Pre kňazstvo ste sa rozhodli v krajine, v ktorej sú kresťania prenasledovaní. Kto vás inšpiroval pre toto povolanie?

Za kňaza ma vysvätili 13. októbra v roku 2001, biskupom som od 28. januára minulého roku. Moje povolanie začalo niekedy okolo roku 1998, počas môjho štúdia na univerzite. Mal som veľa priateľov, moslimov i kresťanov. V tom čase bolo v Bagdade ešte mnoho kresťanov. Cítil som, že ma Boh volá, aby som slúžil Cirkvi v Iraku. Som Bohu vďačný za všetko, čo mám.

A kto ma inšpiroval k povolaniu? Bol to Ježiš Kristus - svojím slovom a svojím spôsobom života. Svojou láskou k ľudstvu, ku každému jedinečne. Ako kňaz som bol povolaný, aby som pokračoval v misii, ktorú má iracká cirkev.

Ako prijala rozhodnutie stať sa kňazom vaša rodina?

Pochádzam z kresťanskej rodiny (úsmev). Spočiatku môjmu rozhodnutiu príliš nedôverovali (smiech). No neskôr ho prijali a boli veľmi šťastní.

 

KRESŤANSTVO BOLO V IRAKU SKÔR AKO ISLAM

Aká je história irackých kresťanov?

Kresťanská cirkev v Iraku je apoštolská cirkev, jej začiatky siahajú do prvého storočia. Tradícia hovorí, že do Iraku priniesol dobrú zvesť apoštol Tomáš. Prišiel sem evanjelizovať ľudí, ktorí tu žili, aby im ohlásil evanjelium. Tá sa potom rozširovala na východ: do Indie a Číny.

Iná tradícia zasa hovorí, že dvaja z učeníkov svätého Tomáša ostali v Iraku a stali sa apoštolmi našej cirkvi. Boli to svätí Adai a Mari. Pokračovali v tom, čo tu začal ich predchodca v 50.- 60. rokoch prvého storočia.

Odkedy je v Iraku islam?

Kresťanstvo tu bolo skôr ako islam, ten prišiel do Iraku v siedmom storočí. Kresťanstvo tu bolo vtedy už šesť storočí predtým. Boli sme súčasťou Perzskej ríše. Svet bol vtedy delený na dve ríše: Perzskú a Rímsku. Naša časť sveta bola akoby zabudnutá, pretože medzi ríšami neexistovalo žiadne spojenie.

Ako vyzerá situácia s kresťanmi dnes?

Pred rokom 2000 tu žil približne jeden milión kresťanov. Aktuálne ich tu je okolo 250 000. Mnohí utiekli kvôli vojne do Egypta, Ameriky, Austrálie , Kanady, či iných krajín.

Máte o nich informácie? Prijali ich v týchto krajinách?

Áno, sú tam akceptovaní. Množstvo utečencov žije aj v iných krajinách, napríklad Libanone či Turecko a sú registrovaní na úradoch v Amerike. Čakajú na príležitosť vycestovať.

 

CIRKEV ROBÍ, ČO JE V JEJ SILÁCH

Správy a fotografie, ktoré sa u nás objavujú, sú drastické a šokujúce. Aká je súčasná situácia s prenasledovaním kresťanov v Iraku?

Je to presne tak, ako to vidíte v médiách.  Pred dvomi mesiacmi, presne 6. augusta 2014, sa islamistická organizácia v Iraku a Sýrii ISIS, usídlila v Mosule a ďalších troch mestách na severe Iraku. Na severe Mosulu máme štyridsať kresťanských obcí. ISIS zabrala všetky tieto obce a prinútila ich opustiť svoje domovy.

Takže momentálne máme okolo 120 000 kresťanov bez domova. Sú to ľudia, ktorí opustili všetko: svoje domy, prácu, kostoly, kláštory. Odišli do Kurdistanu, do veľkých miest Erbil, Dohuk a Sulaymaniyah.

Aktuálne sa nachádzajú vo veľmi zlých podmienkach: trpia nedostatkom jedla, oblečenia a základných vecí, ktoré potrebuje k životu ľudská bytosť. Sú to veľmi zlé podmienky. Táto situácia pretrváva, pretože kresťanské obce sú stále pod kontrolou islamskej armády a ľudia sa nemôžu vrátiť späť.

