Chodím pomedzi ľudí a pozerám sa do ich tvárí. Stretávam sa s mnohými národnosťami a etnickými skupinami. Pozerám sa im do očí a usmievam sa. Mnoho z nich nevie, ako sa má v tom momente tváriť. Vidím ich zmätené pohľady, zdvihnuté obočie, nesmelé úsmevy. Veď aký blázon sa len tak bez príčiny usmieva na cudzích ľudí? Ibaže ja viem, že mám vždy dôvod na radosť.

Kto má väčší dôvod radovať sa ako kresťan? Veď sme dostali prístup k nekonečnej milosti úplne zadarmo! My sme ospravodlivení len vďaka viere a viera je ďalší dar, ktorý sme dostali. V tomto svete, kde všetko niečo stojí, Boh ponúka všetko a zadarmo. V čom je háčik?

Kríž. Nechceme ho. Odhadzujeme ho, bránime sa mu, šomreme, vyčítame Bohu utrpenie. On je predsa všemohúci, nie? Prečo je teda nutné trpieť? Ak aj kríž prijímame, málokedy ho prijímame s láskou. To je ten bod, keď máme šancu odlíšiť sa – dať si na čelo nálepku „kresťan“. Svojím životom hovoriť svetu: „Ja som milované Božie dieťa, ktoré bolo vykúpené krvou Ježiša Krista.“

Máš pocit, že svoje vykúpenie si musíš „zarobiť“? Nie si sám. Mnohí kresťania napĺňajú život zarábaním si na svoje vykúpenie. Postia sa, veľa sa modlia, dávajú peniaze na charitu, pomáhajú druhým. Ak sa im zdá, že nerobia dosť dobrých skutkov, cítia sa previnilo, prípadne sa boja. Takpovediac sa rozhodli byť obetným baránkom. Lenže Baránok je len jeden a ten už zaplatil tú nekonečnú cenu za teba.

Ak si to ešte neprijal, teraz je čas. Ak si dokážeš uvedomiť aspoň zlomok tejto nekonečnej lásky, zmení to tvoj život okamžite. Začneš konať skutky lásky nie z povinnosti ani zo snahy zaslúžiť si nebo. Tvoj život bude jeden veľký obraz vďačnosti. Začneš žiť bláznivý život kresťana, ktorý dáva veľa proti rozumu tohto sveta a napriek tomu mu nič nechýba. Vlastne dostaneš oveľa viac, ako dáš. To je Božia logika. A ty si Boží.

Toto bláznovstvo však zahŕňa aj niečo iné – objať svoj kríž. Znamená to plne si uvedomiť, že miesto, na ktorom si, je miestom, kde ťa Boh pozýva svedčiť o ňom – o jeho láske. Nemusíš kričať na uliciach; tvoj život musí kričať, aj keď nič nehovoríš. Tvoj život musí kričať, že ty už nie si otrok, ale spoludedič Ježiša Krista a dedič Boha!

Už nepodliehaš tomuto svetu, lebo sám všemohúci Boh ťa drží za ruku a dláždi ti cestu, kamkoľvek ideš. Akékoľvek utrpenie prežívaš, on ťa predchádza. Nie je nič, čo by si musel zakúsiť sám. Nikdy neskúša nad naše sily, ale so skúškou dá aj silu vytrvať. A s tými, čo ho milujú, spolupracuje vo všetkom pre ich dobro, nie preto, aby ich zničil alebo ponížil.

Predstav si svoj kríž. Predstav si ľudí a situácie, ktoré ťa ničia. Možno je to tvoja práca, tvoj nadriadený, ktorý ti nedovolí vidieť tú hodnotu Božieho dieťaťa, možno je to tvoj manžel, manželka alebo deti, pre ktorých nie si dosť dobrý. A možno sú to ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí pre teba. Ale sú nekonečne milovaní rovnako ako ty, avšak práve teba si Boh vyvolil, aby si sa naučil milovať až za hranicu ľudských síl.

„Podľa toho všetci spoznajú, že ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

Daj toľko lásky, koľko vládzeš. Ty nemôžeš nikoho zmeniť ani presvedčiť ho veriť v Boha, ale môžeš milovať. A táto láska voči niekomu, kto ti ubližuje, ktorá je bláznovstvom pre tento svet, tá bude svedectvom o Bohu, lebo Boh sám je láska. Takúto lásku si nemôže dať človek sám.

V každom človeku je ukrytá túžba po Bohu a my sme tí, ktorí ho môžu sprostredkovať mnohým. Ja som odmalička vedela, že Boh ma posiela ohlasovať. Povedal mi to veľakrát. Väčšinou úplne priamo. Prirodzene som však počítala so svojimi silami, schopnosťami a vedomosťami a tak som mala strach – ako, kedy, kde.

Až neskôr som sa odovzdala do jeho rúk so slovami: „Pane, som tu. Chcem svedčiť svojím životom. Ak ty chceš, aby som bola tvojimi ústami, pripravíš mi situácie a sám mi vložíš do úst slová.“ A Boh dokazuje, že je veľký, a skutočne pripravuje situácie a otvára srdcia tých, ktorí počúvajú. Byť súčasťou Božieho plánu je tá najkrajšia a najradostnejšia vec. S ním to ide všetko tak nejako ľahšie.

„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 4-7).

...

Snímka: pexels.com