Ak si niekedy kládla na svojho manžela takéto očakávania, ruku hore.

OK, ja už dávam ruku dole, a ak si ju zdvihla aj Ty, tiež ju môžeš zložiť.

To, čo manželky musia prestať robiť, je očakávať, že ich manželia budú plniť úlohu, ktorú môže zvládnuť iba samotný Kristus.

Svojho muža zo srdca milujem, ale je v mojom živote na druhom mieste. Na prvom a prednostnom mieste je môj Spasiteľ, ktorý je v každom zmysle slova dokonalý. Jeho milosť nezlyháva a Jeho trpezlivosť nekončí. Michael by sa tomu nikdy nemohol vyrovnať a ja by som to od neho nemala očakávať.

Čo vidím, je muž, ktorý sa vzmáha v milosti, a ten pohľad sa mi veľmi páči.

Ale nie vždy som ho videla takto. Vlastne si pamätám, že úplne prvýkrát, keď sme sa pohádali, som bola zdrvená. Bolo to pár rokov nato, ako sme sa vzali - áno, trvalo nám tri roky, kým sme na seba vybehli. A keď sme sa už pohádali, zostal som úplne zmätená.

Ako sa vôbec mohol ku mne správať tak netrpezlivo, ak ma skutočne miluje? Prečo nepríde a neospravedlní sa? A predovšetkým, prečo ma jeho slová tak strašne bodali?

Pravdepodobne som sa ja mala pýtať samej seba, prečo som taká netrpezlivá, ale to som nespravila. Možno som mala sebe položiť otázku, prečo nie som práve v druhej izbe a neospravedlňujem sa, ale ani to som neurobila.

Prečo? Pretože som od neho očakávala, že bude silnejší než ja. Chcela som, aby sa mi slúžilo, a nie vyjsť zo seba a slúžiť.

Očakávala si niekedy, že tvoj muž bude silnejší než ty? A pýtala si sa niekedy v duchu, prečo nesiaha ani po päty tomu mužovi, ktorého si z neho ty chcela mať?

Vec sa má takto.... nemáme moc zmeniť iného človeka, veď sotva dokážeme zmeniť samých seba. Ako vôbec môžeme dúfať, že ich pretvoríme? Nedokážeme to, ale ako manželky máme príležitosť

veľmi mocne ovplyvniť svojich manželov.

„Vplyv“ pochádza z latinského slova „influere“, ktoré znamená „prelievať sa do“ (Internetový etymologický slovník).

Keď niekoho ovplyvňujeme, vdychujeme do nich život. Vylievame zo seba povzbudenie. Neúnavne sami zo seba dávame. Denne sa za nich modlíme. Plníme ich emocionálne nádrže láskou.

Je to ako jemne vtlačiť ruky do plastelíny a zanechať tam svoje odtlačky.

Vplyv je opakom egoistickej lásky, ktorá očakáva, že bude po každej stránke uspokojovaná. Sebecká láska očakáva, že budú slúžiť jej, kým dokonalá láska túži slúžiť.

Takže kam máme ísť, keď potrebujeme naplnenie? Kam utekať, keď nás treba povzbudiť?

Mali by sme ustavične utekať do náručia nášho Spasiteľa, tráviť čas so Slovom a užívať si čas pri modlitbe. Práve tam nájdeme plnosť radosti. Tam objavíme Jeho dokonalú a pevnú lásku.

Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,
nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti
a neprestáva rodiť ovocie. (Jer 17, 8)

 

...

Ilustračná snímka: Dollar photo club / Andrey Burmakin

zdroj: http://timewarpwife.com/one-wives-need-stop/