Podporujú vás ostatné krajiny sveta a pomáhajú vám?

Áno. Najmä krajiny z Európy, Ameriky, Austrálie a Kanady sa podieľajú na humanitárnej pomoci. Angažujú sa predovšetkým biskupské konferencie, ktoré sa snažia pomôcť našej cirkvi. Tá potom pomáha ľuďom.  Je to však stále nepostačujúce, pretože je tu obrovské množstvo ľudí, ktorí opustili svoje domovy a prácu, prišli o všetko.

Čelíme veľmi náročnej situácii. Nevieme, ako riadiť taký obrovský počet ľudí. Je pre nás veľmi ťažké pomôcť každému človeku. Títo ľudia sú stratení, no my nemáme kapacitu a nemôžeme si dovoliť zabezpečiť potreby pre takéto množstvo ľudí.

Ako vyzerá zdravotnícka pomoc?

Je to tiež veľký problém. Ľudia mnoho trpia a nemajú možnosť nájsť potrebnú zdravotnícku pomoc. Spôsobuje to nárast chorôb, ktoré sa medzi ľuďmi šíria. Ľudia žijú vonku, v chlade a nemajú k dispozícii teplé oblečenie. Toto je aj príčina, prečo majú naši ľudia toľko zdravotných problémov.

Aké je momentálne počasie v Iraku?

Začína sa ochladzovať. Máme tu teraz zimné obdobie.

Ako je to s duchovnou podporou?

Cirkev robí, čo je v jej silách. Treba si uvedomiť, že veľa kostolov je obsadených samotnými ľuďmi, ktorí prišli o domov. Trávia tam čas, spia tam. Takto je náročné organizovať duchovné aktivity, no i tak sa kňazi i biskupi snažia zorganizovať v týchto chrámoch spoločné modlitby a denné sväté omše. Pre naplnenosť však nie je možné robiť mnoho aktivít. Potreby, ktoré ľudia nemajú v prvom rade naplnené, sú materiálneho charakteru. Snažíme sa preto predovšetkým naplniť najprv tie.

V tejto náročnej situácii - chcú sa ľudia modliť?

Áno. Veľa ľudí sa chce modliť. Mnohí sa chcú zúčastňovať duchovných aktivít. Som dekanom biblickej fakulty a aktuálne máme približne tridsať študentov, ktorí sa rozhodli študovať teológiu. Toto sú dôkazy, že sa ľudia chcú učiť a opravdivo sa modliť.

Situácia je však náročná a ... keď trpíte, nedokážete sa modliť.

 

BOH MÁ DEJINY VO SVOJICH RUKÁCH

Prečo je voči kresťanom takáto nenávisť?

Moslimovia, predovšetkým fanatickí moslimovia a fundamentalisti, majú o kresťanoch nesprávnu predstavu. Považujú ich za pomýlených, dokonca za nevercov, pretože neveria v ich proroka. Ako kresťania veríme v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, čiže troch bohov. A toto je veľmi nesprávne, keď si myslia, že neveríme v jedného Boha, ale v trojbožstvo. Sú to predovšetkým nesprávne predstavy.

Tieto mesiace zažívame rastúcu tendenciu islamizovať spoločnosť. Moslimovia sa snažia presadiť svoje islamské právo šaría. Kresťania sú iní, a aj preto sú prenasledovaní.

Poznáte osobne moslimov, ktorí sa obrátili na kresťanské náboženstvo?

Je ich veľké množstvo, ktorí denne žiadajú o to, aby sa mohli stať kresťanmi.  Nie je to však ľahké, pretože zákon takýchto ľudí trestá. V Iraku je síce náboženská sloboda a sloboda vierovyznania a teda každý môže slobodne praktizovať svoje náboženstvo. Nie je však povolené rozhodnúť sa pre iné náboženstvo. Kresťania môžu byť kresťanmi, ale ak sa moslim rozhodne stať kresťanom, je potrestaný. Toto je veľmi zlé.

Deje sa to i naopak? Stali sa z niektorých kresťanov moslimovia, napríklad zo strachu či pod nátlakom?

