Tento týždeň boli zmenené pravidlá parlamentu, riešila sa demografia na Slovensku a existencia Aliancie za rodinu začala byť ohrozená. Prečítajte si aktuálny prehľad týždňa Z parlamentu.

Nový rokovací poriadok

Túto stredu parlament definitívne schválil nový rokovací poriadok NR SR. Čo to v praxi znamená?

Doteraz mohli poslanci vystupovať bez limitu – mali neobmedzený čas na svoje vystúpenie, bez ohľadu na to, či sa prihlásili písomne alebo ústne. Odteraz budú mať maximálne dvadsať minút, aj to len vtedy, keď sa do rozpravy vopred písomne prihlásia. Ak sa do nej prihlásia ústne, budú mať na vystúpenie najviac desať minút.

V rokovacej sále sa tiež zakazujú akékoľvek audiovizuálne pomôcky – bannery, transparenty, grafy či malé obrázky – nič sa nesmie používať. Poslanci nebudú môcť v rokovacej sále ani natáčať video, nahrávať zvuk či fotografovať. Ak niektorý z týchto zákazov porušia, hrozí im pokuta 2 000 eur a pri druhom porušení 4 000 €.

Je dôležité pripomenúť, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady prechádzala v minulosti vždy so širokým konsenzom koalície a opozície. Tentoraz si však jeho zmenu mocensky presadil Andrej Danko, ktorý neakceptoval námietky opozície na spoločný postup.

V ten deň, keď sa schválil nový rokovací poriadok, som bol v parlamente. A bol som z toho reálne smutný. Obmedzenie času na vystupovanie poslancov bez toho, aby s tým oni sami konsenzuálne súhlasili, nie je dobrým signálom pre demokraciu na Slovensku.

Poslanci sú totiž zástupcovia občanov a mali by mať slobodnú možnosť reprezentovať ich názory, a to rôznymi spôsobmi. Obrazom nespravodlivého zákona je tiež fakt, že jeho tvorca – Andrej Danko, si pre seba ako predsedu NR SR ponechal neobmedzený priestor na vystupovanie. Tiež je nepochopiteľné, že v postmodernej dobe, v 21. storočí, keď sa celá mediálna komunikácia presúva do obrazu, zvuku a videa, ide Slovensko opačným smerom. Treba veriť, že sa súčasná koalícia umúdri a nebude v budúcnosti uberať ďalšie práva opozičným poslancom. Zrelosť demokracie je totiž v tom, že väčšina (to znamená koalícia) ostatných neutláča, ale chráni práva menšín (čo je v tomto prípade opozícia).

 

Konferencia Family mainstreaming

Konferencia biskupov Slovenska organizovala tento piatok konferenciu na tému demografickej a kultúrnej krízy. Podľa ich slov sa Európa nachádza v hlbokej demografickej, hodnotovej a kultúrnej kríze. Nízka pôrodnosť bude čoraz väčšmi spôsobovať hospodárske, sociálne a kultúrne problémy.

Demografia je vážny problém Slovenska. Dlhodobá podpora sociálnej namiesto rodinnej politiky spôsobila, že naša krajina vymiera a také politiky ako dôchodkový systém možno o pár desiatok rokov vôbec nebudú schopné existovať. Preto je veľmi dôležité, že KBS takúto konferenciu organizovala a že sa na nej zúčastnili politici z viacerých politických strán.

Slovensko potrebuje totiž strategickú zmenu v tejto oblasti a spoluprácu politických strán na tom, aby sa tu konečne začalo rodiť viac detí.

 

Skončí Aliancia za rodinu?

Aliancia za rodinu (AzR) bola nútená zaplatiť pokutu tritisíc eur Štátnej komisii pre voľby a financovanie politických strán. Dôvodom na udelenie pokuty bola kampaň s názvom Hlas za rodinu, ktorú AzR organizovala pred parlamentnými voľbami. Podpisom Deklarácie za rodinu sa kandidáti zaviazali, že budú v prípade zvolenia presadzovať prorodinné hodnoty združenia.

Vďaka tomuto prišla AzR o podstatnú časť svojho ročného rozpočtu. Rozhodla sa preto obrátiť s výzvou na všetkých kandidátov, ktorí sa pred voľbami pripojili k jej iniciatíve. V súčasnosti až dvadsiati z nich vykonávajú poslanecký mandát v Národnej rade SR.

Na túto výzvu obratom reagovali poslanci Anna Verešová (bývala hovorkyňa AzR) a Richard Vašečka. Tí verejne prisľúbili finančnú pomoc a vyzvali ostatných poslancov NR SR aby sa k nim pripojili.

Treba povedať, že nový volebný zákon, na ktorého základe Aliancia za rodinu dostala pokutu, je napísaný veľmi nešťastne a byrokraticky. Len čo sa ktokoľvek rozhodne verejne podporiť ktoréhokoľvek kandidáta či stranu vo voľbách, prípadne aj viacero rôznych strán, musí sa zaregistrovať ako tretia strana a absolvovať zložitý administratívny proces. Taktiež je dôležité spomenúť, že AzR pokutu dostala ako jediná z občianskych združení. A rozhodoval o nej človek, ktorý bol verejným kritikom referenda za rodinu.

Je veľmi dobré, že niektorí poslanci okamžite zareagovali a sú pripravení AzR pomôcť. Malo by to byť však aj povinnosťou ostatných poslancov NR SR, ktorí využili pomoc Aliancie za rodinu počas kampane, aby jej to teraz, v čase, keď to najväčšmi potrebuje, adekvátne vrátili.

 

Nebeský Otec, prosíme ťa za slovenský parlament. Prosíme ťa za to, aby panovala vzájomná úcta medzi vládnymi a opozičnými politikmi. Prosím ťa, vezmi každú nenávisť a nahraď ju tvojou láskou a pravdou.

Otče, prosíme ťa za demografiu na Slovensku. Požehnávaj slovenské rodiny, aby sa nebáli mať viac detí a našim politikom klaď na srdce dôležitosť rodinnej politiky.

Ocko, prosíme ťa aj za Alianciu za rodinu. Ďakujeme za všetko dobré, čo urobila pre Slovensko a prosíme ťa, aby si jej pomohol s ich finančnými problémami. Amen.

 

...

Snímka: pixabay.com