TOP

Dáš ruku do ohňa za Cirkev?

Tvoja vernosť Cirkvi

Minulosť, ale i prítomnosť Cirkvi – stále sa niečo objaví. Čas akoby neustále preveroval našu vernosť Cirkvi. V téme+ si pripomenieme dôvody, prečo sa jej oplatí dôverovať aj napriek tomu, že ňou otriasajú rôzne škandály. Zhrnieme si učenie o tom, že Cirkev je viac než len inštitúcia a že práve v nej nachádzame plnosť spásy. O Cirkvi sme sa rozprávali s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ale aj so Samuelom Brečkom, zodpovedným za spoločenstvo Modlitby za kňazov. Ponúkame vám aj test, ktorý preverí vašu vernosť Cirkvi. Čo myslíte, ste verní Cirkvi?

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.