(Liturgická spomienka: 3. 12.)

Len Boh môže vymyslieť také stretnutia, akých sa mne dostalo! Teraz nemyslím len na tie s mojimi rodičmi a blízkymi na našom skalnom sídle, hrade Javier, v Španielsku. Ani na tie, ktoré som zažil na univerzite v Paríži, hoci ma škola bavila a nebol som nikdy odľud.

Najlepšie stretnutia boli vždy tie, ktoré ma posúvali dopredu a v Božej réžii mi umožnili objavovať nové cesty a spôsoby, ktorými som sa dostával blízko k iným. To prvé, najdôležitejšie stretnutie, bolo s Ignácom, s tým, ktorého potom poznali ako zakladateľa jezuitov.  Bol som pri tom s ním, keď sme v kaplnke Panny Márie na Montmartri skladali prvé sľuby čistoty a chudoby s misionárskym zápalom, toto nadšenie nám ostalo aj po troch rokoch, kedy sme spolu v Benátkach ležali na zemi a sľubovali poslušnosť Bohu a svojmu biskupovi. S Ignácom nás spájalo viac ako priateľstvo a spoločné videnie viery: po nociach sme potom v Ríme už ako kňazi pripravovali prvé pravidlá jezuitského rádu, ktoré Pavol III. na jeseň 1540 schválil.

Bol som odhodlaný urobiť všetko a použiť všetky svoje mimoriadne schopnosti rozumu, vôle, výchovy a duchovného vedenia, aby som šíril evanjelium. Keď mi pápež zveril úlohu hlásať ho v Indii, svojich 35 rokov som považoval za skvelých na túto úlohu, napriek trinásťmesačnej ceste loďou, o ktorej by sa dali písať drámy. Goa ako mesto nebolo pre mňa ničím iným, ako Božím poľom, a ja som smel siať. Veľmi dobre som si uvedomoval, že ak má úroda vzrásť, musím poznať toto pole, jeho pôdu, jeho podnebie, spôsob, akým sa obrába... a tak som sa stal tým, čím bola väčšina ľudí okolo mňa.

Nakoniec, kto by ma bral vážne, ak by som sa hral na nejakého šľachtica von Javier, čo ako noblesného a múdreho? Mnohí z tých bratov, s ktorými som zdieľal rovnaký biedny odev a rikšu, nemala poňatia o tom, kde je Európa a aký som ja vlastne pán. Mal som pred očami jedno: ak sa Ježišovi nebridilo narodiť sa a stať sa pri svojej vznešenosti obyčajným, chudobným Židom, ak rozprával jazykom, ktorému všetci rozumeli, ak bol pri svojej múdrosti jednoduchý a čistý, nie je to univerzálny recept aj pre mňa v Indii?