Existuje určite množstvo modlitieb za uzdravenie – my vám chceme ponúknuť praktickú formu podľa knihy Ježiš, môj uzdravovateľ, ktorou sa modlí Elias Vella, známy svojimi prednáškami, publikačnou činnosťou a samozrejme aj skúsenosťami z takéhoto uzdravovania.

Podľa neho je modlitba za uzdravenie piatym druhom modlitby – a to modlitbou služby popri modlitbe chvály, vďaky, prosby a adorácie.

Kto a ako sa má modliť

Ten či tí, čo sa modlia, musia mať vieru v uzdravenie – aj keď možno človek, za ktorého sa modlia, pochybuje alebo v uzdravenie nemusí celkom veriť. Modlitbu teda majú viesť ľudia, ktorí veria, že Boh je mocný a majú s tým skúsenosť. Dôležitým slovným spojením má byť: „Ak je to tvoja vôľa“ – pretože sa predpokladá, že Bohu v jeho vôli záleží na uzdravení a zároveň je to akt odovzdania sa do jeho všemohúcej lásky. Zodpovednosť za uzdravenie má Boh, nie my. Modlitba nie je neúspešná, ak nepríde hneď uzdravenie a my nie sme za ňu zodpovední – len Boh má iný plán a iný čas pre tohto človeka.

V tomto duchu má byť vedená modlitba: v duchu Božieho plánu s týmto človekom a v mene Ježiš. Tí, čo sa modlia, nemusia byť dokonalí – ale majú byť na ceste dokonalosti. Ak by sme čakali na ozajstných svätcov, nemohol by sa za uzdravenie modliť nikto. Modlitba bude natoľko silná pred Bohom, nakoľko sme my blízko Bohu a žijeme život podľa jeho slov. Modlitba uzdravenia nakoniec neprináša uzdravenie len tým, za ktorých sa modlí modlitebný tím – ale uzdravuje znovu a každý raz aj každého jedného, kto sa modlí za uzdravenie.

Pripraviť sa na modlitbu