TOP

Desiaty ročník turné, ktoré je zadarmo. Dá sa to?

Projekt Godzone v týchto dňoch pripravuje už desiaty ročník evanjelizačného turné. Návštevnosť počas rokov stále stúpa, čo dosvedčuje, že toto je formát, ktorý láka mladých ľudí a neprestáva pútať ich pozornosť. Záujem účastníkov je pre tvorcov motiváciou neprestávať a pripravovať každý rok nové Gozone tour, na ktoré je pre každého vstup zdarma. Riaditeľ projektu Godzone Julo Slovák nám porozprával o tom, čo všetko sa skrýva za prípravou, realizáciou aj financovaním Godzone tour.

 

Desiaty ročník je veľkým míľnikom a zároveň akýmsi dôkazom, že Godzone nebolo len mladíckym vzplanutím, ktoré by po chvíľke zhaslo. Čo bolo tvojou motiváciou na začiatku a čo je ňou dnes? 

Od začiatku do dnes sa to nezmenilo, akurát sa človek na to pozerá z iných uhlov na základe životných okolností a skúseností. Keď sme to robili pred desiatimi rokmi, ešte sme neboli ženatí, nemali sme deti a podobne. Tým, že sa aj v mojom živote udiali takéto zmeny, sa vo mne iba viac utvrdilo presvedčenie robiť do naďalej. Motivácia, kvôli ktorej to robíme bola a je, aby ľudia počuli o Ježišovi a našli nádej, našli svoj životný cieľ.

 

Veľmi kľúčovým bol pre mňa moment, keď sa nám narodil prvý syn. Pán Boh mi tak vtedy pripomenul otázku, ktorú mi už raz dávno položil. Spýtal sa ma, ako by som to bral, keby mi môj syn išiel jedného dňa oproti a nepoznal by ma, nepriznal by sa ku mne. Vtedy mi to opäť prišlo veľmi ľúto a Boh mi v tom dal spoznať, že toto je na jeho srdci. Aby ho jeho deti poznali a prišli naspäť domov k nemu, k Otcovi. Nenechá ma to len tak stáť, pretože túžim robiť to, čo robí Bohu radosť.

 

Záujem o turné každý rok vzrastá. Prečo sa to deje?

Len pre ilustráciu, minulý rok prišlo na celé turné dokopy 22 500 ľudí a táto účasť opäť prekonala predchádzajúci ročník, čo sa nám vlastne deje každý rok. Myslím, že to má viacero dôvodov. Jeden je ten, aspoň ja v to verím, hoci sa to nedá nejak štatisticky dokázať, že u mladých ľudí je stále väčší hlad po duchovnom prežívaní, po živote s Bohom respektíve po hľadaní zmyslu života. Druhá vec, ktorá podľa mňa funguje od začiatku, je ústne podanie. Už na prvom turné bolo dokopy viac ako 5 000 ľudí a títo ľudia si to potom povedia navzájom. Či už preto, že mladí evanjelizujú ďalších mladých, alebo že posúvajú túto pozvánku na turné a zároveň do života s Bohom ďalej. Títo ľudia sa teda pozývajú navzájom a prirodzene to lavínovým efektom rastie.

 

Zároveň si myslím, že na turné prichádzajú aj ľudia, ktorí možno nie sú veriaci, ale sú to skôr takí pozorovatelia, ktorí sú zvedaví ako to bude vyzerať, aká bude tentokrát produkcia. Títo ľudia sú ale ochotní vypočuť si a možno aj prijať slovo, ktoré je ohlasované. Myslím, že toto je dôvod, prečo tie čísla stále rastú. Turné totiž nie je len pre nových ľudí, ale aj pre tých, ktorí už na turné boli, žijú svoju vieru a fungujú v rôznych komunitách alebo spoločenstvách, ale chcú sa prísť pozrieť a zároveň povzbudiť.

 

 

Chodia na turné aj hejteri Godzone?

