Do Austrálie pricestoval ako takmer osemnásťročný a začal na univerzite v Sydney študovať prírodné vedy, pričom jeho hlavným predmetom bola fyzika. V roku 2001, keď už mal za sebou asi tri roky štúdia, usúdil, že matematika nepatrí medzi jeho domény. Zároveň začal trpieť depresiou. Tá mala aj filozofickú stránku: obával sa, či tak jeho život a úsudok, ako aj životy ľudí všeobecne a ich úsudky zároveň so svetom ako takým majú vôbec nejakú transcendentnú hodnotu, alebo je to všetko len „veľa kriku pre nič“.

Jedinou alternatívou, akú si dokázal predstaviť, bola hodnota sveta aj ľudí pochádzajúca od niekoho nemenného, to jest od Boha. A tak sa dopracoval k osobe Ježiša Krista, jedinej historickej, nie mýtickej postave, ktorá si nárokovala status Boha. Začal teda navštevovať anglikánsky kostol a v septembri 2002 sa dal pokrstiť. Uvedomil si tiež, že Kristus nie je len osoba z histórie, ale niekto, s kým môže mať vzťah.

Zhruba v tom čase sa na univerzite v Sydney zoznámil s katolíkmi. Veľký dojem naňho spravil počet mladých katolíkov, ktorí nemali problém žiť to, čo učí Cirkev. „Obrátili ma nie ich argumenty, ale príklad a rozhovory s nimi,“ povedal.

Zvlášť mu v pamäti utkvela poznámka zúfalého vedúceho spoločenstva z tých čias, ktorý viac-menej žartom nadhodil: „Nikdy nedostaneš odpovede na všetky svoje námietky, no v istom okamihu budeš musieť urobiť krok viery.“ V Robertovi hlodala dovtedy, kým ho celkom neusvedčila, a v roku 2003 bol prijatý do Katolíckej cirkvi. O rok nato mu novovysvätený biskup Anthony Fisher OP udelil birmovku. Jeho birmovným otcom sa stal práve spomenutý vedúci spoločenstva.

S dominikánmi sa Robert takisto stretol na pôde univerzitného pastoračného centra, kde ho jeden priateľ dokonca vnímal ako dobrého potenciálneho dominikána skôr, než sa vôbec stal katolíkom. Zoznámil sa s niekoľkými dominikánskymi kňazmi, ktorí sa mu stali vzorom modlitby i horlivého štúdia a kázania. Približne v tom čase získal silnú náklonnosť k svätému Augustínovi. Ako dospievajúceho katolíka ho upútal najmä jeho príbeh obrátenia a učenie o milosti Vtelenia. Priťahoval ho Augustínov obraz povolania každého kresťana stať sa svedkom milosrdenstva a blahosklonnosti Boha, ktoré sám dostáva.

Počas rokov jeho obrátenia ho na základe radostného svedectva sestier dominikánok od svätej Cecílie tiež lákalo kňazstvo. Po dlhom rozlišovaní a odkladaní napokon požiadal o vstup do rádu dominikánov a v roku 2010 bol doň prijatý. Meno Robert si vzal na počesť posledného austrálskeho dominikána, ktorý zomrel pred jeho vstupom do rádu, otca Roberta Mutlowa, ktorého poznal ako úžasného svedka Božej veľkorysosti.

Svoj príbeh rozpráva aj týmito slovami: „K rehoľnému životu a k prijatiu vysviacky ma priťahuje práve zvláštne Božie vyvolenie skrze a pre jeho ľud. Som si vedomý zmeny, ktorú Boh vykonal v mojom vlastnom živote, a preto sa cítim povolaný prinášať ho bližšie k ľuďom, najmä spôsobmi, ktorými sa on sám zjavuje: v sviatostiach, v Písme, v dejinách i živote Cirkvi.“

Rovnaký biskup, ktorý ho ešte ako pomocný biskup birmoval, mu udelil aj diakonskú vysviacku. Stalo sa tak v roku 2016, keď si dominikánsky rád pripomínal osemsté výročie svojho zrodu. A 15. júla sa z brata Roberta stal otec Robert Krishna OP, čím vyvrcholia mnohé roky jeho hľadania tej pravdy, dobroty a krásy, ktorá žiari z tváre Ježiša Krista.

...

Snímka: www.catholicweekly.com.au