždy iba ideová rozprava o zásadách a princípoch zákona, textu zákona by sa malo venovať podrobne až v druhom čítaní. Bolo jasné, že tieto návrhy nemôžu prejsť do druhého čítania. Boli to opozičné návrhy a meniť ústavu bez dlhých rokovaní sa nedá. Robiť však teraz z 19 poslancov, ktorí boli za, zradcov a zapredancov národa, je nehoráznosť, ktorú si za toto volebné obdobie nikto nedovolil. KDH má ochranu života a rodiny ako jednu z hlavných tém svojho programu už 25 rokov, bolo jasné, že prítomní poslanci budú za. V tejto negatívnej, ba až hysterickej mediálnej atmosfére som vďačný aj ďalším poslancom, ktorí konali podľa svojho citu a svedomia.

Poznamenávam, že 58. schôdza parlamentu mala 151 bodov, rokovanie trvalo päť týždňov, tieto zákony boli prerokované až v závere. Chybou bolo aj to, že všetko bolo treba prerokovať teraz, aj zbytočne skrátené legislatívne postupy. V budúcom roku už koaliční poslanci nechcú rokovať, lebo bude volebná kampaň.

Vaše hlasovanie vyvolalo zdesenie a odpor ľudí. Bez ohľadu na politických kolegov z druhej strany brehu, necítite, že tento postup bol gólom do prolife brány pre nesprávnu pripravenosť a načasovanie návrhu zákona?

Načasovanie zákona tri mesiace pred voľbami bolo zlé, aj keď pre liberálnu atmosféru Európy a u nás bude vždy zlé. Zákony sa pripravovali dlho, legislatívna aj obsahová čistota tých sto strán textu by sa ešte dala dlho zlepšovať. Tresty sú v druhom zákone zbytočné, vznikli na základe aplikácie Trestného zákonníka na likvidáciu každého ľudského embrya, ktoré bolo ústavným zákonom deklarované za ľudskú bytosť. Brutalita dnešných metód umelého oplodnenia však nemôže byť tabu, aj keď úplne chápem túžbu neplodných dvojíc po vlastnom dieťati. Slovenské prolife a prorodinné hnutie je masové, podporuje ho aj Cirkev. Šíria osvetu, informujú ľudí, pomáhajú rodinám v ohrození, ale konkrétne činy môže urobiť iba parlament a vláda. Počet potratov ročne klesá, v roku 2014 ich bolo 7 501, ale stále rastie predaj abortívnych pilúl „deň po“. Aj číslo 7 501 však žaluje, v Európe sú to štyri milióny, vo svete 40 miliónov detí, ktoré neuvidia svet.

Na záver chcem povedať, že dvadsaťpäť rokov hlásam, že potraty sú mnohoparametrický problém, beh na dlhé trate, ktorého riešenie je vo výchove úcty k životu, primeranej sexuálnej výchove, zdravotnej starostlivosti, zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie rodín, najmä mnohodetných, výstavbe sociálnych bytov a azylových domov pre slobodné matky, a aj vec zákonov. Tie však nič nezmenia, ak sa nezmenia srdcia ľudí.

...

Dajte nám LIKE na Facebooku a neujde vám žiadny hodnotný článok:

...