TOP

Edukatívna pomôcka Neviditeľný človek chce prekvapovať silou faktu

Vyšla nová edukatívna pomôcka. Volá sa Neviditeľný človek a jej vydanie zrealizovalo občianske združenie Fórum života.

Hlavným cieľom aktivity je, aby hravým spôsobom poukázala na fakty o vývine v maternici ešte pred narodením. Skladá sa zo šiestich veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už je v ľudskom tele vyvinuté v rôznych štádiách. Malé karty majú zo zadnej strany číslo. Je to vyjadrenie, v ktorom týždni daná vlastnosť alebo schopnosť u dieťaťa vznikla. Týchto kartičiek je viac ako obrázkov, ku ktorým ich treba priradiť. Cieľ je jednoduchý: priradiť kartu k takému obrázku, kedy je daná vlastnosť u človeka už prítomná.

 

 

„Chceme deti aj dospelých interaktívnym spôsobom vtiahnuť do spoznávania prenatálneho vývoja. Materiál sme koncipovali tak, aby ľudia sami objavovali súvislosti, videli prepojenia a nechali sa prekvapiť silou faktu. Chceme ľudí podporiť v slobodnom hľadaní pravdy a formovaní vlastných postojov,“ hovorí spoluautorka hry Mária Piatriková.

Pred vydaním aktuálnej verzie Neviditeľného človeka si tvorcovia túto pomôcku vopred otestovali na festivale Pohoda 2018, kde zaujala mladých, dospelých aj deti. Do rúk ju brali jednotlivci aj skupinky. Upútala tehotné ženy, dulu alebo rodičov malých detí, ktorí síce prednedávnom čítali o vývine nenarodených detí, ale na mnohé fakty zabudli. Jedna z autoriek Lívia Halmkan ju testovala aj na stredných školách v rámci jej projektu “rýchlych a výživných” debát Tlakový hrniec. „Pri mojej práci sa často stretávam s názorom, že pred narodením sme ešte nie úplní ľudia, resp. ešte nie úplne živí. Na podporu tohto tvrdenia sme použili iba vedecké fakty.“

 

 

Na príprave tejto pomôcky autori spolupracovali s odborníkmi v oblasti medicíny. Dôkazy k použitým tvrdeniam autori zverejnili na webe 25marec.sk

Tvorcovia očakávajú, že Neviditeľný človek prinesie nový pohľad na vývoj pred narodením. Hra je vhodná pre školy, pre rôzne krúžky, ale môže byť aj dobrým darčekom pre nastávajúcich rodičov či súrodencov.

 

____________________________________________________________________

Fórum života, o.z., pôsobí od roku 2001 a jeho úlohou je robiť všetko preto, aby sa k ľudskému životu pristupovalo s úctou a dôstojnosťou. Realizujeme projekty konkrétnej pomoci: Poradňa Alexis, Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci Femina – Levice, Snina, Prešov. V nich sú našou cieľovou skupinou najmä ženy, ktoré stoja pred ťažkou životnou voľbou. V projekte Tlakový hrniec učíme kriticky myslieť a správne argumentovať.

Fórum života, o.z. je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a členom Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 Komentáre