Je, či nie je?

Túto odpoveď hľadáme všetci rovnako vášnivo – tak veriaci, ako aj pochybujúci, hľadajúci, skeptici či ateisti. Jedni preto, aby sa mali čoho držať, druhí preto, aby mali čím odôvodniť užívanie si tohto života, po ktorom ich už nemá nič čakať.

Oficiálna, presná správa vrátane fotodokumentácie a ešte lepšie hotových záberov v 3D kvalite, ktorá by dokázala človeka tohto času presvedčiť o tom, že nebo nie je výmysel, však neexistuje. A tak ostáva len (až) pri viere – a pri svedectve tých, ktorí ho videli na vlastné oči čo len chvíľu.

Presne na tomto fakte a zdrojoch viery postavil texaský pastor John Burke obhajobu neba s potvrdením všetkých úžasných vecí a zážitkov, ktoré nás tam čakajú. Tento muž, pôvodne neveriaci skeptik, veľmi dobre rozumie argumentom, ktoré majú proti nebu ľudia tohto času, príliš pragmatickí, túžiaci po striktných argumentoch, strácajúci cit pre srdce a dušu – pretože tak žil. Viera v nebo a nádherný život s Bohom (s ktorou on osobne žije ako s najpevnejšou nádejou) je však niečím, o čom nás v knihe Predstavte si nebo presviedča veľmi trpezlivo, krok za krokom.

 

Zážitky a Písmo

Hoci už pred pár desiatkami rokov rozvírila hladinu záujmu o nebo Moodyho kniha Život po živote (a stala sa veľmi kritizovanou, ba až odmietanou medzi kresťanmi), Burke sa vracia ku skúsenostiam ľudí so zážitkom NDE inak. Tí, ktorí prežili zážitok neba na prahu smrti (NDE – skúsenosti a zážitky blízke smrti či krátko po nej), však veľakrát po veľkom váhaní s obavami, či nie sú blázni, rozprávali Burkemu svedectvá, ktoré mu v jednej veci nedali pokoja: boli až príliš podobné s obrazmi, ktoré ponúka Biblia.

Ako znalec Písma sa rozhodol predložiť čitateľom bez ohľadu na vierovyznanie a postoj k nebu presne tento spôsob obhajoby a predstavenia neba, ktorý, na rozdiel od Moodyho knihy, prináša uspokojenie aj kresťanom. Zaujímavé je, že tieto zážitky, opisujúce stretnutie s Bohom (ale aj opačné, zdrvujúce skúsenosti v prípadoch zostupu do kráľovstva kniežaťa temnôt), sú bez ohľadu na vzdelanie, bydlisko, vek, ba dokonca aj náboženstvo (pretože Burke má svedectvá aj od hinduistov či neveriacich) rovnaké.

A hoci existuje aj po tejto knihe zopár otáznikov, ktoré autor bez obalu a pravdivo priznáva, je isté, že všetko, čo opisuje Starý a Nový zákon o našej budúcej vlasti, sedí: obrazy nového mesta, nového Jeruzalema, obrazy Ježiša, ktorého rúcho žiari ako sneh, obrazy tých, ktorí sú už vo večnosti a vzdávajú neprestajnú chválu, obrazy miesta, ktorým je nebo, a neskutočné množstvo svetla, ktoré zosobňuje lásku, pokoj, prijatie...

John Burke argumentuje doslova až s anatomickou presnosťou: každý tematický zážitok za hranicou života presne porovnáva a analyzuje s textami Svätého písma, aby nám dal minimálne dôvod premýšľať o tom, či a ako vôbec počítame s nebom do svojej budúcnosti. Každý text, s ktorým sa stretávame u prorokov či z Ježišových rečí alebo Jánovho zjavenia, ako aj z ostatných textov Biblie, a ktorý nám vždy prišiel tak trošku ako rozprávka, je však dosvedčený práve skúsenosťou tých, ktorí prah neba čo len na chvíľu prekročili a mali možnosť okúsiť toto miesto lásky.