Myslím, že áno. Veď inak by nemali o čom ďalej hovoriť a písať. Myslím, že sa prídu pozrieť, pretože je to veľká udalosť rozoberaná kade tade. Podľa mňa je ale veľa aj takých hejterov, ktorí na turné nikdy neboli. Väčšina vecí, ktoré o nás takýto ľudia píšu sú nepravdivé alebo veľmi skreslené informácie. Častokrát sme sa stretli s tým, že keď sme sa na rovinu spýtali ľudí, ktorí najviac frflú, či vôbec niekedy na turné boli, tak povedali, že nie. Nikdy sa neprišli pozrieť ani na turné ani na žiadnu našu službu.

 

Turné takýchto rozmerov nemôže byť iba voľnočasovou aktivitou. Koľko ľudí je zapojených do príprav a ako to celé funguje?

Je viac skupín ľudí zapojených do činnosti projektu. Najväčšie gro tvoria ľudia pracujúci na plný úväzok pre Godzone či už ako zamestnanci, alebo ako živnostníci. Títo ľudia pracujú na celoročnej práci projektu a je ich približne dvadsať. S nimi dlhodobo spolupracujú interní a externí dobrovoľníci. Interní dobrovoľníci k nám prichádzajú na dobrovoľnícku stáž, ktorá trvá od troch týždňov až po jeden rok. Keďže ide o dobrovoľníctvo, pracujú u nás zadarmo a my im prispievame na stravu a zabezpečujeme im bývanie. Externí dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú celoročne sú ľudia, ktorí prichádzajú na produkčné tímy, prinášajú kreatívne nápady a rozhodli sa pomáhať tomuto projektu na dobrovoľníckej báze.

 

Počas samotného turné k tomuto všetkému pribudnú ďalšie dve skupiny dobrovoľníkov. Je to tristočlenný dobrovoľnícky tím, ktorý cestuje počas celého turné po Slovensku. Tento tím zahŕňa účinkujúcich, technikov, zvukárov, hudobníkov aj stavbárov. Zároveň v každom meste s k nim pridávajú lokálni dobrovoľníci, čo je dokopy ďalších 150 – 200 ľudí, ktorí sa zapájajú do evanjelizácie na námestiach, dobročinnej aktivity, registrácie, nosenia techniky atď. Tých ľudí, ktorí sa celkovo zapájajú do našej činnosti je naozaj veľké množstvo.

 

Odkiaľ títo dobrovoľníci pochádzajú? Ako to, že sú ochotní investovať svoj čas práve do tohto projektu?

Geograficky sú títo dobrovoľníci roztrúsení naprieč celým Slovenskom a sú to najmä ľudia zo spoločenstiev, s ktorými spolupracujeme – z nášho Spoločenstva SP na Sliači, zo spoločenstva Piar a z ďalších našich „sesterských“ spoločenstiev. Potom sú to ľudia, ktorí sú s nami v spojení vďaka Godzone škole, ktorá už počas tých rokov vychovala 400 vedúcich. Veľakrát sa nám stáva aj to, že potrebujeme ľudí so špecifickými zručnosťami a tých potom zháňame z rôznych iných strán.

 

A prečo sa rozhodnú práve pre Godzone? Myslím, že rozumejú vízii a veria jej. Čím ďalej tým viac je podľa mňa pre mladých ľudí našej doby pri výbere čohokoľvek, čo robia a do čoho investujú svoj čas dôležité, či veria danej vízii a tomu, čo táto činnosť prináša. Vízia projektu Godzone je venovať sa mladej generácii, budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo (Generácia KOBK) a prinášať evanjelium novým a atraktívnym spôsobom. A práve títo mladí ľudia, ktorí nám pomáhajú rozumejú tejto vízii a chcú byť účastní jej budovania.

 

Dobrovoľnícka práca teda pomáha znižovať náklady na turné. Ale stále, vstupné na evanjelizačné koncerty v halách je každoročne pre všetkých zadarmo. Z čoho to teda financujete? Máte nejakú formu grantov od Cirkvi?