Áno, stáva sa aj to. Nejde o veľké množstvo, ale niektorí kresťania naozaj prešli na islam. Ide najmä o zmiešané manželstvá medzi kresťanmi a moslimami. Zákon vlastne núti ženu, či muža, stať sa moslimom. Takýmto spôsobom zopár kresťanov konvertovalo na islam.

Je nádej, že sa situácia v Iraku zlepší? Budú sa môcť ľudia vrátiť do svojich domovov?

Ak mám povedať pravdu, neverím tomu. Som veľmi pesimista, keď sa pozerám na aktuálnu situáciu. Všetko naznačuje, že ISIS narastá, obsadzuje ďalšie a ďalšie mestá na Strednom východe, predovšetkým v Sýrii a Iraku. Bolo by to veľmi ťažké oslobodiť tieto obce a mestá a trvalo by to veľmi dlho. Nie som teda veľký optimista v tom, či sa budú môcť vrátiť kresťania domov. Neprestávame sa však modliť a vieme, že Boh má dejiny vo svojich rukách. Modlime sa k Bohu, aby bol v našej krajine opäť nastolený mier.

Ako budú riešiť svoje osudy tí, ktorí utiekli? Nájdu si domov v Európe,  Amerike, či v iných krajinách?

Myslím, že mnohí opustia Irak a odídu do Európy, Austrálie, Kanady či inde, pretože majú vonku veľa priateľov, ktorí už z Iraku odišli predtým.

Situáciu v prenasledovaných krajinách často spomína a za týchto ľudí sa modlí pápež František. Spôsobuje Vám radosť vedieť o tejto duchovnej podpore?

Áno, áno, samozrejme! Pápež už veľakrát telefonoval, aj vyzýval prezidentov krajín, ktorí sú zodpovední za situáciu. Naliehal na nich, aby sa pokúsili nájsť mierové riešenie tohto problému. Snaží sa tiež nadviazať dialóg s moslimami a porozumieť tomu, kde leží ozajstné jadro konfliktu medzi týmito dvomi stranami a ako tie strany možno zmieriť.

Sme na nášho pápeža a na našu Cirkev hrdí, hoci je situácia vážnejšia, než sme očakávali. Štátne pravidlá všetko ešte viac destabilizujú.

 

ĎAKUJEME, ŽE SA ZAUJÍMATE O NAŠE PROBLÉMY

Existuje nejaký konkrétny spôsob, ako vám možno pomôcť?

Existuje veľa spôsobov: môžete poslať zimné oblečenie. Môžete zaslať peniaze, aby sme mohli nakúpiť jedlo a zdravotné potreby alebo preplatiť ošetrenia v nemocniciach... Záleží len na Vás, či chcete pomôcť, my budeme veľmi vďační. V týchto chvíľach potrebujeme akúkoľvek pomoc.

Na mnohých miestach Slovenska sa konali adorácie za prenasledovaných kresťanov, i za kresťanov z vašej krajiny. Máte nejaký odkaz pre ľudí, ktorí na Vás myslia?

Chcem im v prvom rade poďakovať, že sa za nás modlia. To, čo najviac potrebujeme, je vrúcna modlitba. Ďakujem všetkým deťom, ktoré sa modlia za deti v Iraku. Ďakujem všetkým rodinám, ktoré sa modlia za kresťanské rodiny u nás.

Ďakujem, že sa zaujímate o naše problémy, pretože sme jedna Cirkev. Toto musíme pochopiť, musíme sa navzájom podporovať, byť si nablízku.

Chcem Vám odkázať, že sme pevní v našej viere, v našej nádeji a v našej láske k Ježišovi Kristovi. Odmietame zaprieť našu vieru a naše náboženstvo, nech by bol na to akýkoľvek dôvod. Sme hrdí na to, čo prežívame, hoci to bolí. Napĺňa nás hrdosťou, že môžeme trpieť pre Krista. A sme hrdí, že máme bratov a sestry ako ste vy, ktorí sa za nás modlia. Ďakujeme a nech Vás Boh žehná.

 

...

Otec biskup napísal príhovor v novej knihe, ktorá hovorí o svedectvách prenasledovaných kresťanov v Iraku. Odporúčame!

Knihu si môžete v predpredaji zakúpiť tu, kde nájdete aj viac informácii.