Keď sa pozerám späť na rok 2017, vidím milosť za milosťou. A s týmto pohľadom vstupujem aj do nového roku.

Prelom rokov je vždy spojený s bilancovaním, hodnotením, štatistikami i predsavzatiami. No tieto skutočnosti nás často (a mňa s mojimi sklonmi k perfekcionizmu obzvlášť) vrhajú len do úzkostlivého vlastného snaženia, do toho, že je to len celé od nás. A ono to tak úplne nie je.

A práve preto som sa včera pozerala na uplynulý rok optikou vďačnosti. Za ťažké i radostné, bolestné i krásne, slzy i smiech. Predkladala som Pánovi všetko, totálne všetko, každú sekundu, človeka, udalosť, vec uplynulého roka, aby ich premenil. Bez hodnotenia. S optikou vďačnosti a milosti.

A tak sa chcem s radosťou vrhnúť do nového roka s touto trojicou: prisľúbenie, milosť a vernosť.

PRISĽÚBENIE. „Je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.” (Hebr 11, 11) A pozerajúc sa dozadu vidím jeho vernosť.Toľkokrát ku mne Pán rozličnými spôsobmi prehovára. Nie vždy počujem, vidím, vnímam, no napriek tomu sú jeho prisľúbenia nemenné. A neodvolateľné. A ja ich túžim započuť, nechať vstúpiť do srdca a následne žiť.

MILOSŤ. Veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom...“ (Nár 3, 22-23) Moje srdce spieva Magnifikat (Lk 1, 46-55) spolu s Máriou. V posledných sekundách uplynulého roka i v prvých sekundách toho nového. Uvedomujem si, že milosť nikdy nebola vpredu, o päť minút či pred týždňom, ale vždy v danej prítomnej chvíli. Že neprišla vtedy, keď som žila v minulosti alebo budúcnosti, ustarostená, ale vtedy, keď som naozaj s otvoreným srdcom žila prítomnú chvíľu, tu a teraz. Keď som odhodila svoju ustarostenosť, ustráchanosť a vydala sa v dôvere do Božích rúk.

VERNOSŤ. „Veľká je tvoja vernosť.“ (Nár 3, 23) Naozaj ma pozýva kráčať do neznáma. Sama nie som schopná žiť prisľúbenia, ktoré mi Pán dáva. Ak ich s Božou milosťou prijmem, potrebujem silu a milosť, aby som mohla zostať verná. Preto napokon prosím o vernosť. Nie vernosť v tom, aby som nikdy nezlyhala a nezhrešila, veď viem, že to nie je možné. Ale vernosť v nasledovaní Krista. Obzvlášť po každom páde.

Pretože, ako sa spieva v známej piesni: zaveď ma na miesta bezhraničnej viery, chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš...

 

Prosím o milosť žiť verne Božie prisľúbenia!

A to isté vyprosujem aj vám!

Milostiplný (k)rok!

 

 

 

...

Snímka: autorka