Financovanie Godzone tour je každoročne zázrak. Financie nikdy nemáme nejak dopredu isté. Cirkev ako taká podporuje turné prostredníctvom Rady pre mládež a univerzity pri KBS, čo ale tvorí minimálne percento rozpočtu. Všetky ostatné zdroje sú z darov a od sponzorov. Veľkú väčšinu rozpočtu turné zaplatia každoročne fyzické osoby svojimi príspevkami, ktoré posielajú v menších čiastkac. Tie sa sa postupne vyzbierajú do väčšej sumy, napríklad počas kampane 100X200. V tejto kampani každoročne hľadáme 100 ľudí, ktorí nám pošlú 200 eur. Asi desať percent rozpočtu ďalej tvoria príspevky lokálnych organizátorov, ktorí pozvali Godzone do daného mesta. Zároveň mnohí mladí ľudia, ktorí na turné slúžia v tomto tíme ako dobrovoľníci nie len, že pracujú zadarmo, dokonca platia príspevok na svoju účasť na turné. Nie je to pre nich podmienka, ale je to niečo, čo títo mladí ľudia robia dobrovoľne a nám to tiež pomáha v rozpočte. Potom samozrejme hľadáme rôzne možnosti spoluprác a sponzoringu, ale neexistuje žiadny výraznejší veľký partner, ktorý by prikryl turné väčšou sumou.

 

 

 

Spomínaš Radu pre mládež a univerzity KBS. Je to z toho dôvodu, že turné je projektom tejto rady, alebo ho rada nejak zastrešuje?

Áno, turné je zastrešené Radou pre mládež a univerzity KBS. Godzone projekt ako taký vznikol v podstate vďaka tejto rade, keďže priamo prvé turné sa uskutočnilo na jej podnet. Rada pre mládež a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa následne stali strešnými organizáciami projektu.

 

Okrem turné sa venujete aj mnohým ďalším aktivitám. Čo všetko sa teda skrýva za prácou projektu Godzone?

Je to na jednej strane organizácia mnohých podujatí – od tých veľkých po menšie. Tým najvýraznejším je Godzone tour a potom nasledujú rôzne konferencie – Godzone konferencia a ženská a mužská konferencia, teenagerský letný camp a Godzone škola. Pod názvom Godzone škola sa skrýva akreditovaný dvojročný formačný kurz pre mladých lídrov.

Potom je tu tvorba takého podhubia pre generáciu KIOBK. Pre mladých ľudí tvoríme formačné materiály, rôzne weby a videá, prevádzkujeme aplikáciu KOBK, komunikujeme s nimi cez sociálne siete a mnoho ďalšieho. Okrem toho robíme aj malé misijné výjazdy, aby sme ten dav, s ktorým sa stretneme na Godzone tour, čo najviac rozmenili na drobné a čo najviac sa týmto ľuďom venovali v malom, osobne. Nemôžeme zabudnúť ani na chválovú a misijnú službu kapely ESPÉ.

 

Ako je teda možná udržateľnosť tohto projektu, ktorého podstatou je vlastne slúžiť bez nároku na odmenu?

Financovanie projektu počas roka má inú schému ako financovanie podujatí a je postavené na príspevkoch ľudí, ktorí prispievajú pravidelne 10 eur mesačne. Takýchto pravidelných prispievateľov pre celoročné fungovanie potrebujeme a hľadáme 700. Tieto príspevky tvoria značnú časť rozpočtu, z ktorého potom dokážeme platiť ľudí, ktorí službu Godzone celoročne vykonávajú.  Samozrejme patrí k tomu aj to, že ľudia, ktorí pre projekt pracujú vedia, že ich práca je službou na plný úväzok. Nie je to kariéra s víziou nejakého luxusného zárobku. Práca všetkých ľudí pracujúcich na projekte je tak aj veľká obeta. Zároveň ešte v začiatkoch sme si uvedomili, že ak chceme takto fungovať, tak budeme potrebovať čiastočne fungovať aj komerčne, aby sme prežili. Máme teda aj niekoľko komerčných činností, ktoré nám vytvárajú zisk – či už ide o marketingové služby, prenájom ozvučovacej techniky alebo eventový servis. Takisto nejaký príjem je aj z Godzone shopu, ktorý prevádzkujeme. Celé je to akoby také „pavlovské“, že popri službe ešte aj šijeme stany, aby sme ich mohli predať a zarobiť si na službu.

 

Čiže nosným pilierom je pravidelné darcovstvo?

Áno, je to tak, že keby tu tento pilier nebol, tak by sme museli pristúpiť k tomu, že by sme išli na minimálne percento ľudí, ktorých môžeme zamestnať a služby, ktorú môžeme vykonávať.

