Niektorí vnímajú Zlého ako rozprávkovú bytosť, iní ho vidia vo všetkom. Kde je pravda?

Vieme, že Boh stvoril duchovný svet, anjelov. Vzbura anjelov – cirkevní otcovia sa domnievajú, že Boh pravdepodobne ukázal anjelským bytostiam svoj plán, že Boží Syn sa má stať človekom. A práve to nebolo niektorým po vôli, lebo vyššie duchovné bytosti mali slúžiť tým nižším, telesno-duchovným. Náš fyzický svet je konečný, ale Boh a svet duchovný je nekonečný. Vo viere vnímame, že sme ponorení do duchovného sveta, kde sú duchovné bytosti – verné Bohu (anjeli) a neverné Bohu (diabli). Božie slovo, z ktorého čerpáme pravdy, nám hovorí o tom, že okolo nás sú aj padlí anjeli, ktorí sú nazývaní: nepriateľ Boží, Satan, Lucifer, starý had, diabol...

Čo patrí medzi najčastejšie klamstvá Zlého?

Kamufluje svoju existenciu: „On neexistuje. On tu nie je.“ To je jeho prvá a veľmi rafinovaná nepravda, lož. Potom môže konať s ešte väčšou účinnosťou. A tak je predstavovaný ako rozprávková bytosť, legenda, súčasť rôznych mýtov, v rámci filozofie: zlo ako nedostatok dobra... Ale tým Zlým je naozaj nepriateľ Boží, ktorý nenávidí človeka, žiarli na neho, chce ho zlikvidovať, najmä jeho večný život.

 

ZAŽÍVAME RENESANCIU VŠETKÝCH OKULTNÝCH PRAKTÍK

Akú s ním máte skúsenosť?

Ako kňaz som do toho istým spôsobom ponorený. Sú to ľudia, ktorí za mnou prichádzajú. Ak ma nepoznajú, snažia sa ospravedlniť: „Prepáčte, pán farár, ja nie som cvok, postihnutý, ale mal som takúto skúsenosť...“ Sú to veľmi negatívne veci, ktoré si sami nevedia vysvetliť, ale cítia ich, prežívajú. Útlaky, priľnutia, rôzne dotyky, nešťastia, pohyby vecí, ktoré sa samy od seba nehýbu, zvuky, šramoty... Najhoršie sú osobné dotyky, napríklad cez chlad, ovanutie, ľudia nemôžu dýchať, sú paralyzovaní. Hoci zmyslami vnímajú, nemôžu sa pohnúť, cítia, že je to duchovná bytosť, ktorá im chce uškodiť. Vnímam zlo cez ľudí, ktorých sa dotýka.

Dnes je na vzostupe okultizmus, ezoterika, New Age...

Je to strašné. Už za čias prvého kráľa Šaula boli vyhubené všetky bosorky. Ťažkých hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu je vzývať temné sily, pýtať sa mŕtvych a podobne. Na Boží príkaz to Šaul urobil a všetky bosorky vyhubil. Ale v závere života on sám vyhľadal bosorku Endore a pýtal sa na dušu zomrelého proroka Samuela.

Dnes je renesancia všetkých týchto okultných metód – veštenie, čarovanie cez rôzne pseudovedecké ponuky – reiki, Silvova metóda, ktoré ponúkajú šťastie, uzdravenie, „požehnanie“, vyriešenie problémov... A človek, ktorý má v sebe hľadanie pravdy a smäd po lepšom živote, sa dostáva do osídel a prekliatia Zlého. Veštci, čarodejníci či iní, ktorí tieto metódy vykonávajú, to častokrát zdedili alebo sa otvorili v rôznych praktikách a sami si neuvedomujú, že sú nástrojmi Zlého.

Môžete uviesť aj nejaký príklad?

Raz som telefonoval s istou paňou, ktorá aj s manželom praktizuje vyvolávanie anjelov – ide o démonických anjelov. Nakričala na mňa, koľko kňazov k nej chodí a ako veľmi druhým pomáha. To sú zase klamstvá Zlého. A takíto ľudia zväčša veľmi ťažko zomierajú. Väčšinou majú v závere života nutkanie na samovraždu. Zlý si ich doslova zviazal ako sluhov, otrokov, a preto mnohokrát ani nevedia, že mu slúžia. Vidíme to aj v televízii, kde sú prejavy veštkýň, čarodejníc, ktoré používajú podobné symboly ako kresťania, Cirkev. A mnohí ľudia, ktorí u nich boli, hovoria: „Pán farár, mali obrázok Panny Márie aj ruženec, zapálenú sviečku!“ Kamufláž Zlého je veľmi silná. Na druhej strane, kto má v sebe Krista, kto je v milosti posväcujúcej, modlí sa, ten cíti nepokoj a vyhne sa tomu.

A ten, kto žije bez Krista?

Je vystavený veľkému prekliatiu, urieknutiu. Smrť prišla dôsledkom hriechu. Mnohé choroby, nešťastia, tragédie sú príčinou práve prekliatí, zviazaností, spolupráce so zlom, Zlým.

 

ZLÝ SĽUBUJE ĽAHŠIE A RÝCHLEJŠIE „RIEŠENIA“

Prečo sa ľudia skôr utiekajú k pomoci veštcov, okultistov?

Lebo ich viera zhasla. Viera v skutočného Boha. Oni potrebujú pomoc. Talianski biskupi asi pred dvadsiatimi rokmi vydali o tejto téme list, kde jasne hovoria, že v niektorých oblastiach Talianska je taký vzostup okultných metód, až to ohrozuje ekonomiku. Keďže sú načierno, bez licencií... Veď kto ti dá licenciu, keď si čarodejník, veštec? Je to obrovský biznis, zisk.

Možno sa k tomu skôr utiekajú preto, že je to rýchlejšie. Vieme, že k svätosti je poriadna drina. K získaniu chariziem (napríklad rozlišovania, proroctva, uzdravovania a podobne), ktoré Boh dáva, vedie náročná cesta. Človek musí mať ten dar, otvoriť sa preň, byť pokorný, dar roztrénovať a používať. Ale pri okultizme je to veľmi jednoduché. Upíšeš sa svojím spôsobom diablovi a zažívaš rôzne pseudo-uzdravenia. Satan ti uzdraví tvoju chorú ruku, o mesiac prídeš s chorou nohou, Satan ti uzdraví chorú nohu, o ďalší mesiac prídeš s chorou chrbticou, ktorá ťa bolí, aj tú ti uzdraví. Lenže problém je v tom, že choroba sa premiestňuje. Satan nelieči, neuzdravuje komplexne – ducha, dušu a telo. To je jeho finta, kamufláž. A človek si na to rýchlo zvykne.

Na čo nás Zlý najčastejšie láka?