Nespomínam tento príklad typickej konverzácie zo žiadneho iného dôvodu než preto, že váha ženy je veľmi ošemetnou témou rozhovorov. Trochu sa aj hanbím, že sa o nej tak často rozpráva. Aby bolo jasné, chcem byť zdravá, presne ako vy. A určtie chcem byť atraktívnou pre svojho manžela, presne ako vy.

Ale ako u každej inej ženy na tejto planéte, moja fyzická váha kolísala. Vlastne počas rodenia mojich šiestich biologických detí narastala a klesala až v rozmedzí 27 kilogramov . Myslím si, že mnohé z vás sa dokážu stotožniť so želaním, aby tehotenské kilogramy nezostali navždy alebo aspoň mizli rýchlejšie. Možno sú to už roky a vy stále bojujete so získanou nadváhou. Možno vaša váha postupne narastala a momentálne ste v štádiu získavania zdravšej váhy. Možno bojujete s chudučkou, nezdravou váhou. Kdekoľvek na stupnici sa nachádzate, chcela som sa dnes zamerať na to, aby ste si zapamätali, že vaša váha nie je vašou hodnotou.

Vaša váha nie je vašou hodnotou, pretože ste boli draho kúpení.

„Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ 1Kor 6, 20

Vaša váha nie je vašou hodnotou, pretože Božie dielo vo vás vám dáva význam.

„Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.“ Ž 138, 8

Vaša váha nie je vašou hodnotou, pretože ste Božím dieťaťom.

„Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia; Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“ Rim 8, 16-17

Vaša váha nie je vašou hodnotou, pretože vy nemusíte žiť v odsúdení.

„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ Rim 8, 1

Vaša váha nie je vašou hodnotou, pretože vaša hodnota sa nachádza v oslavovaní Boha.

Oslavovanie Boha znamená, že sa snažíme čo najlepšie o "zdravý chrám", ale zároveň nedovoľujeme, aby boj o udržanie "zdravého chrámu" definoval našu hodnotu.

„A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ 1Kor 6, 19-20

Nezáleží na tom, aké číslo máte na stupnici, vašu hodnotu kresťana či kresťanky nachádzate v Kristovi. V jeho Slove. V jeho láske. V jeho pokoji. V jeho radosti. V jeho daroch pre nás.

Tak čo, už ste niekedy dovolili vašej váhe definovať vašu hodnotu?

...

Autorka Rachel Wojnarowski je manželkou, matkou siedmim deťom, spisovateľkou a prednášajúcou. Ona a jej manžel Matt sa s radosťou starajú o svoju rodinku, v ktorej sú deti vo veku 2 až 22 rokov, vrátane postihnutého dieťaťa.

...

Zdroj: http://www.thebettermom.com/2014/11/14/remembering-weight-worth/ 

Obrázok: http://i.huffpost.com/