Mal som nos nielen na ryby. Hoci som svoju prácu, čo ako namáhavú, miloval a robil rád, ba aj úspešne, veľmi som cítil, ako je potrebné žiť s Bohom. A on sa mi za to odplatil darom poznať ľudí, ktorí ma mohli posunúť.

Je to neuveriteľné, ale s mojím kamarátom Jánom, Zebedejovým synom, sme veľmi rýchlo zistili, že ten divný muž, ako ho mnohí volali, ten Ján z púšte, čo mal také strapaté vlasy a okolo bedier len ťaviu kožu, je viac, ako len pojedač kobyliek a lesného medu.

Boh nám ukázal, že je to jeho vyslanec – a tak popri praní, opravovaní a spúšťaní siete do mora u nás v Kafarnaume sme každú voľnú chvíľu strávili s Jánom. Počúvali sme ho, hltali jeho slová a cítili, ako sa nám otvára obzor na videnie Boha cez naše vlastné srdce.

Tak to bolo až do dňa, keď sa cez dav čakajúci na Jánov krst v Jordáne predieral akýsi muž. Ján prestal krstiť a počkal, kým príde. Ale predsa stihol niečo povedať: Hľa, Boží Baránok...

Zaplo mi. Toľko som už s Jánom prešiel, aby mi bolo jasné, že toto je Mesiáš - ten, o ktorom Ján hovoril, že mu nie je hoden rozviazať ani remienok na obuvi. Pozreli sme so Zebedejovcom na seba: ideme! Ešte raz nám Ján zopakoval, že je to Boží Baránok a my sme šli za týmto mužom z Nazareta, ktorého volali Ježiš.

Stal som sa jeho učeníkom, jedným z prvých. To, čo rozprával, plynule nadväzovalo na Jánovo učenie, no zároveň bolo „o level vyššie“... a iné... nie ľudské... Toto bol skutočný Boh, poslaný medzi ľudí, o tom som vo svojom srdci nikdy nepochyboval.

Nie som z tých, ktorí by sa nepodelili a neposunuli dobrú zvesť ďalej. Frčal som za svojím bratom Šimonom, ktorý poctivo namiesto mňa látal diery na sieti: Našli sme Mesiáša!

 

Šimon bol ešte temperamentnejší ako ja; všetko, čo som mu už rozprával od Jána, sme mali prejdené a predebatované, premodlené a viacnásobne premyslené... Hodil siete o zem a bežal, bežal pomaly rýchlejšie ako ja. Akoby na tento okamih čakal celý svoj život.

Šiel som s Majstrom všade, a stále som bol tým, čo spájal iných s Ježišom. V ten večer na vrchu, keď len mužov bolo päťtisíc a hladu za desaťtisíce, som k Ježišovi priviedol chlapca, čo mal so sebou dve ryby a päť chlebov. A potom, keď ma prosili Gréci, vediac, že ja rozumiem a rozprávam ich rečou, aby som im ukázal Ježiša... urobil som to rád!

Ježiš bol najlepším objavom môjho života, najväčším darom, najlepšou školou, najlepším úlovkom pre moju dušu: a ja som sa o toto všetko, o to, čo som počul, delil rád.

Rovnako aj potom, čo nás poslal do sveta: prešiel som všetko od Malej Ázie, Kirgizstan, Tráciu... a hlásal, že Boh je tu medzi nami, hovoril som o láske, o odpustení, o prisľúbeniach... a ľudia sa zriekali bohov a modiel, plakali, vyznávali hriech a ja som ich mohol krstiť v mene môjho Pána.

Rovnako to bolo aj v Patrase: toľkých sa cez moje slová dotkol Duch pravdy a Duch lásky, že uverili! Až na miestodržiteľa, ktorý si na mňa posvietil a dal ma zatvoriť. V plamennej reči ma obvinili z rúcania viery ich bohov a odsúdili na smrť. Nechcel som umrieť na takom istom kríži, ako môj Pán... nebol som toho hoden. A tak mi urobili kríž do „X“. Ba ani klince nepoužili, ale priviazali ma oň povrazmi, aby som mal čas do umierania premýšľať, či mi ten Ježiš za toto stál.

Úžasný čas môjho umierania! Ospieval som kríž, ten dar, vďaka ktorému ma môj Pán môže vziať k sebe... vďačný za výsadu, že môžem pre neho trpieť. Po troch dňoch sa môj domov zmenil z pozemského na nebeský. Som s ním!

Moja rada:

Nenechávaj si to, čo poznávaš, zažívaš a objavuješ s Pánom pre seba! Deľ sa o všetko, čo je neuveriteľným darom pre tvoj život vďaka Pánovi, s inými. Nikdy netušíš, koľko hladných duší po Slove stretneš a na akých miestach. Odpovedaj „áno“ na výzvu hlásať... napriek rôznym miestodržiteľom...

Pod čiarou

Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide ako starší brat apoštola Petra. Živil sa rybolovom. Po čase sa aj s rodinou a bratom presťahoval do Kafarnauma, kde znovu pracoval ako rybár. Bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa, u ktorého spoznal Ježiša ako Božieho Baránka – a spolu so Zebedejovým synom Jánom odišli ako prví učeníci k Ježišovi. Cirkevní otcovia považujú sv. Ondreja za „privolávača“ duší: k Ježišovi pritiahol svojho brata Petra, našiel chlapca s rybami a chlebom a priviedol k Pánovi aj Grékov, keďže vedel po  grécky. Po rozoslaní apoštolov prešiel južné Rusko, Malú Áziu, dnešné Rumunsko a Bulharsko, až našiel smrť v Patrase. Zomrel na kríži v tvare „X“ po troch dňoch. Je patrónom Rumunska, Ruska, Grécka, Škótska, Sicílie, Neapola a iných miest, na prvom mieste Patrasu, kde zomrel. Je tiež patrónom rybárov a obchodníkov s rybami, vzývaný ako pomocník pri dne a kŕčoch. Napomáha vymodlenie dobrého sobáša. Zobrazuje sa s krížom v tvare „X“, povrazom alebo sieťou.

 

...

Snímka: billericacatholic.org