Odpoveď na túto otázku nám dáva útla knižka s názvom: Vezmite a jedzte. Akoby nám hovorila: „Haló, kresťania! Zobuďte sa! Ježiš vás čaká a chce zmeniť vaše životy.“ On chce, len či mu to my dovolíme?

Skôr, ako mu k tomu dáme súhlas, musíme zostúpiť z piedestálu svojho pohodlia. Priznať si, že byť na svätej omši prítomný, modliť sa a ísť na prijímanie nestačí. Treba nanovo zatiahnuť na hlbinu a neostať pri informáciách, ktoré sme dostali v treťom ročníku na základnej škole, keď sme po prvýkrát „absolvovali“ prvé sväté. Ani pri tých, ktoré sme sa naučili, keď sme šli na birmovku.

Náš Boh je Boh prekvapení a nemyslite si, že sa prihovára len k nám – katolíkom. Ulf Ekman, autor knihy o Eucharistii, je evanjelik a sám vo svojom hľadaní Boha prijal vysviacku vo švédskej cirkvi a stal sa pastorom. Na svojej ceste života sa riadil Ježišovými slovami: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 32) A dnes prichádza k nám, aby sa nám prihováral a hovoril nám, že to sväté prijímanie – Telo Kristovo – je naozajstným živým Ježišom, ktorý má moc zmeniť naše životy. Nie je to iba oblátka alebo nejaké nedostihnuteľné tajomstvo, určené pre svätých. Je to pokrm na cestu života, sila potrebná na prekonávanie prekážok, múdrosť, ktorá nás povzbudzuje, aby sme robili správne rozhodnutia.

Kto z nás nepotrebuje jesť a byť nasýtený? Alebo kto z nás netúži byť silný a napredovať? Kto z nás netúži byť múdry a vyhnúť sa mnohým nesprávnym rozhodnutiam?

Myslím, že nik.

Ulf Ekman predkladá pred nás veľkú výzvu: Nanovo objaviť Ježišovu moc vo svätom prijímaní pre náš život. Nezáleží na tom, či máš pätnásť alebo päťdesiatpäť, potrebné je len jedno. Zatiahnuť na hlbinu. Prijať postoj prvých učeníkov, apoštolov, ktorí počúvali Ježiša. A pochopiť, čo všetko plynie z tohto tajomstva, ktoré nám dáva Pán.

 

Ukážka

... ľudia sa zdráhali prijímať Eucharistiu v obave zo zneužitia a odsúdenia. Pavol má však na mysli niečo úplne opačné. Ak skúmame seba samých, v Ježišovej krvi máme úžasný liek na hriech a všetku skazu, ktorú hriech rozsieva v našom živote. To preto prijímame Eucharistiu. Ak správne „rozoznávame Pánovo telo“, chápeme a prijímame túto neobyčajnú pravdu o jeho prítomnosti v Eucharistii, vtedy tiež vieme, že on je tam prítomný v celej svojej podstate, so všetkým, čo dokáže urobiť. On je tu skutočne prítomný, aby sa mohol s láskou dotknúť každého, kto k nemu prichádza. Preto uznávame, že jeho prítomnosť vo svätom prijímaní prináša uzdravenie pre naše telo aj pre našu dušu.

„Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8, 16 – 17).

Ježiš mnohokrát slúžil tým istým spôsobom. Prichádzali k nemu ľudia, ktorí zastávali najrozličnejšie spoločenské pozície a prichádzali so svojimi potrebami a chorobami. Keď čítame evanjelium, vidíme, že Ježiš uzdravoval každého, kto k nemu prichádzal. Nikoho neodmietal. Nikomu nevyčítal, že sa na neho obracia so svojimi fyzickými potrebami. Celý čas prejavoval súcit. Nesprávne vyučovanie občas spôsobuje, že ľuďom sa zdá, že Ježiš vníma fyzické potreby ako čosi menej dôležité alebo menej hodné. V skutočnosti to však tak nie je. Skôr naopak, on nič nepovažuje za malichernosť. Stará sa o každý problém a každú potrebu človeka. Svätý Matúš na to poukazuje vo svojom evanjeliu:

„A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera“ (Mt 9, 35 – 36).

Ľudia museli cítiť lásku, ktorá prúdila z Ježišovho srdca. Keď k nemu prichádzali, zažívali jeho uzdravujúcu moc. Kamkoľvek prišiel, konal nespočetné množstvo znamení a zázrakov a uzdravoval veľké davy ľudí.

(Ulf Ekman, s.67 – 68)

 

O AUTOROVI

Ulf Ekman

Je švédsky teológ, misionár, autor desiatok kníh, zakladateľ charizmatického spoločenstva Livets Ord (Slovo života), ktoré ako pastor viedol vyše tridsať rokov. Evanjelizoval okrem iného v Bangladéši, Rusku, na Ukrajine, v Lotyšsku, Arménsku, Azerbajdžane, Albánsku, Izraeli a Indii. V roku 2014 spolu s manželkou Brigittou vstúpil do Katolíckej cirkvi. V súčasnosti sa angažuje v mnohých evanjelizačných aktivitách a cestuje po celom svete, aby hovoril o Ježišovi a Cirkvi.