Marc Chagall, pôvodným menom Mojše Šagal, je rusko-francúzsky surrealistický maliar. Narodil sa roku 1887 v meste Vitebsk v súčasnom Bielorusku. Pochádzal zo židovskej rodiny a bol najstarším z deviatich detí. Zomrel vo Francúzsku vo veku 97 rokov.

Maľbu študoval v Petrohrade a v Paríži a počas druhej svetovej vojny na určitý čas emigroval do Spojených štátov amerických. Vo svojej tvorbe sa okrem iného venoval aj knižnej ilustrácii, keramike a vitrážam. Jeho nástenné maľby možno vidieť v Metropolitnej opere v New Yorku alebo v Opere v Paríži. Charakterom tvorby patrí k modernistom. Cez experimentovanie s rôznymi štýlmi ako kubizmus a fauvizmus sa dopracoval až k vlastnému, veľmi osobitému štýlu, ktorý je charakteristický najmä figuratívnosťou a výraznou farebnosťou. Jeho diela sú taktiež plné motívov zo židovského a ruského ľudového prostredia. Po smrti Henriho Matissa o ňom Pablo Picasso povedal: „Chagall bude posledným maliarom, ktorý rozumie tomu, čo je farba.“ Jeho tvorbou sa nechali inšpirovať aj naši domáci umelci ako napríklad Cyprián Majerník (1909 - 1945).

Obraz Biele ukrižovanie vznikol v Paríži roku 1938 ako Chagallova odpoveď na udalosti Krištáľovej noci. V súčasnosti je vystavený v Umeleckom inštitúte v Chicagu. Oproti ostatným Chagallovým dielam, ktoré vynikajú živosťou a farebnosťou, Biele ukrižovanie naopak akoby vykrvácalo z farieb. Obraz predstavuje Krista ako židovského mučeníka trpiaceho spolu so svojím ľudom. Po jeho pravici sú zobrazení komunisti, ktorí vtrhli do dediny a vyrabovali ju. Po ľavici sú zas nacisti, ktorí práve vypaľujú synagógu. Chagall v diele medituje nad tajomstvom kríža a nevníma ho výlučne ako kresťanský symbol. Ukrižovanie Krista je pre neho skôr znamenie spoluúčasti židov aj kresťanov na rovnakom utrpení a prenasledovaní. V maľbe autor akoby stotožňoval barbarstvá nacistov s krutosťou Ježišových mučiteľov.

Kanadský židovský básnik Seymour Mayne sa vyjadril: „Naposledy to boli ľudia soboty, dnes ľudia nedele“. Chcel týmto výrokom poukázať na spoločné prenasledovanie židov a kresťanov vo viere, ktoré Chagall vo svojej dobe prekvapivo intuitívne predpovedal. Obraz už od svojho vzniku vyvoláva kontroverzné reakcie a polemiky. V dnešných dňoch, keď toľko nevinných ľudí opäť čelí násiliu a vraždeniu pre svoje náboženské presvedčenie sa zdá pochopiteľné, že nás pápež František znovu povzbudzuje upriamiť svoju pozornosť na hĺbku a posolstvo tohto diela. Biele ukrižovanie od Marca Chagalla nám s novou silou pripomína, kam už v dejinách ľudstva dohnala človeka slepá nenávisť a každá forma extrémizmu.