1. Nová história

„Dobrý pápež“ urobil jednoduché, ale dôležité zmeny. Zaviedol nedeľnú tradíciu verejného prednesu modlitby „Anjel Pána“ z okna Apoštolského paláca spolu s krátkou katechézou venovanou pútnikom.

2. Osobný

Ako pápež a biskup chcel byť Ján XXIII. vždy blízko verných. Bol prvým pápežom, ktorý opustil steny Vatikánu, aby navštívil farnosti, nemocnice a väznice v okolí Ríma. Občas sa dokonca prešmykol popri Švajčiarskej Garde, aby sa mohol sám poprechádzať mestom.

3. Výnimočný

Ján XXIII. si odvážne zvolil meno protipápeža z pätnásteho storočia, a tým ho očistil. Kardinál Roncalli sa nebál vziať si meno podvodníka, ktorému sa vyhýbali 500 rokov.

4. Pokoj

Ján XXIII. zažil počas svojho života dve svetové vojny, ktoré rozdelili svet na dva nepriateľské politické režimy. Uvedomil si potrebu stavať mosty mieru a dokonca si vymenil listy so svetovými vodcami, akým bol napr. Chruščov, vodca Sovietskeho Zväzu.

5. Odkazy

Po prvýkrát v histórii venoval Ján XXIII. nielen katolíkom, ale „všetkým ľuďom dobrej vôle“ svoju encykliku „Pacem in terris.“ Encyklika silne argumentuje proti používaniu ozbrojeného konfliktu ako prostriedku na dosiahnutie spravodlivosti.

6. Reforma

Len pár mesiacov od zvolenia za pápeža zvolal Ján XXIII. konzistórium, aby bolo zvolených deväť nových kardinálov, z ktorých viac než polovica nebola talianskeho pôvodu. Vymenoval kardinála z Japonska, Afriky, Filipín a Venezuely, a zároveň ponúkol väčšiu reprezentáciu v rámci Kúrie.

7. Vatikán II

Najväčšou úlohou Jána XXIII bolo bezpochybne zvolanie Druhého vatikánskeho koncilu, stretnutia všetkých biskupov z celého sveta, aby skúmali a diskutovali o situácii v Cirkvi. Postarší pontifex, považovaný za prechodného pápeža, vykonal jednu z najkomplexnejších zmien v Cirkvi v moderných časoch.

8. Ekumenizmus

Ján XXIII. pracoval na tom, aby narástol dialóg medzi kresťanmi a všetkými ostatnými denomináciami, dokonca pozval moslimov, amerických Indiánov a členov rôznych kresťanských denominácií za pozorovateľov Druhého Vatikánskeho koncilu. Ustanovil tiež prvý vatikánsky úrad pre šírenie jednoty medzi kresťanmi.

Po jeho smrti davy, poslednýkrát vyjadrujúce svoju úctu, spievali „svätosť teraz“  - gesto, ktoré sme mohli vidieť o roky neskôr po smrti Jána Pavla II. Obaja títo pápeži budú pokračovať v spoločnej histórii, keď budú v túto nedeľu pozdvihnutí k svätosti.

 

 

Zdroj: http://www.romereports.com/pg156536-john-xxiii-eight-achievements-of-a-revolutionary-pontificate-en

Snímka: http://barryhudock.files.wordpress.com/, myunquietheart.blogspot.com,