Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že  v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť.  Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

 

POZITÍVNY PROJEKT NEPOTREBUJE NENÁVISTNÉ ÚTOKY

Každý, kto si vyberie v referende 3x áno, ba vôbec na referendum pôjde, je onálepkovaný titulmi: rasista, bigotný katolík, stredoveký spiatočník, hlupák proti ľudským právam a netolerantným človekom. Ste takým človekom?

Som ešte aj bláznom pre Krista. S radosťou by som všetky tieto "tituly" prijal, dokonca by som si ich nechal vytlačiť na tričko a chodil s nimi po Bratislave po Obchodnej ulici.

Čím bližšie je referendum, tým viac je zosmiešňovaná tradičná rodina a tradičné hodnoty, stúpa agresivita útokov na sociálnych sietiach alebo prostredníctvom médií. Odkiaľ sa berie takáto nenávisť?

Faktorov môže byť viacero. Každé zlo chce priniesť do ľudských dejín vždy niečo nové. Fašisti novú rasu, komunisti nového človeka, súčasná mocná lobby európskych menšín chce priniesť "novú rodinu".  Nenávisť a útoky, ktoré spomínate, sú dôkazom toho, že sa plánuje šíriť negatívna vec. Pozitívne projekty totiž ku svojmu šíreniu nenávistné útoky nepotrebujú. Už to je varovanie.

Sledujete dianie v zahraničí? Sú tam známe prípady, keď podaním jedného prstu si stiahnu aktivisti celú ruku. Slovenskí aktivisti proti referendu tvrdia, že sa to u nás nemôže stať. Môže takýto trend zasiahnuť aj našu krajinu?

Môže. A stane sa to aj u vás! Pôjde o taktiku tzv. pomalých krokov. Klasickým prípadom bola likvidácia tehotenstva - potrat. Najprv platil absolútny zákaz, potom bol potrat povolený iba cez "potratovú komisiu", nasledovalo zrušenie komisie a dnes môže ísť neplnoleté dievča na potrat bez toho, aby o tom vedeli jej rodičia. Podobný vývoj očakávam u eutanázie. Dnes zákaz, zajtra povolená eutanázia cez nejakú komisiu a potom i bez komisie, ako na bežiacom páse.

 

DNES JE MÓDA MAŤ VŠETKO NA JEDNO POUŽITIE

Prvá referendová otázka hovorí o tom, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a ženou. Súhlasíte s tým? V čom je to dobré?

V tom, že je to prirodzené.

Ako sa to dá zdôvodniť, ak sa na to nechceme pozerať nábožensky?

Vôbec nepoužívam náboženský pohľad. Je to pohľad čisto ľudský. Prečo sa referendum spája s cirkevnými názormi? Držme sa predovšetkým prirodzených názorov.  Poznám mnoho ateistov, ktorí sú silne proti potratom a homosexuálnym "manželstvám". Cítia to ako niečo proti biologickej norme a ľudskej prirodzenosti.

Ako vyzerá situácia s registrovanými partnerstvami v Čechách? Bol to pre vašu krajinu krok vpred?

Táto novinka u nás funguje krátko, nemôžem to teda zodpovedne posúdiť.

Často sa hovorí, že sa obhajuje tradičná rodina, no tá je pritom v kríze a nefunguje. Dokáže povstať z krízy a je dobré za ňu bojovať? Neprišiel čas na iné fungujúce formy spolužitia?

Za dobré veci je nutné vždy bojovať. Predchádzajúce generácie mali snahu opraviť poškodené. Dnes je móda mať všetko na jedno použitie.  Vreckovky na jedno použitie, plienky na jedno použitie, manželstvo na jedno použitie. Dnes sa manželstvo pokazilo, zajtra ho vyhodím a pozajtra si nájdem nového partnera.

Rodina sa pozdvihne, keď nebude vystavená podobným nebezpečným útokom, ako je tomu dnes. Keď sa zmení mentalita v celej spoločnosti. V kultúre, v školstve, v médiách.

 

CIRKEV MÁ BYŤ VERNÁ BOŽIEMU SLOVU

Cirkvi sa vyčíta, že sa môže starať o svoje ovečky a riadiť im život, ale nemá riešiť tých, čo chcú život iných. Mala by byť Cirkev ticho a tolerantná?

Takáto výčitka voči Cirkvi je produktom alergie primitivizmu a súčasne je smiešna. Neveriaci si predsa môžu žiť, ako chcú a nemusia brať ohľad na stanovisko Cirkvi. Prečo ich to dráždi a provokuje?  V spoločnosti je mnoho inštitúcii a politických strán, teda i mnoho názorov, a každý si môže vybrať, bez obavy, čo si o mne myslia tí druhí.

Mne osobne sú ľahostajné názory českých komunistov. Slovenským neveriacim a miliónovým matrikovým katolíkom môžu byť ľahostajné postoje, ktoré má Cirkev. Tomu sa predsa hovorí tolerancia.

A pokiaľ ide o hlas Cirkvi kdekoľvek na svete, má naň právo a vernosť Božiemu zákonu je dokonca jej povinnosťou.

Častou námietkou tiež býva: Nevieme, čo by ste urobili vy, keby za vami príde vaše dieťa, že je homosexuál. Ako by sa zachoval Max Kašparů?