Pracujete mnohé roky s rodinami. Chystáte sa na referendum za rodinu?

Určite sa chystám. Považujem ho za historickú udalosť pre Slovensko a práve tým, že sa dlhodobo venujem rodinám, ho vnímam ako priestor, kedy môže rodina nájsť novú pozornosť. Na všetky otázky sa chystám odpovedať áno, pretože ich považujem za zmysluplné napriek všetkým rôznym kontroverzným diskusiám.

Jeden z vašich článkov mal názov "Je referendum za rodinu naozaj nevyhnutné?" Aká je vaša odpoveď?

Napísal som tam, že by to nebolo nevyhnutné, ak by rodinu v súčasnosti neohrozovali nové teórie. Rodina je, samozrejme, pod mnohými tlakmi: ekonomickými, sociálnymi a politickými. To, čo ju však najviac ohrozuje, je akási skepsa voči manželstvu a rodine. Skúsenosť mladých ľudí často hovorí o tom, že manželstvo ich rodičov je ťažké. Veľa razy prídu k záveru, že nepotrebujú k životu papier a manželstvo nechcú žiť tak ako to vidia vo svojom okolí. Hovoria, že byť manželmi nie je pre život dôležité.

Keď potom príde nejaká nová teória, ktorá takýto spôsob uvažovania podporí, v spoločnosti nastane záujem o niečo, čo by bolo pred pár rokmi nemožné a nepredpokladateľné.

Žiť v manželstve je však asi naozaj náročnejšia ponuka a ťažšia...

Keď robievam kurzy pre manželov, poviem im, že mám pre nich dobrú a zlú správu. Tá zlá je, že manželstvo sa nedá zvládnuť vlastnými silami, tá dobrá, že ide o poslanie, ktoré im dáva Boh a Boh im ponúka špeciálnu milosť, aby to zvládli.

Som si istý, vďaka mnohonásobnej skúsenosti sprevádzania rodín, že žiť v rodine je aj veľmi ťažké, no je to jedno z najvznešenejších poslaní, ktoré človek má a prináša mu naplnenie a sebarealizáciu. Toto poslanie je ťažké, no zároveň radostné. Nakoniec aj Ježiš hovorí, že nám dáva jarmo, ktoré je príjemné.

Sú však aj rodiny, ktoré sú neveriace a nespolupracujú s Božou milosťou. Čo vtedy?

Rodina a manželstvo nemajú iba sviatostný rozmer. Poznáme manželstvá, ktoré sú manželstvami napriek tomu, že nie sú sviatostnými. Ak sa pozrieme na najprirodzenejšie nastavenie človeka a na jeho fyziologické uspôsobenie, či na psychologické prežívanie, vidíme všade veľkú príťažlivosť medzi mužom a ženou. Túžbu vytvoriť stabilný vzťah, túžbu splodiť deti a tešiť sa z nich.

Ak prichádzajú nové myšlienkové tendencie, ktoré hovoria že manželstvo alebo vzťah medzi mužom a ženou je zastaraný stereotyp, ktorý je potrebné nahradiť inými formami vzťahov a inými formami manželstva, je to niečo, čo nezodpovedá najprirodzenejšiemu a najzákladnejšiemu nastaveniu človeka. Bez ohľadu na to, či manželstvo človek prežíva z náboženskej stránky alebo iba z ľudskej.

 

MANŽELSTVO MUŽA A ŽENY POVAŽUJÚ ZA SOCIÁLNY KONŠTRUKT

Spomínali ste rodovú teóriu. Čo je to za teóriu?

Je to výsledok dlhodobého a dlhoročného akademického uvažovania konkrétnych ľudí - medzi nimi napríklad Judith Butlerovej, profesorky na Californskej univerzite, ktorá je súčasťou silného feministického hnutia. Došla k záveru, že žena nikdy nebude dostatočne rovnocenná mužovi, pokiaľ si nebude môcť vybrať, že je muž. Zjednodušene povedané. Postavila to na báze skúmania rôznych tendencií v človeku, kde sa ukázalo, že niekedy nie je orientácia zameraná len heterosexuálne, ale aj homosexuálne.

Túto teóriu začala aplikovať na život v spoločnosti a dopracovala sa k tomu, že manželstvo muža a ženy je iba sociálny konštrukt, pretože priraďujeme mužovi na základe jeho biologického pohlavia nejaké špecifické úlohy a žene tiež. A človek tým, že je slobodný, musí sa týchto sociálnych tlakov zbaviť a slobodne sa rozhodnúť, akú rolu bude v spoločnosti hrať a až vtedy si budú muž a žena navzájom rovnocenní.

Táto teória zarezonovalo na medzinárodnom fóre, viac razy bola ocenená medzinárodnými inštitúciami, jej závery zaznievajú na konferenciách, ktoré sú organizované pod hlavičkou OSN... Teória vzbudzuje mnoho otázok, no v každom prípade získava čím ďalej väčšiu pozornosť  a tieto závery sa stále častejšie implementujú do legislatívy jednotlivých krajín.

Nedávno ste spomínali, že ju podporuje aj Európsky parlament...

Určite áno. Veľmi ťažko sa niekedy dopracovať k explicitným znakom tejto podpory, ale je veľmi jednoduché zistiť, že za mnohými tendenciami v legislatívnych úpravách stoja tieto myšlienky. Ak si pozrieme pramene rôznych kurzov na Slovensku, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou, pričom sa rodová rovnosť neustále predstavuje ako zápas o zrovnoprávnenie mužov a žien (rovnaké postavenie, príležitosti, platy), nájdete tam ako zdroj uvádzanú napríklad aj literatúru od Judith Butlerovej, ktorá vyšla v slovenčine pod názvom Trampoty s rodom alebo iné publikácie, ktoré veľmi jasne hovoria o rodovej teórii.

 

SEXUALITA IBA PRE POTEŠENIE

Mnohí aktivisti namietajú: Nech si každý žije to, čo chce. Môže rodová teória ohroziť slovenskú tradičnú rodinu?

Bolo by to v rámci demokratického usporiadania spoločnosti v poriadku, ak by sme v spoločnosti zápasili o to, že ak je niekto iný a v menšine, ak je nejakým spôsobom utláčaný, znevažovaný alebo diskriminovaný, keď by sme sa o týchto ľudí na okraji spoločnosti starali. Veď tomu nás učí aj Ježiš.

Tu sa však situácia obracia, keď si začína menšina nárokovať na to, aby napr.  jej chápanie manželstva bolo  samozrejmou súčasťou života väčšinovej spoločnosti zakotvenou aj legislatíve.  Napríklad vo Francúzsku sa začína veľmi silno diskutovať o tom, že logo tradičnej rodiny je homofóbne. Veľké obchodné spoločnosti sú rôznymi pákami donucované k tomu, aby toto logo zamenili za iné.  Je to jasný znak, že menšina začína ovplyvňovať väčšinu. Väčšina chce dnes jednoducho vyjadriť, že toto je pre nás neprijateľné. Nechce poškodiť menšinu, ale chce zastaviť nároky menšiny, ktoré sú neprijateľné pre väčšinu.

V súčasnosti sa nehovorí už iba o homosexualite, ale aj pedofílii, spomínajú sa rôzne ďalšie netradičné typy zväzkov... Prečo ľudia experimentujú so sexualitou?

Pokiaľ viem, v Holandsku už existujú aj trio zväzky napr.  jeden muž a dve ženy.  Veľa nad tým uvažujem, prečo je to tak, keďže sám prednášam morálnu teológiu. Je to veľmi komplexná otázka, ale v zásade sa to dá zhrnúť do dvoch bodov.