„Po príchode bagra kríž zo sochy dopadol na námestie a rozlomil sa na niekoľko častí. Nasledovalo odstránenie sochy svätca...“ Je možné, že o pár mesiacov prinesú noviny práve takúto správu. Nebude z Iraku či Sýrie a nebudú ju mäť na svedomí sfanatizovaní členovia organizácie Islamský štát. Bude prekvapivo z Francúzska a stáť za ňou bude právoplatný rozsudok nezávislej justície.

Francúzsky správny súd v Rennes totiž v týchto dňoch nariadil odstránenie sochy, ktorú v meste postavili na počesť pápeža Jána Pavla II. Svoje rozhodnutie pritom odôvodnil tým, že je v rozpore s normami o sekularizme, ktorý je zakotvený vo francúzskej ústave aj v Zákone o oddelení medzi cirkvami a štátom z 9. decembra 1905. Podľa sudcov problém nie je ani tak socha, ktorá zobrazuje pápeža, ale to, že je umiestnená pod oblúkom, ktorý má na vrchu kríž. (!)

Problém s krížmi mal aj režim, ktorý sme tu mali my celých štyridsať rokov. O tom ale nikto nepochyboval, že je totalitný a nedemokratický. Odstrániť kríž vo Francúzsku však súd rozhodol v mene demokracie a slobody. Čo sa to teda s týmito hodnotami deje?

Keď som nedávno dostal do rúk nanajvýš zaujímavú knihu Kresťanstvo a ateizmus úplne inak od amerického autora Dinesha D´Souza, pochopil som, že tu nejde o slobodu ani o demokraciu. Ten, s kým sa niečo deje, je dnešný človek, ktorý si s nimi robí, čo chce. V tomto prípade demokraticky využil súd, aby poprel slobodu iných - od autora skulptúry až po každého, koho cítenie socha svätého pápeža reprezentuje. Dôvodom, ako to spomínaná kniha naznačuje, nie je pritom väčšia sloboda, ale egoizmus. V slobode by bol totiž priestor pre kresťanského pápeža aj neveriaceho ateistu. Problém však je, že ateizmus dnešného západného človeka nevyplýva vôbec z jeho intelektuálneho pohľadu, ale - ako hovorí D´Souza: „Boh pre dnešných ateistov nie je ani tak neviditeľný, ako nežiaduci. Nebyť onoho jediného prikázania - nezosmilníš - Západ by možno bol stále kresťanský... Dnešnou sekulárnou sviatosťou je však sex.“

Za pravdu mu v podstate dáva napríklad prípad talianskeho kandidáta na európskeho komisára spred desiatich rokov, katolíka Rocca Buttiglioneho. Ten sa nemohol stať členom Európskej komisie pre jeho názor na homosexuálne manželstvá, keďže túto inštitúciu považuje za vyhradenú vzťahu muža a ženy. Pritom nechcel nijako obmedzovať slobodu nikoho a túto problematiku len žiadal nechať v kompetencii národných vlád.

Paradoxom je, že kým vlastné európske tradície - korene, z ktorých sme vyrástli - vedome potláčame a odmietame, vyhlasujúc ich za nemoderné a prekonané, pred tými z vonku máme až prekvapivý rešpekt. Kým sa sami medzi sebou nútime prijať ateizmus a nie slobodu vierovyznania a vyjadrovanie ako neutrálne východisko demokratické pre všetkých, pred náboženstvami z vonku ustupujeme natoľko, že sa bojíme vyznávať aj vlastné zaužívané sviatky. Dôsledok?

V Londýne napríklad navštevuje v piatok mešity väčšina moslimov, omnoho viac ako je kresťanov navštevujúcich kostoly v nedeľu. A to napriek tomu, že britská metropola je domovom približne sedemkrát viac rodených kresťanov než moslimov.Toto, čo je často označované za európsku korektnosť, pritom nie je ničím iným ako odcudzením sa mnohých Európanov od svojej civilizácie a presadzovaním sa pocitu, že naša historická kultúra nie je hodná toho, aby sa o ňu bojovalo alebo ju chránilo. 

Možno to celé vyzerá ako ťažká filozofia, ale ono to má v podstate záver vychádzajúci zo sedliackeho rozumu. Ak sami v mene vlastného egoizmu a hedonizmu odstránime všetky vlastné hodnoty, už naše deti vystavíme tomu, že im niekto zvonku nanúti vlastné. Uvedomíme si to včas? Alebo už egoizmus dnešnej generácie Európanov dosiahol stupeň – po nás potopa?

 

...

Ilustračná snímka: Flickr (CC licencia)