SOŇA VALACHOVÁ

Manželka túžiaca hľadať a žiť naplno to, pre čo ju Boh stvoril. Je súčasťou Godzone projektu.

 

EVANJELIUM

Lk 24, 35 – 48

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

 

POKOJ

Na Tretiu veľkonočnú nedeľu čítame evanjelium o tom, ako k apoštolom prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš a hovorí im: „Pokoj vám.“ Len pred pár dňami sa im zrútil svet. Ich Učiteľ bol umučený a ukrižovaný a oni nerozumeli tomu, čo im hovorieval o tom, ako musí zomrieť, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

V tomto sa apoštolom podobám aj ja. V živote na mňa prichádzajú rôzne tlaky a situácie rovnako ako na každého z nás. Niekedy kráčam v istote pri Pánovi a mám pocit, že tuším, ba priam až viem, čo bude nasledovať. Podobne ako apoštoli. Verili, že Ježiš je Mesiáš, ktorý zvíťazí. Lenže ako môže zvíťaziť, keď ho ukrižovali? Bol to pre nich koniec a v ich srdciach zavládla beznádej, strach, rozčarovanie. My už vieme, čo bude nasledovať, ale oni v tej chvíli ešte nerozumeli tomu, ako chce Ježiš zvíťaziť.

Na tretí deň vstáva z mŕtvych a ešte v ten deň prichádza medzi ustráchaných apoštolov a hovorí im: „Pokoj vám.“ Živý Ježiš je rovnako aj pri mne, keď dovolím strachu, aby ma zmiatol. A hovorí mi to isté, čo apoštolom: „Pokoj!“

Uvedomujem si, že moja predstava pokoja je často odlišná od pokoja, ktorý mi ponúka Ježiš. Niekedy očakávam, že ten pokoj bude vyzerať tak, že všetko, čomu v živote čelím, sa odrazu samo vyrieši – a budem mať pokoj. Vyložené nohy a kávička v ruke. V tomto období môjho života však prežívam, že Ježišove slová ma pozývajú k niečomu inému.

Pokoj, ktorý nám ponúka Ježiš, nemusí vždy znamenať automatické vyriešenie našich problémov a často to tak ani nie je. Keď sa zamýšľam nad pokojom, ktorý mi chce dať on, napadajú mi slová Žalmu 23: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou... Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.“

Tieto verše mi pripomínajú, že ak aj kráčam tmavou dolinou, Boh mi dáva pokoj a silu prejsť ňou. Aj keď na mňa číha protivník, Boh mi dáva všetko, čo potrebujem, aby som to zvládla. A to isté spravil aj s učeníkmi. Ponúkol im pokoj, ktorý je ovocím Ducha svätého a vďaka moci z výsosti potom dokázali ísť a nebojácne ohlasovať Krista.