TOP

Dobrá novina uzavrela 26. ročník koledníckej akcie

Do vianočnej koledníckej akcie sa od 24. decembra 2020 do 6. januára 2021 zapojilo 4 227 koledníkov v 803 obciach po celom Slovensku, ku ktorým sa pridali cez Slovenskú katolícku misiu aj deti a rodiny z Bruselu a Luxemburgu.

Kolednícke pásma zazneli v katolíckej televízii a rozhlase, na viacerých svätých omšiach či v obecnom rozhlase. Koledníckymi videami žili desiatky farských stránok na sociálnych sieťach. Radostná zvesť zaznela najmä v rodinách, deti zakoledovali svojim rodičom a starým rodičom.

Počas všeobecného zákazu vychádzania nebolo možné uskutočniť koledovanie v tradičnej forme ani v alternatívnej podobe popod obloky. Veľká vďaka preto patrí všetkým zapojeným rodičom, animátorom a koledníkom. Ich nasadenie a kreativita boli v tomto čase nielen pre samotných organizátorov veľkým povzbudením a požehnaním.

Slováci opätovne prejavili svoju štedrosť a solidaritu s núdznymi. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavoval k 31. marcu 2021 sumu 569 445,50 eur.

Kampaň sa niesla v duchu motta Aj mama chodí do školy a verejnosti priblížila vzdelávacie aktivity na podporu mladých matiek na východe Ugandy. Tvárou ročníka bola Mary Baluka z dedinky Kapiri. 25-ročná matka s tromi dcérami nedokončila školu a ocitla sa na okraji spoločnosti. Dnes sa vďaka intenzívnemu krajčírskemu kurzu postavila na vlastné nohy a začala podnikať. Postupne sa jej darí zlepšiť ekonomickú situáciu celej rodiny.

Prostriedky zo zbierky budú okrem ťažiskového projektu použité na podporu ďalších humanitárnych a rozvojových aktivít v Ugande, Keni, Južnom Sudáne a Etiópii. Aktuálny zoznam podporených projektov je priebežne aktualizovaný.

Práve poslednú spomínanú Etiópiu sužuje od novembra minulého roka rozsiahly ozbrojený konflikt v regióne Tigraj, ktorý si vyžiadal už tisícky obetí, masívne rabovanie a rozsiahle materiálne škody. Podľa aktuálnych odhadov vojna ohrozuje 4,5 milióna ľudí. Dva milióny museli náhle opustiť svoje domovy a až 60-tisíc utieklo za hranice do susedného Sudánu.

Dobrá novina pôsobí v postihnutom regióne Tigraj od roku 2010. Odvtedy spolupracovala s viacerými partnermi na projektoch v oblasti vzdelávania, poľnohospodárstva, budovania infraštruktúry a zdravia pre mamy a deti do 5 rokov.

Pre projektového partnera, Kongregáciu dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky), vyčlenila Dobrá novina z vianočnej zbierky 26. ročníka sumu 20 000 eur na humanitárne aktivity pre ľudí zasiahnutých vojnou.

Rozmer tejto krízy si však vyžaduje koordinovanú a rozsiahlu pomoc viacerých aktérov. Dobrá novina sa preto spojila s ďalšími slovenskými organizáciami a spoločne vyhlásili 22. marca 2021 iniciatívu Spolu pre Etiópiu. Jej cieľom je vyzbierať dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečenie základných potrieb, ako sú pitná voda, potraviny, lieky či prístrešky pre čo najväčšie množstvo ľudí.

Iniciatíva potrvá do 25. apríla 2021, viac informácií je k dispozícii na webe www.dobranovina.sk a www.spolupreetiopiu.sk.

***

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami na celom Slovensku.

Verejná zbierka Dobrá novina – 26. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2020-018885 zo dňa 17. júla 2020 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Informoval: Jozef Magda

 

 Komentáre