Prednášate o rodine, manželstve, sexualite, pravej láske, o tom, ako milovať a byť milovaný. Prečo ste sa ako kňaz rozhodli venovať ochrane rodiny, ochrane predmanželskej čistoty? 

Teraz po rokoch to vnímam ako znamenie čias. Prvý impulz som prijal asi štyri roky pred kňazskou vysviackou, keď som ako študent teológie bol so spolužiakmi v detskom domove robiť Mikulášsky program pre deti. Deti boli veľmi smutné, napriek našej snahe ich potešiť. Jedno dievčatko asi osemročné, nám povedalo: „Ja sa neviem tešiť, lebo mi chýba ocko a mamka“. Uvedomil som si, že dospelí urobili chybu a nevinné dieťa trpí. Bolo mi ľúto tých detí, ktoré za nič nemôžu a nesú následky na celý život. V modlitbách som prosil Boha o milosť lásky pre ne. Moja túžba pomáhať ešte viac vyrástla.

Keď som sa stal kňazom, nabrala reálnu podobu. Boh mi dal dar prednášať, aby som mohol slúžiť mladým a rodinám, aby sa azda aj tak mohlo naplniť to, o čo som prosil v modlitbe. Možno aj cez príbeh Božej služobnice Anky Kolesárovej, mučenice čistoty, mi Boh vložil do srdca túžbu chrániť mladým nevinnosť. Práve kvôli panenstvu mnoho dievčat obetovalo svoj život. Niektoré z nich boli Cirkvou aj blahorečené či svätorečené. Stretol som veľa zranených mladých ľudí, ktorí prišli o nevinnosť buď zneužitím alebo vlastným vedomým zlyhaním. Chceli vymazať to, čo ich trápilo. Veľmi túžili byť čistí ako predtým. Nevedeli si odpustiť. A tak som hľadal spôsob, ako im pomôcť ponúknutím novej cesty - urobiť hrubú čiaru za minulosťou a začať odznova s čistým štítom. Božie milosrdenstvo poskytuje človeku novú nádej. Som presvedčený, že predmanželská čistota je vždy požehnaním pre vzťah mladých a vytvára zdravý základ pre harmonické manželstvo a šťastnú rodinu.

Vo svojom, na službu bohatom živote, ste stretli stovky mladých párov. Ako ich vzťah ovplyvňujú rodiny, z ktorých vychádzajú? Môže  rozhodnutie pre a proti predmanželskej čistote ovplyvniť rodinná situácia mladého človeka?

Panenstvo a panictvo sú dve vzácne perly do pokladnice manželskej lásky, z ktorej čerpajú vzájomnú úctu a dôveru. Nemajú si čo z minulosti vyčítať. Nosia v sebe vedomie daru a kúsok neba. Jedna bývalá  striptérka po obrátení napísala v svedectve mladým, že byť čistí do manželstva musí byť niečo „nebeské“. Z výchovy vieme, že slová povzbudzujú, ale príklady priťahujú. Najlepším výchovným prostriedkom v rodine je príklad. Deti cítia, že intimita je vzácna a má svoju posvätnosť.

Niektorí mladí mi povedali, že im rodičia vydali svedectvo o čistote až do manželstva, a to ich motivovalo chrániť si panenstvo a naďalej rozvíjať túto kultúru čistých vzťahov. Neznamená to však, že ich deti sú uchránené od pokušení a že isto nezlyhajú. Stáva sa, že aj dieťa vzorných rodičov niekto zneužije alebo ho zvedie na zlé cesty. Preto treba vždy vyprosovať milosť ochrany pred nečistotou sebe aj svojim deťom. Závoj cudnosti chráni súkromie intimity každého človeka. Ak rodičia nie sú vzorom pre svoje deti v čistote, alebo je rodina neúplná, treba mladým pomôcť objaviť krásu a silu čistého vzťahu cez spoločenstvo Cirkvi, ktorá je duchovnou rodinou a strážkyňou morálnych hodnôt. V spoločenstvách sú mladí formovaní podľa ideálov čistej lásky, aby ich vzťahy neboli falošné, ale pravdivé a úprimné.

Ak rodičia oľutovali svoje zlyhanie v predmanželskej čistote a poprosili deti o odpustenie, že v tejto veci nemôžu byť pre ne vzorom, ich úprimné svedectvo môže dať váhu hodnote čistoty, o ktorú sa oplatí bojovať a chrániť si ju ako rodinné bohatstvo vernosti a lásky. Mám skúsenosť, že mladí, ktorí boli  poučení zlyhaniami vo svojej rodine, sa rozhodli, že nechcú žiť nečisto ako ich rodičia alebo súrodenci. Vyšli síce z ťažkých rodinných vzťahov, ale založili si krásne požehnané manželstvá. V spoločenstve veriacich objavili hodnotu a krásu čistých vzťahov a zatúžili byť šťastní.

Máte obľúbenú stať zo Sv. písma, ktorú odporúčate na čítanie mladým párom?

Božie slovo je plne nádherných textov o hĺbke života a o láske.

  • Hymnus na lásku je neprekonateľný. (1Kor 13, 1-13)
  • „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8)
  • „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.“ (Ef 1, 3 – 4)
  • „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“.  (Jn 1, 16)
  • „...Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“. (1 Jn 4, 16)
  • „Milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha“ (1 Jn 4, 7)
  • „...utkal si ma v živote mojej matky, chválim ta, že si ma utvoril tak zázračne, všetky tvoje diela sú hodny obdivu... Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce...“ (Ž 139, 13 - 14 a 23)

Viete aspoň približne, koľko manželstiev už máte na svedomí? (Ja som jedno z nich, vraví redaktorka Zuzka :) )