Mapujeme dianie v politike za posledný týždeň. 
...

Slovenská realita

Na Slovensku žije šesťstoštyridsaťtisíc ľudí na hranici chudoby, tridsať percent dôchodcov nemá financie na svoje základné potreby. Zároveň však len päť najväčších obchodných reťazcov vyhadzuje pätnásťtisíc ton jedla! Sú to potraviny po dátume spotreby, ale najmä po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT). Sú to potraviny ako múka, ryža, cukor... ktoré sú často použiteľné aj po tomto dátume.

Napríklad rest Asociácie slovenských spotrebiteľov (ASS) ukázal, že potraviny po DMT si môžu zachovať svoju kvalitu dokonca aj tri mesiace po uplynutí lehoty minimálnej trvanlivosti.

Tento problém sa preto snažilo riešiť ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré predložilo novelu zákona o potravinách, a tento týždeň ju schválil parlament. Vďaka nemu už nebudú musieť byť potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti vyhodené, ale budú môcť byť odovzdané charitatívnym organizáciám.

 

V čom je teda problém?

Zákon umožňuje charitám odoberať potraviny z obchodov len vtedy, ak sa zaregistrujú ako potravinový podnik a otvoria si výdajňu. Tým pádom sa bude na ne vzťahovať rovnaký zákon ako na komerčné predajne. Musia si otvoriť skolaudovanú výdajňu, musia mať patrične vzdelaný a vyškolený personál, spĺňať rôzne administratívne a hygienické povinnosti.

Ak inšpektor nájde pri jej kontrole pochybenie, musí udeliť pokutu od sumy sto eur až do päťstotisíc eur, pri opakovanej chybe by mohla charita dostať pokutu až päť miliónov eur!

 

A to si to nikto nevšimol?

Poslanec Marek Krajčí, ktorý roky viedol službu Kresťania v meste v Bratislave, opakovane upozorňoval na tento problém ministerku Matečnú aj zamestnancov ministerstva. V parlamente podal pozmeňovací návrh, ktorý mal vyriešiť tento problém. Ten bol síce schválený výborom pre zdravotníctvo, neskôr bol však zamietnutý v gestorskom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Nakoniec bol jeho návrh zamietnutý aj v pléne Národnej rady, kde sama ministerka v pléne povedala, že charity musia spĺňať tieto prísne kritériá.

 

Čo bude nasledovať po schválení zákona parlamentom?

Marek Krajčí sa skontaktoval so zástupcami najväčších charitatívnych organizácií na Slovensku. Spolu vyzvali prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby nepodpísal novelu vládneho zákona o potravinách.

Vo svojom spoločnom vyhlásení charitatívne organizácie okrem iného uvádzajú:

„Zásadným spôsobom nesúhlasíme s podmienkami novely zákona. Tá vyžaduje od charitatívnych organizácií splnenie rovnako prísnych kritérií, aké sú vyžadované od obchodných prevádzok, ktoré budú zároveň vystavené riziku identických, extrémne vysokých pokút.“

„Žiadna z nižšie uvedených charitatívnych organizácií nebola prizvaná na konzultáciu pri príprave tejto novely... Pri takto nastavenom zákone bude pre charity takmer nemožné zapojiť sa do potravinovej pomoci núdznym ľuďom.“

„Pán prezident, veríme, že ako človek, ktorý má blízko k charite, sa stotožníte s naším názorom. Je naším spoločným záujmom pomôcť ľuďom v núdzi, aby sa mohli dostať k bezpečným potravinám, ktoré by inak museli byť obchodníkmi vyhodené.“

Teraz je už na prezidentovi, či zákon podpíše, alebo ho vráti späť na prerokovanie.

 

Čo môžeme urobiť v tejto oblasti my?

  1. V prvom rade buďme my sami dobrými správcami potravín. Nielen reťazce, ale aj slovenské domácnosti vyhadzujú do koša ročne tony potravín. Ako povedal pápež František: „Odhadzovanie jedla je ako krádež zo stola tých, ktorí sú chudobní a hladní.“
  2. Aktivizujme sa. Kontaktujme prezidenta, kontaktujme ministerku, ak bude návrh vrátený, zorganizujme petíciu za úpravu zákona. Nebuďme len pasívni diváci, ale ovplyvnime dianie na Slovensku.
  3. Modlime sa – za mäkké srdce prezidenta a najmä ministerky v tejto oblasti:

 

Nebeský Otec, ďakujeme ti za každé jedlo, ktoré nám dávaš. Ďakujeme ti, že ho máme často tak veľa a nadbytok. Odpusť nám, že ho v našej krajine tak mnoho vyhadzujeme – či už my sami, alebo iní.

Nebeský Otec, prosíme ťa, aby boli zákony na Slovensku upravené v prospech charity a chudobných.

Otče, prosíme ťa, obmäkči srdce prezidenta a najmä ministerky Matečnej. Daj, nech je ochotná upraviť ten zákon tak, aby sa mohlo dostať čo najviac potravín k tým najchudobnejším. Amen.

 

...

Snímka: pexels.com