(Liturgická spomienka: 25. novembra)

Vedela som o všetkých chýroch a klebetách, ktoré sa o mne v Alexandrii niesli. Robilo mi to dobre. Zvlášť počuť všetky šumy o tom, aká som krásna, múdra, vzdelaná, bohatá a neviem čo ešte. No a? Bola to pravda, videla som sa v zrkadle a bola som spokojná. Vedela som porovnať z komunikácie, kedy som mala navrch nad ostatnými. Bolo to často, bavilo ma to a bavila som sa na nich.

Aj potom, keď sa pokúšali v čase primeranom na môj vydaj kadejakí o mňa. Ako prichádzali, tak aj odchádzali. Ako len mohli sa odvážiť prísť? Koľkí nevedeli ani z polovice tak rozprávať a argumentovať, filozofovať a byť mi rovní v postojí a múdrosti! Trapas. No a keď sa niečo našlo, tak to malo hlboko do vrecka – a ja som pod svoju cenu nechcela ísť. Chcela som niekoho, kto by mal navrch nado mnou, aby bol mojím skutočným ochrancom, vodcom, mysliteľom, kráľom... ale nik neprichádzal.

Miesto toho prišiel starý pustovník a ponúkol mi ženícha, vraj podľa môjho gusta. Ten bude určite nad moju múdrosť, krásu aj bohatstvo, tvrdil. Keď mi povedal meno, onemela som. To meno znelo... Ježiš.

Ťažko mi povedať, hoci som mala jazyk briskný, čo sa vo mne po tomto stretnutí dialo. Zrazu som videla ohavnosť svojej pýchy, svoju hlúpu nadradenosť, svoj egoizmus a ... veľmi som sa pred sebou hanbila. A hlavne pred svojím Ženíchom, uchvátil ma natoľko, že som neváhala s krstom. Rozhodla som sa žiť len pre Neho a s Ním, pustovník mal pravdu: len on spomedzi iných bol viac vo všetkých daroch obdarovaný, ako ja. Fascinovalo ma to, zamilovala som sa.

Len: Alexandria sa mojím obrátením nezmenila a prišiel čas obetovať bohom pred všetkými, tak, ako som to robila dovtedy aj ja. Nemala som strach ísť tam tiež – ale nie obetovať. Rovno pred cisárom Maximinom som začala hovoriť o prázdnote obiet pre bohov...a o mojom Ženíchovi. Nejako som ho dostala, cisára, lebo ma ani nepotrestali. Miesto toho mi cisár nastrojil pascu: povolal 50 najlepších filozofov a majstrov reči, aby ma presvedčili o hlúposti mojej viery a prinútili verejne obetovať bohom.

Pamätám sa: ľudí tam bolo neúrekom, neviem, čo chceli viac: - vidieť ma rozprávať alebo sa zabávať na tom, ako ma títo veľactení múdri ponížia v argumentoch a donútia priniesť obetu tým hlineným sochám.  Nestalo sa tak... hoci je pravda, že sa tí päťdesiati snažili. Ja som cítila, ako mi môj Ženich posiela argumenty, správne slová, používa moju vychýrenú výrečnosť, zásobuje ma trefnými postrehmi a argumentami a ako používa moju múdrosť, aby som obhájila nádheru svojej viery a veľkosť svojej lásky.

Výsledok bol nečakaný. Títo starí, skúsení muži uverili, že môj Ženích a jeho pravda sú praví. A – chceli slúžiť už len Jemu. Cisár zúril, teraz už skutočne. Odsúdil všetkých obrátených na smrť. Kým horelo pol stovky tiel na hranici, stála som pri nich a vlievala im nádej na skoré stretnutie s Pánom. Teraz cesta svedectva krvi čakala mňa. Cez väzenie, hladovanie, vynachádzavé muky, z ktorých by vám bolo zle... ale môj Ženích ma nedal, vždy ma uzdravil a cisár nechápal. Zdesený neschopnosťou ma zničiť a prinútiť zmeniť názor na jeho bohov ma prikázal sťať.

Nič lepšie nemohol pre mňa urobiť: konečne som mohla byť stále s Ním!

Rada do života: Vieš, v čom si dobrý, že? Možno nahlas, možno potichu, ale predsa ti robí dobre a zakladáš si na tom, čo vieš, čo máš... Je jedno, či si macher v počítačoch, vyznáš sa mikroorganizmoch, dorozumieš sa x-jazykmi či ti tvoje vlasy závidí pol osadenstva v práci. Zbaľ svoju pýchu ako použitú vreckovku a vyhoď ju... radím ti dobre. Je jasné, že všetko, v čom si taký jedinečný a vynikáš, nie je tvoje. To ti len Boh prepožičal zo svojej plnosti, On ťa obdaril – z lásky a s láskou. Či to nie je dostatočný dôvod nadšene, vášnivo mu tým darom slúžiť?  Začni, hneď teraz... možno už len vďakou a verejným svedectvom pri akejkoľvek pochvale, že si ten dar dostal od Niekoho, kto ťa má rád. A ak pridáš viac snahy, ver – Kráľovstvo lásky bude aj vďaka tvojmu rozdanému daru rásť.

_ _ _

Pod čiarou

Katarína Alexandrijská sa narodila v 3. storočí v Alexandrii, pravdepodobne ako dcéra kráľa Kosta. Bola povestná svojou krásou, vzdelaním, vystupovaním, rečou a bohatstvom, ale aj svojou pýchou, pre ktorú odmietala ženíchov. Až stretnutie s pustovníkom, ktorý jej za ženícha ponúkol Krista, ju zmenilo od základov natoľko, že sa nebála vystúpiť a obhájiť svoju vieru pred cisárom Maximinimom a neobetovať bohom. Ani 50 mudrcov povolaných cisárom neuspelo, ale obrátilo sa a hneď umrelo pre vieru po Kataríninej obhajobe viery. Katarínu dali kruto mučiť, ale vždy bola uzdravená, nakoniec ju sťali. Jej ostatky boli podľa legendy prenesené anjelmi na horu Sinaj, kde je dnes kláštor sv. Kataríny. Je zobrazovaná s kolom alebo mečom, často s korunou na hlave alebo s krížom v ruke. Pod patronátom má toho veľa: panny, dievčatá, manželky, učiteľov, študentov, žiakov, teológov, filozofov, univerzity, knižnice, rečníkov, nemocnice a všetky povolania, ktoré majú čo do činenia s kolom alebo nožom,  napr. mlynárov, lodníkov, kaderníkov...

 

... 

Ilustračná snímka: fineartamerica.com