Putovanie je veľmi obľúbené nielen v kruhoch veriacich ľudí. Poznám pár kamarátov, ktorí sa vybrali na púť napriek tomu, že nie sú kresťania. Prečo? Aké dôvody ich k tomu pobádajú? Čo je ich motiváciou, že sa rozhodnú vynaložiť toľko námahy – otlaky, pot, smäd a hlad, dážď a páľava, ťažký náklad na chrbte...? Stojí to za to? Čo je pre nich odmenou?
Podľa aktuálnych štatistík ročne putuje do Compostely približne štvrť milióna ľudí z rôznych kútov zeme. Svätojakubskú cestu si ľudia vyberajú už vyše dvanásť storočí. „Rozprávania Starého zákona sú vyskladané z príbehov patriarchov a prorokov a iných dôležitých postáv židovských dejín, ktoré jasne ukazujú, že putovanie bolo cestou celkom intímneho, osobného stretania sa s Bohom, neľahkou cestou posväcovania...“ (s. 17) Cesta, putovanie, smerovanie, napredovanie,... Uvažovať o našom živote ako o ceste do nebeskej vlasti by malo byť úlohou každého veriaceho.
Kniha Cesta do Compostely je rozdelená na tri kapitoly. Prvá sa venuje histórii putovania do Santiaga. Autori idú do hĺbky a hovoria tiež o putovaní ako fenoméne, o spiritualite putovania. Nezabúdajú ani na to, aké miesto zohráva osoba apoštola Jakuba v súvislosti s Compostelou. Ako sa vlastne ocitol v Španielsku a prečo je tam podľa tradície pochovaný?
Druhá kapitola knihy rozoberá motiváciu pútnikov z rôznych pohľadov. Vedecké informácie sú pritom doplnené o svedectvá samotných pútnikov, ktorí odkryli svoje osobné prežívanie, čo je osviežujúce a motivujúce pre nás ostatných. Kučerková a Knapík totiž svoju knihu z veľkej časti postavili na výskume, ktorý vykonali v roku 2016 na celkom pestrej vzorke tridsiatich slovenských a zahraničných pútnikov.
Aj v tretej kapitole čitateľa sprevádzajú výpovede pútnikov. Dozvieme sa viac o tom, čo Camino dáva. Zmyslom putovania totiž nemusí byť iba samotný cieľ – príchod k hrobu svätého Jakuba. Cestou pútnik stretáva samého seba, no i Boha. Príchod do Santiaga nenechá nikoho ľahostajným. Vždy je určité „predtým“ a určité „potom“.

UKÁŽKA
„Každá pútnická cesta vedúca do Santiaga de Compostela ponúka pastvu pre oči. Prírodné scenérie, architektonické pamiatky, predovšetkým sakrálne (niektoré z nich siahajúce do prvého tisícročia), malebné dedinky a historické centrá miest, to je nevídané bohatstvo, ktoré môže pútnik obdivovať, či dokonca kontemplovať. Chcel som zažiť atmosféru putovania, vidieť nádhernú prírodu, ísť novou cestou, dať jej príbeh (Carlos). Takže aj keď prichádza s pravým pútnickým motívom, teší sa na tieto bohaté „kulisy“. Ich podoba je síce hmotná, no vo svojej podstate odkazujú na bohatstvo ducha svojich tvorcov a doby, v ktorej sa zrodili. Samozrejme, že som sa tešil na novú krajinu, na všetko, čo tam uvidím, ale nečakal som, že môžem vidieť toľko malebných starých dediniek s úzkymi uličkami a zašitými kaviarničkami. A staré kostoly... V niektorých väčších dedinách je viac historických pamiatok, ako má polovica Slovenska. A potom východy slnka, to je na Camine kapitola sama osebe. Išiel som Camino francés, z východu na západ, takže každé ráno som sa otáčal a vyzeral, aké divadlo má nebo pripravené na nový deň (Ignác).
(Kučerková, Knapík, 2018, s. 112 – 113)

MAGDA KUČERKOVÁ
Vysokoškolská učiteľka pôsobiaca na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Časopisecky aj knižke prekladá zo španielskeho jazyka. Je spoluautorkou knihy Poetika nevyjadriteľného, autorka vedeckej monografie o magickom realizme v hispanoamerickej literatúre a editorka zborníka Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. Púť do Santiaga absolvovala zatiaľ raz v roku 2017.

JÁN KNAPÍK
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na Katedre spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach. Navštívil desiatky krajín rôznych kútov sveta. Rád spoznáva nové kultúry a nenechá sa odradiť ani fyzickou námahou, čoho dôkazom je napríklad jeho putovanie okolo himalájskej Anapurny (8 091 m). Napísal viacero vedeckých monografií z oblasti pedagogického výskumu. Do Santiaga putoval zatiaľ trikrát, vždy inou cestou.

KUČERKOVÁ, Magda, KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely. Zachej, 2018. 304 s. ISBN 978-80-89866-27-4.