(Liturgická spomienka: 16. september)

Kým som rástla na dvore svojho otca Slavibora, nik mi nepovedal pravdu o Bohu. Ba ani v čase, kedy som sa mladučká, sotva pätnásťročná, vydávala ďaleko od domova do českých zemí za knieža Bořivoja, toho nebolo viac. To, čo sa pod rúškom viery tlačilo z nemeckých zemí, sa ani mne, ani môjmu manželovi nepozdávalo a stať sa pre vieru vazalmi Germánov ešte menej.

Až sa doniesol chýr o slávnom svätom mužovi Metodovi, ktorý učil v našej reči susedných Slovanov o pravdách Božích a o tom, aké dobro to prinieslo pre tento národ. Môj muž zatúžil poznať tohto muža a vybral sa za ním. Vrátil sa zmenený a mne sa tá zmena páčila. Jedným z najkrajších okamihov môjho života bol práve krst, ktorý potvrdil moju vieru a zmenu môjho života.

Poznať Boha a jeho náuku bolo pre mňa viac, ako sa mohol niekto nazdať. Možno ani ja som si nemyslela, že ako kňažná budem niečo takéto potrebovať – no čas a Božia vôľa ukázali, aké bolo potrebné žiť v Ňom. Skôr, než by som tušila, čím všetkým prejdem, vrhla som sa do života s Bohom naplno – a slúžila som Mu nielen pred oltárom, ale aj v chudobných, a rada. Mnohé veci sa mi prijímali ťažko – už len smrť môjho milovaného manžela, s ktorým sme k sláve Božej dali postaviť prvý chrám v Čechách zasvätený sv. Klimentovi. Neskôr som musela prijať aj smrť môjho prvorodeného Spytihněva, kedy som sa ako každá žena a mama pýtala Boha, prečo sa to stalo – a rovnako som to vo viere v pokore prijala.

Rany a skúšky neprestali. Môj mladší syn Vratislav vládol múdro, no ako žena a mama som rýchlo pobadala, že moja nevesta Drahomíra nemá vieru v srdci, a to ani pri výchove synov. To pobadal aj  jej manžel, a ešte pred tým, ako ho Boh povolal, zveril výchovu následníka trónu, môjho milovaného vnuka Václava, do mojich rúk. Chápala som Drahomíru a jej hnev, ktorý sa voči mne ešte zväčšil, ale rozumela som, prečo sa Vratislav rozhodol, že budúci kráľ musí byť vedený vo viere a v múdrosti podľa Božích zákonov. Václav bol veľmi vnímavý, múdry, láskavý – bola radosť učiť ho všetkému, čím som si s Bohom každý deň slovom aj rukami žila ja.

Ďalší môj syn umrel, a Václav, hoci mladučký, sa stal kniežaťom. Videla som, že moja prítomnosť na dvore je len predmetom sporov a stiahla som sa do úzadia na svoje sídlo v nádeji, že takto pomôžem upokojiť situáciu cez žehnanie a modlitbu a že Drahomíra nebude mať dôvod na zákulisné ťahy. Mýlila som sa... nenávisť sa vzdialením nezastaví. Ruky vrahov ma našli v noci a ani na prosby mi nedopriali mučenícku smrť mečom, lež mojím závojom mi stiahli hrdlo.

Vedela som však, že sa môžem pred Pána postaviť v pokoji – už len pre Václava, ktorého kroky mi robili aj zo správ v ústraní radosť...

Rada do života: Možno nie si mamou ani starou mamou, možno nie si ani otcom. Ale stále ti Boh posiela niekoho do cesty, aby si ho sprevádzal a viedol v čase, ktorý je pre neho potrebný. Neodmietaj túto úlohu: Boh ti ju zverí práve preto, že ten, komu máš zjaviť cestu v Bohu, potrebuje zažiť tvoj príklad a vnímať žité Slovo v tvojom živote tak, ako som sa to ja snažila vložiť do mladučkého Václava. Nie je nič viac, ako vyučovať a vychovávať v duchu viery, ktorá dáva viac etika, zákon, tradícia či pravidlá slušnosti. Tu je záruka, že vychováš niekoho, kto bude veľký srdcom i duchom, rovnako, ako som to ja vnímala už zhora pri pohľade na svojho vnuka Václava...

_ _ _

Pod čiarou

Svätá Ľudmila sa narodila v pohanskej rodine kniežaťa Slavibora okolo roku 860. Stala sa ako cca 15-ročná manželkou českého kniežaťa Bořivoja a podľa tradície prijala učenie viery a krst z rúk sv. Metoda na Velehrade. Prežila skorú smrť svojho manžela aj staršieho syna, neskôr aj mladšieho, aj závisť a intrigy svojej nevesty Drahomíry. Podľa rozhodnutia a vôle svojho mladšieho syna Vratislava vychovávala vnuka Václava v kresťanskej viere, aby budúci kráľ vládol a pokračoval v  šľapajach starého otca a otca. Po nástupe Václava na trón, vidiac situáciu,  sa múdro stiahla na svoj dvor v Tetíne, aby nebola dôvodom hnevu Drahomíry. Napriek tomu ju tam našla ruka vrahov vyslaných jej nevestou. Na jej hrobe sa však veľmi rýchlo začali diať zázraky. Vnuk Václav rýchlo na to preniesol ostatky svojej milovanej starej mamy do pražského chrámu sv. Juraja, kde zázraky pokračovali. Sv. Ľudmila sa tak stala prvou slovanskou sväticou a patrónkou českého národa. Je aj patrónkou vinárov, starých mám a vychováteľov. Jej atribútmi sú dlhý plášť, kniežacia čiapka,  korunka a závoj.

 

Ilustračná snímka: zivotysvatych.blogspot.com