Modlitba pred spaním, ktorú sa modlieva pápež František, sa môže ľahko stať súčasťou našej večernej rutiny. S krásnou jednoduchosťou tejto modlitby môžeme naučiť svoje deti prísť pred Ježišov kríž a meditovať nad tým, čo pre nás urobil.

„Večer, predtým, než idem spať, modlím sa túto krátku modlitbu: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ A modlím sa päťkrát modlitbu Otče náš, za každú z piatich rán Krista, pretože Ježiš nás očistil svojimi ranami“ (pápež František).

Ak máte malé deti, skúste začať tým, že pridáte: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť,“ k svojej večernej modlitbe. Pomaly pridávajte aj modlitbu Otče náš, až kým nezvládnete pomodliť sa ju spoločne päťkrát za sebou. Počas modlitby môžete deťom vysvetliť, čo každá z týchto modlitieb predstavuje. Kríž, na ktorý môžu počas modlitby pozerať, im pomôže lepšie porozumieť jej dôležitosti.

...

Snímka: Flickr.com (CC licencia)