Kníh o manželstve je na svete zaiste už dosť. No napriek tomu je stále veľká rozvodovosť či neochota vstupovať do manželstva. Aj preto sa autori rozhodli, že napíšu knihu nielen pre manželov, ale aj pre slobodných. Vo svojej praxi sa totiž stretli s mnohými mladými, ktorí mali chybnú predstavu o manželstve.

Predovšetkým autori pristupujú k téme z biblického pohľadu. Vysvetľujú, prečo je dôležité žiť v manželstve nie vo dvojici, ale v trojici. S Bohom. Takto sa v jednotlivých kapitolách dostávajú k podstate manželstva, jeho poslaniu, k prijatiu rozdielnosti dvojice, k otázke o sexe atď. Nezabúdajú na úryvky zo Svätého písma, na pasáže, ktoré priamo hovoria o témach lásky a manželského spolužitia a zároveň ich vysvetľujú svojím spôsobom, na základe svojich skúseností či zo životov iných ľudí.

Manželia si pekne rozdelili kapitoly aj podľa mužsko-ženských princípov. Aj keď väčšinu knihy napísali spoločne, časť o genderových rolách si zobrala na starosť Kathy. Zo svojej skúsenosti a po rozhovoroch, najmä so ženami, videla, že je to oblasť, v ktorej treba mnohých zorientovať..

Kellerovci píšu vlastne o základných veciach, bez ktorých sa nedá správne chápať sviatosť manželstva. Tvrdia dokonca, že pokiaľ človek neuverí evanjeliu, nebude schopný prijať rolu milujúceho partnera. Podľa nich je kľúčom problémov práve to, že sa ľudia vo vzťahoch správajú egoisticky a manželstvo berú ako radosť pre seba, nie ako darovanie sa.

Kniha síce v mnohom vychádza zo skúseností v USA, autori spomínajú viaceré prieskumy a štatistiky z ich krajiny, no myslím si, že nebude veľký rozdiel vo výsledkoch ani u nás. Dá sa povedať, že problém je celosvetový. Určite si mnoho čitateľov nájde riešenia aj skrze slová amerických autorov. Píšu skutočne veľmi logicky a detailne. Vidno, že majú záujem zájsť do hĺbky a vysvetliť všetko čo najzrozumiteľnejšie. Miestami sa vyjadrujú trošku „omáčkovito“, ale pre lepšie pochopenie súvislostí si čitateľ aspoň zväčší svoj obzor a pohľad na tému.

Ak teda máte chuť nájsť zmysel manželstva, vrátiť sa k podstate lásky, možno aj vyriešiť nejaké problémy, určite si knihu prelúskate a bude vám pomocou. Ak do manželstva ešte len vstupujete, máte s knihou šancu predísť mnohým chybám a nesprávnemu postoju.

UKÁŽKA

Jako pastor jsem vyslechl stovky srdceryvných příbehů o bolestných vztazích a ztracené lásce. Typický je případ Jeffa a Sue. Jeff byl vysoký a pohledný. Byl to kluk, jakého si Sue vždycky v duchu představovala. Byl výřečný. Ona se na veřejnosti chovala tiše a ostýchavě, a tak se jí líbilo, když měl Jeff při společenských setkáních hlavní slovo a řídil konverzaci. Sue byla také rozhodná a myslela na budoucnost, kdežto Jeff měl sklon „žít přítomným okamžikem." Zdálo se, že se svou rozdílností dokonale doplňují. Sue nemohla uvěřit, že se do ní někdo tak hezký vůbec mohl zamilovat. Jeff, který mnoha ženám připadal málo ctižádostivý, byl rád, že našel dívku, která ho bezmezně obdivuje. Ale už za rok po svatbě začalo Sue připadat, že Jeff není ani tak výřečný jako zaujatý sám sebou a že nedokáže druhého vyslechnout. Bylo pro ni hořkým zklamáním, že její muž nemyslí na svůj kariérní postup. Jeffovi zase Sueina zamlklost začala připadat jako nedostatek upřímnosti a její tichý projev teď podle něj jen maskoval její dominantní osobnost. S manželstvým to šlo rychle z kopce a rozvod na sebe nenechal dlouho čekat.

(Keller, Kellerová, 2014, s. 37)

 

TIMOTHY KELLER, KATHY KELLEROVÁ

Sú manželia, majú spolu troch synov a pôsobia v USA. V New Yorku založili Redeemer Presbyterian Church. Vďaka podpore Redeemeru vznikli aj ďalšie takmer dve stovky nových kresťanských spoločenstiev.

Timothy je aj autorom bestsellerov Reason for god, Prodigal God, King´s Cross a iných.

Keller, Timothy, Kellerová, Kathy. Smysl manželství. Biblion, Praha, 2014, 270 s. ISBN 978-80-87282-12-0