 

Ľudia by zrejme neboli ochotní podporovať vás bez toho, aby videli ovocie vašej služby. V čom vidíš najväčší dopad toho, že projekt Godzone existuje na Slovensku už takmer desať rokov?

Z tých ľudí, ktorí nás dnes podporujú, sú to napríklad mladí ľudia, ktorí zažili osobný Boží dotyk a Boh im zmenil život prostredníctvom našej služby. V priebehu tých desiatich rokov vyrástli a teraz, keď sa stali zárobkovo-činnými, tak nás začali podporovať. To ovocie vidia napríklad aj rodičia mladých ľudí, pretože sú vďační, že je tu niekto, kto sa ich deťom venuje a preto nás začali podporovať.

 

Myslím, že dopad Godzone je celkovo vo viacerých oblastiach. Napríklad sú tu spoločenstvá, ktoré čerpajú z toho, čo robíme a aspoň čiastočne ich to určite môže inšpirovať a môže im to pomáhať, môžeme byť jedným zo zdrojov inšpirácie. Na Slovensko sme celkovo priniesli movement generácie KIOBK a vedomie toho, že sme súčasťou niečoho, čo sa snaží prinášať hodnoty Božieho kráľovstva. Povzbudzujeme mladých ľudí, aby žili hodnoty Božieho kráľovstva v každej oblasti svojho života. A to je práve tá vízia o ktorej som hovoril.

 

Možno ešte takým špecifikom toho, čo prinášame, je priame ohlasovanie na uliciach. Godzone tour prišlo v období, keď sa vymenili generácie v priamej evanjelizácii na uliciach na Slovensku a my sme prebrali ten štafetový kolík.

 

 

 

Máš za sebou desať ročníkov turné. Rôzne témy, produkcie, sprievodné aktivity. Je pre teba niektorý z týchto ročníkov zvlášť výnimočný, obľúbený?

Z pohľadu produkcie nemám žiadny obľúbený ročník turné. Ale určite bol aj pre mňa kľúčový ročník, keď v podstate vznikla myšlienka Generácie KIOBK. To bol aj pre mňa osobne moment, keď mi Pán Boh ukázal, že toto je to poslanie, na ktoré nás pripravoval x rokov v spoločenstve, počas festivalu Voľnosť na Nevoľnom a potom v prvých rokoch Godzone projektu. Odvtedy sa neustále presviedčam, že je to stále aktuálna vec, ktorá nebola len pre ten jeden rok a ktorá stále nezostarla a zároveň že to nie je niečo, čo sme si vymysleli. Keď si spomeniem na videá, ktoré vtedy vznikli a na báseň, ktorá vtedy vznikla, tak som z toho stále v bázni. Napríklad v tej básni bolo spomenutých ďalších šesť či sedem tém či už konferencií, alebo turné. My sme si to uvedomili až spätne, že to všetko tam už vlastne bolo napísané a Boh nám už vtedy ukázal smerovanie na najbližšie roky, ktoré sme my tak postupne nachádzali a odhaľovali.

 

Tohtoročná téma je vlastne otázkou „Chceme viac?“. Aká je tvoja osobná odpoveď na ňu?

Určite chcem viac. Počas príprav som si uvedomil, že túto vetu som prvýkrát povedal vo svojom živote, keď som sa obrátil. Vtedy som sa pozrel na veci, ktoré boli vo svete aj na moju takú tú tradičnú vieru, ktorú som dovtedy mal a aj v jednom aj v druhom som si povedal, že chcem viac. Po osemnástich rokoch odvtedy, ako sa to stalo, si uvedomujem, že keď sa pozriem na Boha a na to, čo robí a aký je, tak jednoducho nemôžem povedať nič iné, len to isté. Pretože si stále uvedomujem, že je čo spoznávať. Boh je tak nekonečný a veľký, že to zvolanie „Chceme viac“ je pre mňa o tom, že chcem viac jeho blízkosti, chcem viac kráčať vo svojich talentoch a viac rozvíjať to, čo mi dáva. Toto zvolanie sa stále podpisuje pod môj život.

Autor: Ivana Šalgová. 

Foto: Godzone 

 

 

 

 Komentáre