 

Je o čo bojovať

Najdôležitejším odkazom celej Burkeho knihy je totiž práve láska: jej objatie, presahujúce všetky úžasné pocity a zážitky tu na zemi. Táto láska nás tam v podobe milujúceho Boha a tiež ľudí, ktorí sú nám blízki, no už tu nie sú, ako aj anjelov, ktorí tam sú už od večnosti, čaká. A rovnako je to práve a iba láska, z ktorej jedinej sa budeme zodpovedať: pretože základnou otázkou, ktorú dostali od Ježiša všetci so skúsenosťou NDE, je: „Čo si urobil so životom, ktorý som ti dal? Miloval si tak, ako si mal?“

Deti, bankár, vedec, umelec, letec, otec rodiny, žena s ťažkou traumou sexuálneho zneužívania... a mnohí iní: nik z nich nemal dôvod vymýšľať si takúto skúsenosť a všetkých ich hlboko ovplyvnila. Ľudí s touto skúsenosťou je aj faktograficky (už len po skúsenostiach lekárov, zachraňujúcich ich život) neuveriteľne veľa.

A tí, ktorí sa vrátili, vypovedali práve do tejto knihy s jedným a tým istým posolstvom: Nebo existuje! Je príliš krásne na to, aby ste nad ním mávli rukou a žili svoj život tu na zemi len pre seba. Všetky rany budú ozaj zhojené práve tam, všetka plnosť, nádhera, radosť, pokoj nás čakajú na tomto mieste! Vrátane Boha a jeho milujúcej náruče.

Biblia má pravdu. Nebuďme slepí. Možno už kvôli sebe stojí za to siahnuť po tejto knihe a porovnať neuveriteľnú presnosť a plastickosť obrazov z nej s tým, čo vypovedali ľudia s NDE. A... ostatné je už na každom z nás.

 

Ukážka z knihy

Jedinečne milovaný

George si pomyslel na poistku, ktorú uzavrel s armádou a ktorá mu garantovala peniaze, keď dovŕši sedemdesiat rokov. Kým sa mu podarilo túto myšlienku odohnať, bola tam, zviditeľnená. Ak bol niekedy zvedavý, či má Pán zmysel pre humor, teraz sa naskytla príležitosť, aby to zistil.

Zdalo sa mi, že jas sa chveje a mihá v akomsi svätom smiechu – nie na mne ani na mojej hlúposti, nebol to výsmech, ale veselosť, ktorá akoby hovorila, že aj napriek každej chybe a tragédii radosť pretrvá. A v extáze tohto smiechu som dospel k poznaniu, že som to bol ja, kto posudzoval udalosti odohrávajúce sa okolo nás tak prísne. Bol som to ja, kto ich videl ako triviálne, sebecké a nepodstatné. Žiadne takéto odsúdenie nevychádzalo zo slávy, ktorá žiarila okolo mňa. Neobviňoval ma, ani mi nič nevyčítal. Jednoducho ma miloval. Napĺňal svet sebou samým, ale zároveň pristupoval osobne ku mne...

„Čo z toho, čo si v živote vykonal, mi môžeš ukázať?“

Konečne som pochopil, že vo svojej horúčkovitej snahe prísť s nejakou pôsobivou odpoveďou mi úplne unikla pointa. Nepýtal sa ma na výsledky a ocenenia. Otázka, ako všetko, čo z neho vyžarovalo, sa týkala lásky: „Ako si vo svojom živote miloval? Miloval si iných tak, ako ťa milujem ja? Úplne? Bezpodmienečne?“

(John Burke, 2017, str. 69-70)

 

John Burke

Niekdajší ateista, skeptik, dnes vedúci pastor zboru Gatteway Church v texaskom Austine. Autor viacerých kníh o Bohu.

 

BURKE, John. Predstavte si nebo. Kumran, 2017. 336 s. ISBN 978-80-22208-74-1.