(Liturgická spomienka - 27. decembra)

Miláčik. Slovíčko, ktoré znamená tak veľa. Výnimočné postavenie, zvýhodňovanie a špecifickú lásku, ktorú ktosi taký dostáva. Nezažíval som ju len doma, s mojím otcom Zebedejom a mamou Salome, nedostával som ju len od svojho brata Jakuba. Do môjho života krátko potom, ako som bol fascinovaný tým Jánom, odetým do ťavej kože a krstiacim v Jordáne, prišiel niekto Iný, niekto, kto ostal v mojom srdci prvý navždy.

Pamätám si všetky tie okamihy. Hoci som mal búrlivú, prchkú povahu – teda nie žiadna fajnová, rozmaznaná kvetinka – do môjho vnútra sa ukladala každá chvíľa strávená s Ním. Už tá prvá  pri Jordáne, keď sme s Jakubom šli za Ním ako očarení a pýtali sa: „Učiteľ, kde bývaš?“ Fascinoval ma  a nemohol som sa zbaviť myšlienky na tohto výnimočného muža. Je to prorok alebo nie? Je viac ako prorok? Navyše, dobre som videl aj do Jeho očí: bola v nich neuveriteľná láska, väčšia, ako som zažíval od svojej mamy Salome.

Opravoval som siete a nevedel som prestať na Ježiša myslieť. Och, keby teraz tak prišiel! Praštil by som tieto siete, všetko to poctivé ťahanie sa s rybami, vlnami a búrkami, vetrom a tmou. Zastavil pri nás ako by nič – len povedal: „Poďte za mnou!“ Jakub rovnako ako ja nechal siete tak.

Bol som najmladší z dvanástich – ale nie nejaké  kura, ktoré by stále pýtalo nejakú osobitnú starostlivosť. Ale je pravda, že som veľa dostával, predovšetkým z Ježišovej prítomnosti. Miesto pri Ježišovom srdci nebola náhoda: On dobre vedel, ako veľmi premýšľam a vnímam všetko, čo robil a hovoril. Videl do môjho vnútra, cítil, čo sa vo mne deje, vnímal obrazy, poznal moje myšlienky, ktoré mali ďaleko od rybacieho pachu a potrhaných sietí. Ježiš vedel, aký dar som od prvého pozvania k Nemu dostal, ako sa  dívajú na Boží život oči mojej duše.

Nevedel som ani, komu a ako to povedať tým mojím zvláštnym, vzletným jazykom. A mal som čo povedať... aj keď už Lukáš, Marek a Matúš spísali všetko, čo vedeli o Ježišovi, ja som to v tichu nosil v sebe. Všetky cesty, všetky zázraky, všetky stretnutia, uzdravenia aj prenasledovanie. Aj všetku bolesť z Getsemani, z veľkňazovho dvora  a hlavne s dlhočizných hodín utrpenia a smrti, kde som stál s Máriou. Aj tie neuveriteľné okamihy behu k hrobu... aj úžas na hore Tábor.

Môj Pán, ten, ktorý mi zmenil srdce, že horelo neuveriteľnou, šialenou láskou... až keď som odprevadil Jeho a potom už aj moju Matku Máriu k Nemu, až keď som šiel hlásať a hájiť evanjelium v Malej Ázii, až tam som pocítil plnosť času a potrebu vypovedať všetko, čím ma On naplnil, všetko, čo som vnímal a cítil z prežitého ja sám. Písal som: hlavne to, že On je Láska, a že miloval svet – a neprestal. Ani mňa neprestal milovať: inak by mi po tom Diokleciánovom  neúspešnom pokuse uvariť ma v oleji vyhnaný na Patmose neukázal Starca, mocnosti, Nový Jeruzalem... Baránka, v ktorého krvi sa dokáže vybieliť rúcho... aj jeho protivníka, ktorý bude zrazený na zem.

Áno, bol som a som Miláčik. Tak výnimočne milovaný, že ani nechcel, aby som ako ostatní okúsil mučeníctvo. Tak výnimočne milovaný, že mi zveril do opatery svoju Matku. Tak výnimočne milovaný, že sa mi zjavil a ukázal mi aj v biede a nehostinnosti Patmosu toľkú plnosť, až ma tá pozemská neťažila. Moja duša jedného rána po dňoch bližších k sto rokom vzlietla rovnako odvážne a vášnivo, ako orol k nebesiam, k Domovu.

Rada do života: Si rovnako výnimočne milovaný, si rovnako v Pánovom srdci. Si Jeho miláčik! Aj keď sa nevoláš Ján ako ja, aj keď nie si možno benjamín v kruhu, kde žiješ. Aj tak si pre Neho vzácny a túži ťa mať blízko svojho srdca. Neveríš? Len spočítaj, koľko darov do teba vložil a vkladá! Otvor mu dokorán, aby mohol tej svojej lásky vložiť ešte viac... aby ti mohol prezradiť viac tajomstiev, aké majú tí, čo sa milujú... aby si mohol s Ním lietať vyššie, než sú nákupy, únava, denný kolotoč. Nos v sebe každý jeden dar, ktorý máš darovaný ako dôkaz lásky  - a uvidíš, ak otvoríš a budeš s Ním lietať, ak sa s Ním budeš zdieľať, radiť, počúvať ho, kráčať s Ním...

_ _ _

Pod čiarou:

Sv. Ján apoštol sa narodil ako brat Jakuba do rodiny Zebedeja a Salome. Bol horlivý, vnímavý a pozorný, Ježišove  slová vnímal hlbšie až do posledných detailov. Označenie „miláčik Pánov“ sa tak neviazalo len na jeho vek, ale aj na porozumenie toho, čo všetko bolo povedané od povolania od Jordánu až po písanie svedectiev z obrazov na Patmose vydaných cez Jánovo evanjelium, listy a Zjavenie. Ján spolu s Petrom a Jakubom patril k učeníkom, ktorí zažili viac, ako ostatní a aj neskôr ho Pavol vo svojich listoch označil za stĺp Cirkvi spolu s Jakubom a Petrom. Ujíma sa Matky Márie a po jej smrti odchádza do Malej Ázie hlásať evanjelium. Tu píše evanjelium na doplnenie ostatných troch. Cisár Dioklecián  sa ho pokúsi zabiť hodením do vriaceho oleja. Neúspešne zabitého posiela cisár na ostrov Patmos. Tu umiera vo vysokom veku bez mučeníckej smrti po zjavení obrazov, z ktorých mnohé napísal vo svojich Zjaveniach. Je patrónom teológov, úradníkov, notárov, spisovateľov, maliarov, pisárov, sochárov, kníhkupcov, tlačiarov aj viazačov kníh, výrobcov papiera, vinárov, mäsiarov, výrobcov zrkadiel, rytcov, či tých, čo vyrábajú košíky či sviečky. Je vzývaný ako patrón  dobrého priateľstva, tiež mi otrávení, pri popálenínách, bolesti nôh , epilepsii. Je tiež patrónom vyprosujúcim dobré počasie. Je  zobrazovaný s orlom, hadom, kalichom, kotlom alebo  hrobom.

 

Ilustračná snímka: bibledude.net